Falun Dafa Minghui.org

[Minghui Fahui] Kultiviram se i učim sarađivati dok radim za Minghui

(Minghui.org)

Pozdravi, učitelju. Pozdravi, kolegama praktikantima.

Ja sam nova praktikantica i Falun Dafa sam počela prakticirati 2013. godine. Skoro od samog početka sam počela prevoditi članke za web stranicu Minghui na španskom jeziku. Za mene je to bio najbolji aranžman koji mi je pomogao da se unaprijedim u mojoj kultivaciji. Minghui je bio prisutan na svakom koraku moje kultivacije i, zajedno sa učenjem Fa, je napravio solidnu osnovu za uzdizanje mog xinxinga i gledanje unutar sebe, razumijevanje činjenica o progonu i pomagao mi da naučim objašnjavati činjenice dok učestvujem u različitim Dafa projektima.

Nikakve riječi ne mogu izraziti moju zahvalnost što mogu raditi na ovom svetom projektu. I dalje imam još dug put za preći kako bih sazrela i poboljšala se, ali bih željela ovdje da podijelim svoja iskustva o radu ovih nekoliko godina na Minghuiju stranici na španskom jeziku, kako učim da sarađujem sa kolegama praktikantima i kako, u tom procesu, postajem jedno sa Dafa.

Počinjem učestvovati na projektu

Ovom je projektu 2013. godine trebalo puno radne snage. U početku sam prevodila članke, jer sam po struci nastavnica engleskog jezika i bila sam vrlo zadovoljna što sam koristila svoje znanje za Dafa.

U prvo vrijeme sam počela prevoditi po jedan članak nedeljno. Ubrzo sam prevodila svaki dan, jer sam shvatila da je bilo mnogo članaka koje neće biti moguće vidjeti na španskom jeziku i zato praktikanti neće moći učiti iz njih.

Lično, prevođenje je značilo ulazak u svijet naših kolega praktikanata u Kini, a sva iskustva koja sam pročitala i prevela su ostavila trag u mome srcu. Također sam bila dirnuta kada sam prevodila vijesti o progonu i iskustva u kultivacije koja su pokazivala čistoću praktikanata u Kini. Osjetila sam da su srca tih praktikanata zaista ispunjena Istinitošću – Dobrodušnošću - Tolerancijom.

Učitelj je rekao u "Predavanje Fa na Fa-konferenciji povodom 10. godišnjice osnivanja Minghui web stranice":

"Od početka progona, on i dalje pravovrijemeno pruža istinitu sliku kultivacijskog stanja Dafa učenika i služi kao mjesto spajanja svih učenika. Učenici od svukuda – bili oni unutar Kine ili izvan Kine, bilo gdje da se nalaze – mogu dijeliti svoja iskustva putem Minghui web stranice."

Znala sam da u tom trenutku nisam razumjela ulogu praktikanata u periodu Fa-ispravljanja i potvrđivanja Fa, ali sam znala da sve moje sposobnosti potiču od Dafa i željela sam da dam najbolje od sebe za ovaj projekt. To je bilo vrijeme velike radosti, bila sam kao spužva sve vrijeme učeći i čitajući Fa, jer sam dobila Dafa Kosmosa i nije bilo više ničega drugoga što mi je bilo potrebno ili sam željela.

Prilika za poboljšavanje i uklanjanja vezanosti

Uskoro je najavljeno da ćemo imati isti vizuelni oblik naslovne strane kao i na engleskom web sajtu. To je bila velika promjena i izazov, jer je to značilo da svakodnevno moramo napornije raditi. Postala sam vrlo uznemirena kada i kako će to biti primijenjeno. Kako ćemo to uraditi s radnom snagom koju smo u to doba imali?

Promjena je bila veoma važna, pošto ima mnogo ljudi koji govore španskim jezikom u Španiji, Latinskoj Americi i u velikoj španjolskoj zajednici u SAD-u. Zapravo, više od 572 miliona ljudi govori španski širom sveta. To je drugi po veličini maternji jezik po broju korisnika, nadmašuje ga samo mandarinski kineski. Poboljšanje španske stranice bi bilo veoma korisno da se dopre do većeg broja običnih ljudi i praktikanata, i da se objašnjava istina i da se efikasnije spašavaju živa bića.

Učitelj je rekao:

"Ne-kineska izdanja Minghuija su uistinu vrlo važna za brojne nacionalnosti koje postoje te za vlade i organizacije ljudskih prava koje ih čitaju." ("Predavanje Fa na Fa-konferenciji povodom 10. godišnjice osnivanja Minghui web stranice" iz Podučavanje Fa na konferencijama X)

Bilo je puno stvari koje smo morali poboljšati i naučiti. Morali smo biti mnogo strožiji prema sebi. Ne možemo samo učestvovati u Minghuiju samo zato što je to dobro za našu kultivaciju, morali smo se stvarno predati Dafa i projektu na ozbiljan i stabilan način. Također, morali smo sarađivati bolje, poboljšati naš rad i komunikaciju. Morali smo naći više praktikanata da se priključe i stvoriti čvrsto tijelo i pustiti da se Dafa manifestuje u nama.

U tom trenutku, kako sam to shvatila, naš je koordinator prolazio kroz težak test i već je imao puno pritisaka, pa je rekao da želi napustiti projekt. Dok smo dijelili naša razmišljanja o ovom novom izazovu, i sama ne znam kako, ali mislim da je on predložio da mu pomažem u koordinaciji, kako bih mogla pomoći u svim ovim promjenama i pogurati naš Minghui tim.

To je za mene značilo veliku promjenu. Trebalo je da ja samo prevodim, a odjednom sam morala pomoći u koordinaciji tima. Vremenom sam shvatila da se ponekad od nas traži da radimo stvari koje ne očekujemo da radimo ili stvari za koje nam nedostaje znanja ili sposobnosti, samo da bi se (za nas) stvorila prilika da se kultiviramo i eliminišemo vezanosti.

Ova je uloga donijela i veću odgovornost. Mnogo puta sam osjećala strah od pravljenja grešaka i pogrešno radila stvari jer nisam imala mudrost. Kao novija praktikantica, također sam se plašila onoga što bi drugi mogli mislili, i bojala se da će mi drugi suditi, pogotovo zato što znam da nemam dovoljno visok nivo da budem u skladu s okolnostima. Ovo je bila vezanost za ugled, strah od gubljenja obraza i pravljenje grešaka, stvari kojih sam se morala osloboditi. Na dubljem nivou, morala sam vjerovati u Dafa, jer ja nisam ta koja nešto postiže, sve što uradim su uradili Učitelj i Dafa.

Neki praktikanti koji su već duže vremena bili u timu, u početku nisu željeli mijenjati stvari. Ali drugi su se složili da moramo biti odgovorniji i strožiji prema sebi.

Koordinator je uvijek bio negativno nastrojen kad god sam imala neki prijedlog, a ja sam se plašila govoriti i izraziti svoje mišljenje. Osjećala sam da se on ljuti na mene i da nisam ispravno radila. Imali smo tako različite ličnosti i mišljenja, a ipak smo morali sarađivati zajedno! Ponekad sam mu govorila o stvarima kad sam ih već bila riješila ili kada je bio završen cijeli proces, iz straha da bi mogao odbaciti moje ideje. Osjećala sam da je bio veoma strog prema meni kad god sam razgovarala s njim, ovaj je strah pokazivao moju mekanu ličnost.

Također sam osjećala da nije voljan pozvati u tim više praktikanata, promijeniti ili poboljšati proces rada kako bi tako unaprijedio našu stranicu. Uvijek sam osjećala da se on stalno žali, da želi poboljšati stvari, ali da ne želi ništa promijeniti.

Imali smo par rasprava i duela i u početku sam razvila srce nekoga ko se žali i prigovara i ponašala sam se kao da bih ja mogla bolje da radim stvari. Međutim, znala sam da moram gledati unutar sebe i osloboditi se mojih predstava i vezanosti kako bih mogla uzdići moj xinxing i da bi se projekt mogao poboljšati.

Gledajući unutar sebe, vidjela sam da moje ideje i sugestije nisu došle sa čistim srcem dobrodušnosti, pošto su bile pune žalbi, kritika i natjecanja. Nisam vodila računa o tome da je on prolazio kroz težak test, a ja sam se žalila na njegovu malodušnost. Ali u stvari je moje srce bilo to koje je bilo vrlo usko i sebično.

Kada sam se suočavala sa sukobima, na stvari sam gledala iz ljudske perspektive ne gledajući unutar sebe kao praktikanta i ne pokušavajući da shvatim sve iz perspektive Fa. Nisam uvijek prošla testove, i znala sam da je moje shvatanje i dalje ograničeno.

Učitelj je rekao:

"Cijeli proces kultivacije čovjeka je proces pri kojem se čovjekove vezanosti neprekidno odstranjuju." (Zhuan Falun)

I također:

"Ako ne kultiviraš svoj xinxing, ne povisiš svoje moralne norme, ne odstraniš svoje loše misli i loše supstance, onda ti neće dopustiti da se povisiš. "(Zhuan Falun)

Trebalo mi je neko vrijeme, ali sam uspjela postići da mogu uvidjeti moju nesposobnost da budem fleksibilna, moju aroganciju, želju da kritikujem, moje vezanost za to da se stvari rade na moj način i moju strast za natjecanjem. Od tada sam, kad god je postojao problem, prepirka ili nešto što treba da se uradi, pokušavala gledati unutar sebe pokušavajući sve te stvari ukloniti uz pomoć Fa. Željela sam eliminisati sve ove vezanosti jer sam znala da dolaze zbog ljubomore i to je vezanost koju praktikant ne bi smio imati.

Kad god sam vidjela svoje nedostatke i uklanjala sva ta užasna shvaćanja i vezanosti, osjećala sam da mi Učitelj pomaže da postanem jedno sa Dafa i stvari bi se uskladile. Također sam imala u timu i pomoć praktikanta veterana, koordinatora koji me je uvijek podsjećao da učim Fa, da budem odgovorna u kultivaciji i da bespogovorno gledam unutar sebe slijedeći Učiteljevo učenje.

Mnoge situacije su samo iluzija, a u isto vrijeme su i prilika. Da sam se držala svojih vezanosti, sopstvenog mišljenja i pogleda i da nikada nisam pogledala unutar sebe, stvari bi pošle drugim pravcem. Međutim, kada bih gledala unutar sebe i otpustila te vezanosti, uspjevali smo uspješno sarađivati: moj bi se koordinator predomislio, prihvatio moje ideje i počeo sa mnom sarađivati na nečemu da poboljša španski Minghui. Čak bi mi i govorio koliko je vjerovao u mene, i počeo me hrabriti da nešto uradim i pripremim tim da to učini.

Učitelj je rekao:

"Gledanje unutar sebe je, za kultivatora, magični alat."("Fa predavanje na međunarodnoj Fa konferenciji u Washingtonu 2009. "u Podučavanje Fa na konferencijama IX)

Nekoliko godina kasnije, učila sam Fa i dobila novo razumijevanje i uspjela sam eliminisati još jedan sloj vezanosti i shvaćanja. Shvatila sam da je koordinator radio na projektu gotovo od samog početka. U to vrijeme praktikanti koji su prevodili sa engleskog na španski nisu imali dobar nivo poznavanja engleskog jezika. Najčešće su koristili softver za prevođenje i nisu se trudili da daju sve od sebe da drugi praktikanti mogu čitati članke o progonu i članke s razmjenom iskustava, kako bi mogli biti usklađeni sa Fa ispravljanjem i učiti iz shvaćanja praktikanata iz Kine. Ali nakon što je prošlo mnogo godina, većina ovih praktikanata je počela napuštati tim kako bi pomagali u drugim projektima. Ali je naš koordinator ostao, i davao sve od sebe da gura projekt tokom svih ovih godina. Bila sam duboko potresena kada sam ovo shvatila.

U tom je trenutku sa moga srca uklonjen teški sloj i mogla sam zaista cijeniti sve što je koordinator uradio za projekt, a također sam shvatila i svoju ulogu.

Kada sam počela prakticirati Dafa, Učitelj je bio veličanstveno dobrodušan kada mi je dopustio da budem dio ovoga projekta. Mislim da je to bio veoma dobar aranžman da smo nas oboje imali tako različite ličnosti i slične vezanosti, jer nam je to pružilo dragocjene mogućnosti za kultivaciju i poboljšanje. Također sam naučila da vjerujem u svoja shvaćanja. Vremenom sam uspjela poboljšati svoj xinxing, prihvatiti kritiku, u svakom trenutku misliti na druge, ojačati svoju glavnu svijest i steći samopouzdanje. Sazrela sam makar i sasvim malo.

Sarađivati kao jedno tijelo

Proces je uvijek bio prilično intenzivan. Kad god sam se poboljšala u jednom aspektu, izgledalo je kao da sam spremna da krenem naprijed i pojavio se novi izazov.

Kada unesemo svoja srca u poboljšavanje i stvaranje jednog tijela, snaga Dafa se manifestuje i stvari, koje su se prije činile nemogućim, postaju stvarnost.

Učitelj je rekao:

"Kada izgleda nemoguće i kaže se da je nemoguće, pokušajte da vidite da li je to moguće.
Ako stvarno uspiješ u tome, vidjećeš: "Nakon prolaska sjenovitih vrba, pred tobom će se pojaviti sjajno cvijeće i iduće selo!" (Zhuan Falun)

Počeli smo učiti Fa i dijeliti iskustva preko interneta sa svim članovima španskog Minghui tima iz različitih dijelova svijeta. U početku smo mislili da je nemoguće povezati se preko interneta jednom nedjeljno zbog naših različitih vremenskih zona, ali smo to ipak pokušali. Na kraju smo počeli redovno učiti Fa jedanput nedeljno. Zatim smo kreirali chat grupu da se još više povežemo i da jedni druge guramo naprijed. Svi smo se složili da moramo poboljšati kvalitet naših prevoda, a također smo se dogovorili da povećamo našu produktivnost.

Nakon toga je tim počeo rasti. Sa više praktikanata koji su učestvovali iz različitih zemalja bili smo u stanju poboljšati nivo prevoda, obim i kvalitet, a postali smo i mnogo solidniji. U prvo smo vrijeme imali samo jednog lektora u timu, ali iznenada su nam se pridružila i dva lektora koji su pomogli u realizaciji projekta. Stvorili smo mogućnosti za obuku za sve kako bi postali efikasniji. Sada se jednom nedeljno priključujemo učenju Fa i razmjeni iskustava i pokušavamo održavati solidan i ozbiljan tok posla.

Počeli smo 2013. godine sa samo dva ažuriranja našeg sajta kada smo svaki puta objavljivali po 12 članaka, do toga da danas ažuriramo sajt sa oko 10 članaka dnevno, plus nedeljne vijesti i podkast. Još uvijek imamo puno toga da se unaprijedimo i učinimo, ali je ovo bila ogromna promjena. To je čudo Dafa!

Ovo nije lista dostignuća, već rezultat našeg procesa kultivacije i saradnje. Sve ove stvari su bile moguće jer smo uspeli da poboljšamo naš xinxing i uspeli uspostaviti moćnu Dafa vrlinu kada smo stvorili jedno tijelo.

Svi su praktikanti iz tima unijeli svoja srca u projekt i svi aktivno podržavaju jedni druge. Trudimo se pomagati i nadopunjavati jedni druge kad god je to neophodno i njegujemo naše učenje Fa i priliku za razmjenu iskustava. Mi jedni o drugima vodimo brigu, dobro se poznajemo i guramo jedni druge naprijed da bolje radimo stvari.

Učitelj je rekao:

"Učenici Dafe kao celina, u procesu potvrđivanja Fa - kad delujete u saglasju, moć Fa je ogromna. " (Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD.)

Možemo se samo brže i stabilnije poboljšavati samo kao dio Dafa projekta, jer Učitelj zahtijeva:

"Svaki učenik Dafe koji nije uključen u bilo koji projekta mora raditi na tim stvarima—dajte sve od sebe da nađete vreme da se posvetite poslu spašavanja ljudi."("Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2016.")

Naučiti da sarađujemo je instrument kada se radi Dafa projekt i to je najbolji način da shvatimo naše nedostatke, eliminišemo vezanosti, postanemo nesebični i postanemo jedno sa Fa. Ako sarađujemo jedni sa drugima, sve što radimo će imati očekivani rezultat. U tom sam procesu saznala da čak i kada nemam najbolju ideju ili znanje da uradim nešto, ako mogu otpustiti sebe, moja shvaćanja, moje načine da radim stvari i ako bespogovorno sarađujemo, možemo postati jedno sa praktikantskim tijelom i jedno sa Dafa, a moć Dafa će učiniti da se stvari dese, a snaga Dafa će se manifestovati.

Znamo da nam nikad neće biti udobno, jer kad god se poboljšamo u jednoj oblasti, vrijeme je da ponovo krenemo naprijed a pojavit će se novi izazovi.

Prije godinu i po dana naš koordinator je organizovao trening za Radio Minghui. Nisam bila sigurna da li ćemo moći iznijeti ovaj radio projekt. Nisam imala nikakvih znanja o toj oblasti.

Neki članovi tima su iznijeli svoja razmišljanja o ovom novom prijedlogu. Jedan je praktikant rekao da nije nužno snimati iskustva praktikanata, jer bi bilo bolje da slušamo Učiteljeva predavanja. Drugi je rekao da će snimljeni glasovi praktikanata nositi njihove vezanosti. Drugi praktikant je rekao da radije ne bi želio dati svoje mišljenje o tome. Sveukupno gledano, bilo je mnogo sumnji o tome ko će sve raditi ovaj posao, jer su svi praktikanti bili već zauzeti. Ja sam na ovo gledala samo kao na još jedan test koji trebam proći.

Prvo, pomislila sam da sam trebam učiniti ono što se od mene traži. Nije važno da li znamo razloge ili razumijemo zašto to treba, samo moramo vjerovati i uraditi to. Onda sam morala smisliti kako i ko će to realizirati.

U mislima sam to vidjela kao slagalicu. Slika je već odabrana; samo treba da nađete dijelove i stavite ih na pravo mjesto. Dakle, ako se to od nas traži, uslovi za to moraju već biti tamo. Jedino što smo morali uraditi je pronaći predodređene praktikante sa znanjem i sposobnostima za ovo i dopustiti da se to desi.

Imajući ovo na umu, od Učitelja smo dobili veliku pomoći, i Radio Minghui tim je vrlo brzo bio formiran. Nedeljni podkasti koje smo do sada objavljivali su svi o kultivaciji, uzeto iz iskustava Kineskog Fahui. Konačni proizvod je izuzetno kvalitetan i već smo čuli pozitivne komentare praktikanata iz svih regija.

Oni u timu koji su prije toga bili skeptični dali su pozitivne povratne informacije i bili smo zadovoljni što smo uspjeli da krenemo naprijed sa projektom. Jedna je praktikantica čak rekla da se, nakon slušanja podkasta, prosvijetlila u razlog zašto je toliko važno da se zabilježe iskustva kineskih praktikanata. Ona je rekla da je shvatila da će iskustva praktikanata u kultivaciji, put kojim su prošli i njihovi napori u objašnjavanju istine u Kini, postati nasljeđe cijelog čovječanstva. Kada sam čula ove riječi, bila sam veoma dirnuta složivši sa njom.

Učitelj je rekao:

"Ali Minghui je medijska ispostava, iako otvoreno izvještava o procesu i stanju kultivacije Dafa učenika, mislim da će, budući da je medijska ispostava, najvjerojatnije biti prenesen budućim generacijama. Čak i ako ga ne prenesete njima, buduća potomstva će sa srcem cijeniti pojam „Minghui web stranica.“ ("Predavanje Fa na Fa-konferenciji povodom 10. godišnjice osnivanja Minghui web stranice" iz Predavanje Fa na konferenciji X)

Radujem se što ću moći raditi bolje

Sve u svemu, moram priznati da po pitanju moje kultivacije nisam dobro radila. Nisam bila marljiva i trebam uložiti više napora u svoju ličnu kultivaciju. U posljednje vrijeme sam otkrila vezanost za rad na poslovima. Ali rad nije kultivacija. Shvatila sam da sam svoje vezanosti za komfor krila iza moje okupiranosti poslom. Također sam otkrila i nedostatak marljivosti i odlučnosti u izvođenju vježbi.

Svaki put kad popustim, moja glavna svijest postaje slaba i nejasna. Uhvatim sebe u negativnim mislima i preplave me osjećaj depresije i usamljenosti. Znam da je ovo dio aranžmana starog kosmosa i ja ne želim ništa od toga. Dakle, ja sam odlučna da radim napornije i u potpunosti odbacujem ove aranžmane, jer ja prihvatam samo Učiteljeve aranžmane.

Učitelj je rekao:

"Budi osoba u skladu sa Fa zahtjevima i budi kultivator - i samo ćeš tako biti Dafa učenik. Izvođenje vježbi je dodatak kultivaciji — i nijedno od ovo dvoje ne smije biti zanemareno." ("Čestitka Fa Konferenciji u Argentini")

Hoću da učinim više napora da više sazrijem i napredujem u svojoj kultivaciji i ispunjavanju svoga zavjeta. Rad za Minghui je bio veličanstveni put pun sjajnih mogućnosti za poboljšanje moga xinxinga, napredak i postajanje u Fa instrument. Kad god pogledam unazad, zahvaljujem se Učitelju na ovoj sjajnoj prilici i cijenim rad na ovome svetom projektu: zaista je to čista zemlja.

Hvala, Učitelju!
Hvala, kolegama praktikantima!

Molimo vas slobodno mi ukažite na nedostatke.

(Iskustvo izabrano iz razmjene iskustava sa Minghui Fa konferencije 2018, skraćena verzija)