Falun Dafa Minghui.org

Kada ovisimo o drugima, to šteti kolegama praktikantima

(Minghui.org)

17. ožujka 2012. godine, uhićeno je dvadeset lokalnih praktikanata. Njihovi domovi su bili pretreseni, a imovina im je zaplijenjena. Također smo pretrpjeli i značajne financijske gubitke. Kasnije, neki su praktikanti izmjenjivali svoja razmišljanja o ovome događaju gledajući unutra. Osjećali smo kako je svaki od nas ponaosob odgovoran. Identificirali smo u nama mnoge vezanosti kao što su zavist, ljubomora, želja za natjecanjem među praktikantima slična onoj kod ne-praktikanata. Osjetili smo kako je oslanjanje na druge posebno naštetilo kolegama praktikantima.

Web stranice za pravljenje materijala za objašnjavanje istine su nicale poput cvjetova u našoj lokalnoj zajednici. Svaka od tih web stranica je bila izvor materijala za neke praktikante. Međutim, sve materijale za produkciju je kupovala samo jedna praktikantica. Godinama, ona je stalno bila okupirana, i velikim i malim. Kad god su praktikanti trebali pomoć u bilo čemu, uključujući i to kada bi im trebali printer, kompjutor, MP 3, radio aparati i tako dalje, dolazili bi njoj. Uz to ova je praktikantica još pravila i plakate za objašnjavanje istine, amajlije, banere i druge slične stvar. Kolege praktikanti su joj se obraćali za pomoć praktično za sve što je imalo veze sa potvrđivanjem Fa, pa čak kada bi im trebali mirisni štapići za prinošenje Učitelju. Po katkada bi tražili da im kupi mirisne štapiće i da ih dostavi do njih. Kada je praktikant sa drugoga područja bio uhićen u našem području, ona je preuzela odgovornost da kontaktira druge praktikante kako bi ga oslobodili. Na kraju se umorila. Rekla je: „Trebate aktivnije preuzeti odgovornosti za ovaj rad. Toliko sam umorna da ne mogu učiti Fa. Zaista ne mogu sve postići.“

Zapravo, ova je praktikantica sada u zatvoru. Međutim, neki praktikanti se nisu mogli osloboditi svoje ovisnosti da se oslanjaju na druge. Tako su se počeli oslanjati na drugog praktikanta. Oni su već tražili od tog praktikanta da im nabavi i isporuči mirisne štapiće, kao i samoljepljive vrećice za materijale.

Obavljanje poslova za Dafa ne može nadomjestiti kultivaciju. Kolege praktikanti, molim vas da slijedimo ono čemu nas podučava Učitelj i idimo svojim vlastitim putom. Kakav će biti vaš odgovor, kada nas živa bića, iz svijeta koji smo zadobili kultivacijo, upitaju: „Gospodaru naš, dok si se kultivirao na planeti zemlji, jesi li se kultivirao slijedeći Fa koji je poučavao Učitelj, ili si se oslanjao na pomoć kolega praktikanata?“
Kolege praktikanti, budimo marljivi u Fa. Učitelj je rekao:

„Vrijeme im je da postanu razboriti, da bi se njihova sredina pretvorila u
sredinu za istinsku kultivaciju pa ce tako biti u stanju postati pravi bogovi.“

(Dijalog s vremenom, Bitno za daljnje napredovanje)

Važno je da se svi vidimo sami sebe kao jednoga od „njih“ i takvi se pokušamo prosvijetliti.