Falun Dafa Minghui.org

Danska: Ponovno otvaranje slučaja i istraga policijske blokada demonstranata za ljudska prava

(Minghui.org)

Danski ministar pravosuđa Søren Pape Poulsen je 7. juna 2018. najavio ponovno otvaranje istrage predmeta u kojem se danska policija tereti za kršenje ustava i zlostavljanje praktikanata Falun Gonga tokom posjeta kineskih lidera 2012. i 2013. godine.

Danska je policija sa četiri policijska vozila blokirala demonstrante 2012. godine, kada je povorka sa kineskim predsjednikom prolazila pored lokacije odobrene za proteste.

Za vrijeme posjete Yu Zhengshenga, stalnog člana Politbiroa Komunističke partije Kine 2013, policija je uklonila dva demonstranta koji su nosili jarko žute Falun Gong majice.

Danska je policija uklonila dva Falun Gong praktikanta tokom posjete kineskog državnog službenika 2013. godine.

Oštećeni su podnijeli tužbu protiv policije.

Istražitelji su 2015. godine pronašli dokaze da je policijska akcija došla nakon naredbi s viših instanci, s namjerom da kineski posjetitelji ne vide demonstrante.

Komisija za istrage održala je saslušanje u novembru 2016. godine. Svjedočilo je više od 70 svjedoka, uključujući i bivšeg ministra vanjskih poslova Villi Søvndala i bivšeg generalnog direktora danske sigurnosti, Jakob Scharfa.

Međutim, prije nego je formirana komisija za istragu, u oktobru 2015. godine, svi relevantni e-mailovi su bili izbrisani iz policijskog sistema, a direktor policije koji je bio odgovoran za vrijeme tih incidenata više nije više na dužnosti. Odbor nije uspio dobiti e-mailove od viših vlasti i zato ne može izvršiti detaljnu istragu.

U decembru 2017. godine, odbor je objavio da su dva policijska službenika srednjeg ranga bili odgovorni za incidente. U aprilu ove godine, osam osoba je dobilo po 20.000 kruna u svrhu nadoknade kršenja njihovih ljudskih prava. Prema procjenama policije u Kopenhagenu, više bi do 200 pojedinaca moglo dobiti takvu naknadu. Odbor nije pronašao dokaze koji ukazuju da su ministri ili viši policijski organ naredili ili znali za ovu akciju.

Ta obavijest je uvelike dovedena u pitanje.

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen vjeruje da je policija dobila poseban nalog, koji je imao za cilj uklanjanje svih demonstranata iz vidokruga kineskog lidera, posebno praktikanata Falun Gonga u njihovim karakterističnim majicama.

On također vjeruje da je kineski režim izvršio pritisak na dansku vladu.

Søren Espersen, član parlamenta i glasnogovornik Danskog narodne stranke, ne sumnja da je policiji naloženo da tako postupi.

Prema Espersenu, Komunistička partija Kine je više puta vršila pritisak na dansku vladu.

U televizijskom intervjuu, Søren Espersen je rekao kako je sramotno da se uklanjanje demonstranata dogodilo u Danskoj.

Član parlamenta Kenneth Kristensen Berth ima mnogo pitanja u vezi zaključka odbora. On je rekao da se policajci inače ne bi miješali u ljudsku slobodu govora i izrazio žaljenje što komisija nije „prevrnula svaki kamen."

Falun Gong praktikantica gđa Bao, jedna od žrtava incidenta, je rekla da je bila zatvorena tri godine u Kini zbog njene vjere u Falun Gong. Bila je šokirana što joj je sloboda govora bila uskraćena u slobodnoj zemlji.

Gđa Bao smatra da kineska komunistička partija stoji iza ovog incidenta. „Oni ne žele vidjeti ljude u žutim Falun Gong majicama." Gđa Bao je dodala da danska vlada i šira međunarodna zajednica ne bi trebale žrtvovati slobodu zbog ekonomske dobiti.

Ministar pravosuđa Søren Pape Poulsen je 7. juna 2018. najavio ponovno otvaranje istrage, jer nije pronađen znatan broj e-mailova tokom rutinske inspekcije mail servera u policijskim sistemima.

Prema Poulsenu, potrebno je istražiti novootkrivene e-mailove, a članovi parlamenta se ne protive ponovnom otvaranju slučaja.

Espersen je rekao da, iako je nužno za Dansku da posluje s drugim zemljama, ne bi trebalo praviti nikakve trgovinske sporazume sa takvom klauzulom koja sprječava ljude u Danskoj da ne mogu iskazati vlastite stavove ili se sastajati sa određenim ljudima. On je rekao da danska vlada ne bi trebala pristajati na nerazumne zahtjeve kineske vlade.

Član parlamenta Berth je naglasio važnost slobode govora u koju se ne smije dirati. On se nada da se takav incident u Danskoj više nikada neće ponoviti.