Falun Dafa Minghui.org

[Minghui Fahui] Kultiviram se dok radim na Minghui projektu na engleskom jeziku

(Minghui.org)

Pozdrav, poštovanom Učitelju! Pozdrav kolegama praktikantima!

Želim ovdje podijeliti svoja iskustva o radu na Engleskom Minghuiju.

Učiteljevi aranžmani su najbolji

Na engleskom Minghuiju sam počeo raditi 2000. godine. U tom je trenutku bilo prošlo manje od godinu dana od mog dolaska na studije u SAD i moja sposobnost pisanja na engleskom jeziku nije bila baš jaka. No ovom su projektu zaista trebali ljudi, pa sam i ja počeo prevoditi.

Moj najveći nauk iz rada na ovom projektu je bilo to da, dokle god imamo srce da dobro radimo na ovome projektu, Učitelj će za nas napraviti najbolje aranžmane. Kad god su mi bile potrebno prevodilačke vještine, Učitelj bi mi davao mudrost. Kada mi je bilo potrebno više vremena, Učitelj bi mi organizovao posao sa fleksibilnim radnim vremenom. Vještine koje sam razvio na projektu Minghui su mi pomagale i u mome svakodnevnom poslu, a znanje koje dobijam kroz svoj svakodnevni posao mi također pomaže da radim bolje u Dafa projektima. Više puta sam uzdahnuo (sa olakšanjem) zbog Učiteljevih briljantnih aranžmana. Sve je aranžirano za mene da se uzdižem u kultivaciji i ispunjavam moju misiju pomaganja Učitelju u Fa ispravljanju.

Na početku mog prevodilačkog posla, iako ne bih pravio gramatičke greške, moj izbor riječi i struktura rečenice su bili veoma kineski. Jasno se sjećam jednog članka u kojem se govorilo o jednoj praktikantici koja je trebala roditi. Ja sam se izrazio direktno, a zapadnjački je praktikant promijenio moj prevod koristeći više kolokvijalan izraz. Od tada sam počeo obraćati pažnju na to kako zapadnjački praktikanti govore. Također sam počeo čitati članke u američkim vodećim medijima i gledati kako su napisane različite vrste članaka.

Utvrdio sam da mi je moj rad na Dafa projektima pomogao da poboljšam moje sposobnosti u pisanju na engleskom jeziku. Jedan od mojih doktorskih mentora je pročitao moju tezu i iznenadio se: "Vaš Engleski je jako dobar." Rekao je da ne može ni zamisliti da bi međunarodni student, koji je u zemlji bio samo nekoliko godina, mogao pisati tako tečno. Znao sam da se ova moja sposobnost razvila kroz moj rad na Minghuiju.

U međuvremenu, kao studentu, bilo je potrebno da čitam mnoštvo akademskih radova i naučim kako se vrše istraživanja. Bio sam i asistent u nastavi i morao sam svake sedmice održati nastavu sa četiri časa diskusije. Moje studije i učenje u običnom ljudskom društvu su mi također pomogli da naučim američke načine razmišljanja i kako se izražavaju, u govoru i u pisanju. Stoga u svom prevodilačkom radu obraćam više pažnje na način kako olakšati čitanje članaka.

Nakon što sam diplomirao, nastavio sam svoje istraživanje i učenje i dobio više mogućnosti za interakciju sa američkim društvom. Moje iskustvo u radu mi je pomoglo u mome poslu za Minghui.

Učitelj je rekao u "Fa predavanje u prestonici SAD":

"Vaš fokus je sada da na tome da naprosto nađete način da radite bolje, budete efikasniji, imate jače dejstvo i spasite više ljudi."

Svaki članak koji prevedemo treba imati potencijal da spasi živa bića. Međutim, ako je prevod netačan ili neadekvatan, naši čitatelji neće željeti da ga pročitaju, a članak neće postići efekt koji bi trebalo. Moj rad u običnom društvu me je obučavao da budem efikasniji i promatram stvari iz perspektive klijenata. Kada prevodim za Minghui, posvećujem pažnju na to kako naše članke učiniti efikasnijima u spašavanju živih bića i kako povećati broj naših čitalaca.

Prilikom prevođenja članaka, često osjećam kako mi Učitelj daje mudrost. U mojoj glavi se često pojavljuju engleske riječi i ja ih samo još moram zapisati. I moj je svakodnevni posao od toga imao puno koristi. I dok provodim dosta vremena na našem projektu, moram također posvetiti puno energije pisanju radova za moj svakodnevni posao. Kad sam jednom trebao napraviti rad, Učitelj mi je dao mudrost da napravim istraživanje. Ponekad, kad nisam znao o kojoj temi da pišem, iznenada bih osjetio da mi je Učitelj dao ideju, i onda bih znao kakvo istraživanje trebam uraditi.

Oko godinu i po dana sam držao internetski trening za naše kolege prevodioce. Interesantno, ubrzo nakon što sam ja to počeo raditi, i moj je univerzitet također počeo držati časove velikih razmjera preko interneta. U poređenju sa našim uobičajenim načinom podučavanja licem u lice, časovi preko Interneta su bili veoma različiti, ali mi je obuka preko interneta koju sam držao za Minghui dala mnogo ideja za moje internetske instrukcije za univerzitet.

Mnogo puta sam osjetio Učiteljeve složene aranžmane za moju kultivaciju i moj svakodnevni posao. Ne mogu pronaći riječi da izrazim svoju zahvalnost Učitelju.

Kultivacija strpljenja i sposobnosti

U posljednjih nekoliko godina sam bio, pored samostalnog prevođenja, odgovoran i za obuku naših kolega prevodilaca. Moj je posao bio da pomognem svojim kolegama da bolje prevode članke sa kineskog Minghuija na engleski jezik. U početku sam puno truda ulagao u pisanje materijala za obuku i davanje povratnih informacije svojim kolegama prevodiocima. Ali su neki od njih nastavljali sa pravljenjem istih gramatičkih grešaka. Uvijek sam ih iznova ispravljao, ali neki od njih su i dalje pravili iste greške. Bio sam vrlo frustriran i u sebi sam zamjerao drugim prevodiocima zato što nisu obraćali pažnju na povratne informacije koje sam im davao i zbog trošenje moga dragocjenog vremena. Stalno sam se žalio jednoj koordinatorici, a ona me je uvijek strpljivo hrabrila da imam strpljenja.

Učitelj je rekao u "Fa predavanje na Fa-konferenciji šireg područja Njujorka 2013":

"Kao kultivator, šta god bio slučaj, ti si neko na putu ka božanstvenosti, a kao što znate, osoba na putu ka božanstvenosti naravno da je drugačija od regularnog bića, tj. prosečne osobe. Ali ti izvodiš svoju kultivaciju među običnim ljudima, pa po pitanju ponašanja, ili čak odevanja, manira, ili govora - tu neće biti nikakve razlike u odnosu na obične ljude. Postoji samo jedna, bitna razlika: kad doživite sukobe ili tenzije, ili u bilo kojoj situaciji, vi ste u stanju da pogledate unutar sebe i potražite razlog, [misleći]: “Je li to zato što sam ja uradio nešto pogrešno? Postoji li problem na mojoj strani koji je proizveo ovu disharmoniju?” Ovo je jedina primetna razlika između vas i obične osobe."

Polako sam shvatio da to nisu bile moje kolege prevodioci koji su imali problema. Umjesto njih, ja sam bio taj koji je imao problem. Tražio sam od drugih da koriste moje sopstvene standarde i načine rada, zaboravljajući da svaka osoba ima svoj metod učenja i brzinu napredovanja. Znao sam da mi treba više strpljenja i veća sposobnost. Pomislio sam na to koliko strpljenja treba Učitelju da nas spasi. Samo gledajući na sebe, kao na Dafa učenika, vidio sam da imam previše stvari koje nisu u skladu sa standardom, ali Učitelj me se nikad nije odrekao. Često se osjećam kako mi Učitelj daje mudrost da idem dalje sa obukom. Shvatio sam da ne mogu postavljati svoje standarde drugima, niti mogu tražiti od njih da dostignu određeni standard u određenom vremenskom periodu. Ne mogu mijenjati druge; Mogu samo promijeniti sebe.

Začudno, nakon što se promijenio moj mentalitet, čini se da su naše kolege prevodioci iznenada napravili proboj i prestali praviti iste greške. I njihov kvalitet prevođenja se također počeo poboljšavati. U godinu ili dvije naš tim je napravio veliko poboljšanje u kvalitetu naših prevoda. Nešto za što sam u početku mislio da je nemoguće doživjelo je kvalitativnu promjenu.

Ono što sam naučio iz ovog iskustva je da onda kada gledamo unutar sebe i sve oko nas se mijenja. Na površini, ja sam bio taj koji obučava druge. Zapravo, to je bila prilika koju je Učitelj za mene priredio, da se ja sam kultiviram. Često sam bio dirnut čistim stanjem uma drugih učenika. Svaki od njih ima svoju porodicu, posao, život i druge Dafa projekte, ali oni ipak nađu vrijeme da rade za Minghui i daju sve od sebe kako bi ovaj projekt dobro uradili. Ja prema njima imam samo poštovanje i divljenje. Veoma sam zahvalan što je Učitelj uredio da radim za Minghui, da radim sa toliko marljivih učenika.

Ukloniti iz kultivacije samozadovoljstvo i sebičnost

Jedan koordinator često čita engleski Minghui i daje nam povratne informacije. U početku sam bio zahvalan za njegove sugestije, ali sam polako počeo gubiti strpljenje. Osjećao sam da smo utrošili dosta napora za svaki članak, ali on je nastavio cjepidlačiti. Osjećao sam da se on ne slaže sa našim principima za prevođenje. Kada je ponovo poslao niz e-poruka u kojima je postavljao pitanja za neke članke, meni je izgleda ponestalo strpljenja i postao sam vrlo frustriran. Desilo se da sam u to vrijeme bio dosta zauzet u mom redovnom poslu, pa sam odlučio da prestanem raditi na ovom projektu. Poslao sam mu odgovor, a kopije tog odgovora poslao dvojici drugih koordinatora na projektu.

Njihovi odgovori su učinili da shvatim koliko sam prenaglio. Oni me nisu krivili. Podsjetili su me da ne smijem zaboraviti svrhu moga rada za Minghui. To je bila moja misija; kako bih se mogao tako nemarno odreći ovog projekta?

Nakon što sam se smirio, sramio sam se samoga sebe. Tako sam se bijedno ponio na ovome testu. Shvatio sam da sam razvio sdamozadovoljstvo radeći na projektu obuke i nisam želio slušati prijedloge drugih prevodilaca. Razvio sam taštinu i mentalitet samozaštite i zaštite tima koji sam nadgledao. Kada bih vidio koordinatorove prijedloge za članak preveden od strane drugog tima, mislio sam da to sa mnom nema nikakve veze. Ali, kada bih vidio njegove povratne informacije vezane za članke mog tima, bio bih mnogo zabrinutiji.

Učitelj je rekao u "Predavanje Fa na sastanku sa azijsko-pacifičkim učenicima":

„Na jedno morate obratiti pažnju: vi potvrđujete Fa, a ne sebe. Odgovornost učenika Dafe je potvrditi Fa. Potvrđivanje Fa je kultivacija, i ono što uklanjate u procesu kultivacije je ništa do vezanost za sebe; ne možete, umesto toga, uvećati problem potvrđivanja sebe, čak i ako to radite nenamerno."

Shvatio sam da sam razvio sebičnost i da moj motiv za rad na Minghuiju više nije čist. Samo sam želio da moj tim dobro radi, ali me nije bilo briga kako su to uradili drugi timovi. To je bila manifestacija sebičnosti i ličnog interesa. Ja sam samo želio da potvrdim moj dobar Engleski i jake sposobnosti. Zaboravio sam da su naši različiti timovi jedno tijelo, da je naš zajednički cilj prevoditi članke koje će ljudi željeti čitati, kako bi se postigao efekt spašavanja živih bića.

Kada sam se pribrao i ponovo pročitao povratne informacije koordinatora, duboko sam mu bio zahvalan što je provodio svoje vrijeme čitajući naše članke i davao nam povratne informacije. Vidio sam da su njegovi prijedlozi bili značajni i da je bilo oblasti u kojima smo se još trebali poboljšati.

Zahvaljujem se Učitelju što mi je dao ovu priliku da bi me podsjetio na svrhu moga rada na Minghui. Ona nije bila potvrđivanje mene i moga znanja engleskog jezika. Ona je potvrđivanje Fa, da bi se spasila živa bića.

Njegovanje ovog okruženja za kultivaciju

Ovaj projekt zahtijeva provođenje puno vremena svaki dan ispred računara. Štaviše, iz bezbjedonosnih razloga, ne možemo reći drugim učenicima šta radimo. Ponekad se osjećam umorno od posla i želim naći neke nove projekte za rad. Ali brzo shvatim da je tu moja misija, da to radim ne zbog sopstvenog zadovoljstva, već da pomognem Učitelju u ispravljanju Fa.
Gledam druge učenike koji rade na ovom projektu duže vremena od mene, i svi oni rade tiho i stabilno bez pritužbi, jer ispunjavaju svoje misije u ovom projektu. Sada shvatam da je ovo aranžman za moju kultivaciju. Svaki učenik ima drugačiji put kultivacije. Kada imam vremena, mogu raditi na drugim projektima, ali je moja misija ovdje. Ne mogu odustati.

Hvala, Učitelju!

Hvala vam, kolege praktikanti!

(Iskustvo izabrano iz razmjene iskustava sa Minghui Fa konferencije 2018, skraćena verzija)