Falun Dafa Minghui.org

Connecticut: Konferencija za razmjenu iskustava održana na Univerzitetu Yale

(Minghui.org)

Druga Falun Dafa konferencija za razmjenu iskustava u Connecticutu održana je na Univerzitetu Yale 3. juna 2018. Nekoliko praktikanata je govorilo o svojim iskustvima na putu kultivacije. Podijelili su iskustva o gledanju unutar sebe, otkrivanju svojih vezanosti i samopoboljšavanju kroz rad na različitim projektima.

Praktikanti na Falun Dafa konferenciji održanoj na Yaleu 3. juna 2018.

Gosp. Zhang je govorio o svojim iskustvima u pregovorima sa direktorom pozorišta u vezi nastupa Shen Yuna u tom pozorištu. Kroz taj proces je naučio da otpusti svoje ideje i shvaćanja te da dobro sarađuje sa kolegama praktikantima. Rezultat je bio da je sve dobro prošlo.

Drugi praktikant je svake godine po nekoliko mjeseci putovao sa trupom Shen Yun Performing Arts da bi im pomagao u logistici i pružao drugu pomoć. Rekao je: „To me naučilo da otpustim svoju vezanosti za udobnost. Osim toga, naučio sam da ostanem skroman i radim naporno, poput mladog monaha kojeg je Učitelj opisao u Zhuan Falunu." On je shvatio da samo ako bude strog prema samome sebi i ako živi u skladu sa Dafa principima onda će bit u stanju dobro ići putem kultivacije i držati tempo sa napretkom Fa ispravljanja.

Deborah je rekla da je dugo godina pisala članke o Falun Dafa za pripadnike višeg društvenog sloja, što joj je dalo priliku da gleda unutar sebe, da se kultivira i poboljša svoj xinxing. Kao spisateljica i urednica, dugo je vremena radila sa drugim praktikantima. Ona je kazala: „Kada sam nailazila na sukobe ili nesuglasice, bila sam u stanju gledati unutar sebe i pronaći vezanosti, premda to može biti i bolan proces." Zbog činjenice da je bila menadžer, bila je uobražena, misleći da zna više od drugih i da je sposobnija od drugih. Ovakva su je shvaćanja dovela do niza xinxing testova kao i do fizičkih nevolja. „Ovih sam se godina puno spoticala, ali se ipak osjećam srećnom što sam Dafa učenica koja može pomagati Učitelju da spasi ljude. Znam da samo stalnim otklanjanjem vezanosti mogu ispuniti svoje zavjete date u praistoriji."

Gđa Ren prakticira Falun Dafa dugi niz godina. Nevolje u njenoj porodici su je naučile da prepozna svoje vezanosti i ljudske načine shvaćanja. „Moj muž nije praktikant, a ponekad se dešavalo da smo se svađali oko porodičnih stvari. Ovo mi je bolno iskustvo pomoglo da se smirim, da gledam unutar sebe i potražim smjernice u Falun Dafa učenju."

Nakon što je gđa Dai imala tešku saobraćajnu nesreću, njene ispravne misli su nadvladale njene ljudske načine shvaćanja. Na kraju, ona je prevladala test života i smrti i uništila aranžman starih sila.

Praktikanti su komentirali da su mnogo naučili na ovoj konferenciji. Jedan praktikant je rekao: „Konferencija mi je pružila priliku da se osvrnem na svoju kultivaciju i mnogo sam naučio iz iskustva drugih o tome kako da budem marljiviji. Otkrivanjem nedostataka u kultivaciji, radit ću bolje i ispunit ću svoju ulogu Dafa učenika."