Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Pregled rezultata zdravstvene ankete 235 Falun Gong praktikanata iz Sjeverne Amerike

(Minghui.org)

Prvi dio: Uvod

Potaknuti rezultatima zdravstvene ankete provedene u Kini prije srpnja 1999, [kada je Jiangov režim počeo progoniti Falun Gong], nekoliko Falun Dafa praktikanata je u Sjevernoj Americi provelo malu zdravstvenu anketu o prakticiranju Falun Gonga.

Zbog složene strukture populacije Sjeverne Amerike te visokog stupnja obrazovanja većine sjevernoameričkih praktikanata, u upitnik je dodanastavka o stupnju obrazovanja. Pošto je Falun Dafa omogućio mnogim praktikantima da prestanu pušiti, dodana je stavka o pušenju prije i poslije početka prakticiranja Falun Gonga kako bi se procijenio broj ljudi koji su prestali pušiti. Što se tiče općeg poboljšanja zdravstvenog stanja, koristili smo neke od pitanja iz „Nacionalne ankete o zdravstvenom stanju“ za srednju dobnu skupinu Američkog nacionalnog ureda za zdravstvo.

Poslali smo upitnike skupini praktikanata iz SAD-a i Kanade koji su bili voljni sudjelovati u tome i time smo prikupili 235 odgovora, od kojih je 202 bilo iz SAD-a, 32 iz Kanade te jedan iz neke druge zemlje. Usporedba prikupljenih podataka o zdravstvenom stanju prije i poslije prakticiranja Falun Gonga pokazuje da je prakticiranje Falun Gonga poboljšalo njihovo zdravstveno stanje. Prikupljeni podaci su uneseni u Excel te su analiza i izračun provedeni pomoću statističkog softvera SAS i S-PLUS.

Statistički podaci pokazuju kako su praktikanti u Sjevernoj Americi relativno mladi i imaju visok stupanj obrazovanja. Samo-procjena njihovog zdravstvenog stanja prije i poslije prakticiranja Falun Gonga pokazala je da je njihovo zdravstveno stanje uvelike poboljšano. Ispod su prikazani rezultati.

Drugi dio: Rezultati istraživanja

A. Geografska distribucija

A.1. Država / provincija

(Tablica 1) Geografska distribucija anketiranih

Gornja tablica pokazuje broj anketa prikupljenih iz različitih država / pokrajina. Dvadeset i jedan od anketiranih nije precizirao svoju državu / pokrajine.

A.2. Spol: 137 (58,3%) žene i 98 (41%) muškarci

Slika 1 - Distribucija spola

A.3. Rasa: Među 233 odgovora, 226 (97%) su Kinezi, a 7 (3%) su bijelci.

A.4. Dob: Među 230 odgovora, prosječna starost je 38,9 godina (standardna devijacija je 13,6, a raspon je od 4 – 78 godina.)

Slika 2 - Distribucija dobi

A.5. Duljina prakticiranja (do prosinca 1999.) Među 229 odgovora, prosječna duljina prakticiranja je 26,4 mjeseci (standardna devijacija je 14,2, a raspon duljine je od 1 do 64 mjeseca.)

Slika 3 - Distribucija duljine prakticiranja

A.6. Stupanj obrazovanja: Među 233 odgovora, analizirali smo najviši stupanj obrazovanja u dobnoj skupini od 18 godina i više. (Sl. 4)

Slika 4 - Distribucija prema stupnju obrazovanja

**A.7. Zanimanje Slika 5 prikazuje raspodjelu po vrsti zanimanja (137 osoba).

Slika 5 Distribucija po vrsti zanimanja

B. Zdravstveni podaci

B1. Visina i težina: U dobnoj skupini od 18 godina i više (230 ljudi), prosječna visina za muškarce je 172cm (standardna devijacija 8,2cm), a prosječna visina za žene je 159,2cm (standardna devijacija 5,5cm). Prosječna težina za muškarce je 67,9 kilogram (standardna devijacija 11,4 kilograma), a prosječna težina za žene je 56,6 kilograma (standardna devijacija 10,9 kilograma).

B.2. Pušenje i konzumiranje alkohola: 18 osoba je pušilo prije početka prakticiranja, a svi su prestali pušiti nakon početka prakticiranja. Trebalo im je u prosjeku samo 4,58 dana da prestanu pušiti. 103 osobe su konzumirale alkohol prije početka prakticiranja, a 100 ih je prestalo konzumirati alkohol nakon početka prakticiranja, dvoje ih pije manje od 3 čaše tjedno, a jedna osoba nije ispunila odgovor.

B.3. Samo-procjena zdravstvenog stanja prije i nakon početka prakticiranja

Odgovori koje je predalo 230 sudionika ankete sadrže potpune informacije o njihovom zdravstvenom stanju prije prakticiranja.

Slika 6 Statistika zdravstvenog stanja prije početka prakticiranja

Odgovori koje je predalo 226 sudionika ankete sadrže potpune informacije o njihovom zdravstvenom stanju nakon prakticiranja.

Slika 6 Statistika zdravstvenog stanja poslije početka prakticiranja

Iz rezultata iz Slika 6 i 7, kao i Tablice 2, možemo vidjeti da je 224 sudionika značajno poboljšalo svoje zdravstveno stanje nakon početka prakticiranja.

Tablica 2 - Usporedba zdravstvenog stanja prije i nakon početka prakticiranja

Slika 8 - Usporedba zdravstvenog stanja prije i nakon početka prakticiranja

B.4. Status bolesti prije i nakon početka prakticiranja

Tablica 3 Statistika poboljšanja zdravlja nakon početka prakticiranja

B.5. Simptomi koji uzrokuju nelagodu: Tablica 4 sažeto prikazuje poboljšanje takvih simptoma nakon početka prakticiranja. Ovi simptomi nisu bili dijagnosticirani od strane liječnika. Iz tablice možemo vidjeti da su se simptomi izrazito smanjili.

Tablica 4 – Prikaz smanjenja učestalosti simptoma koji uzrokuju nelagodu

Treći dio: Zaključak

Ovaj pregled zdravstvenog stanja je rezultat anketiranja 235 Falun Gong praktikanata iz Sjeverne Amerike. Rezultati pokazuju da je prakticiranje Falun Dafa korisno za zdravlje. Kroz prakticiranje, kronične bolesti nekih praktikanata su u potpunosti nestale, nekima su se njihovi simptomi smanjili, a pušači su prestali pušiti. Uporaba statističkog modela (nije prikazano ovdje) za obradu podataka pokazala je kako je poboljšanje zdravstvenog stanja većine sudionika postajalo sve izraženije što su dulje prakticirali.