Falun Dafa Minghui.org

Dobrobiti Falun Gonga: Nastavnici (5. dio)

(Minghui.org)

Prethodni članak: Korist od Falun Gonga: Nastavnici (4. dio)

U Kini su čak i nastavnici postali plijen pada moralnih vrijednosti. Mnogi prikupljaju novac od svojih učenika i maltretiraju ih.

Međutim, nastavnici koji prakticiraju Falun Gong u svakodnevnom životu slijede principe Istinitosti - Dobrodušnosti - Tolerancije. Ovaj članak donosi priče o takva četiri nastavnika i o tome kako su očuvali svoju vjeru tokom 19 godina progona Falun Gonga od strane kineskog komunističkog režima.

Nastavnica iz Hangzhoua ozdravila i brine se o svojim učenicima

Gđa Fu Huiya predaje u Hangzhou u provinciju Zhejiang.

U mladosti je gđa Fu imala bolesno srce. Kasnije je dobila bolest bubrega, artritis i probleme sa očima, ušima i grlom. Uz nju su patili i njeni članovi porodice koji su se morali brinuti o njoj.

Gđa Fu je imala sreću da je počela prakticirati Falun Gong u aprilu 1999. godine, nakon čega su njene bolesti nestale. Od tada je veoma uspješna u svom radu. Tokom posljednjih 20 godina nikad nije morala koristiti zdravstvenu knjižicu i time je državi uštedila značajan iznos novca koji bi inače potrošili na medicinske troškove.

Njen se muž više ne mora o njoj starati. Ona sada ima više vremena da se posveti poslu u kojem ima značajna dostignuća.

Kao nastavnik, gđa Fu slijedi principe Istinitost - Dobrodušnost - Toleranciju i prema svojim učenicima se odnosi kao prema svojoj djeci. Ona ne samo da podučava svoje učenike temama koje im trebaju, već im pruža uputstva o moralnih standardima i dobro ih vodi u svakodnevnom životu. Čak je pružala i finansijsku pomoć učenicima iz siromašnih porodica.

Ona svojim talentima doprinosi školi. Njena radna etika i sposobnosti su priznati od škole i učenika. Već je primila brojna priznanja kao „časni nastavnik."

Učiteljski par iz provincije Shandong

Gosp. Yu Haiyong i njegova supruga gđa Wang Xuemei rade u srednjoj školi u Haiyangu u provinciji Shandong.

Gosp. Yu je otkrio i počeo prakticirati Falun Gong u jesen 1997. godine. Njegov um i tijelo su se znatno poboljšali nakon što je vježbao mjesec dana. Prestao se kockati i postao je pažljiviji na poslu. Njegove nastavničke sposobnosti su znatno poboljšale.

Gosp. Yu je patio od hepatitisa B, glavobolje migrene i problema sa ušima. U roku od mjesec dana od početka prakticiranja, svi simptomi bolesti nestaju i nikada se nisu vratili.

Gđa Wang je Zhuan Falun pročitala u proljeće 1998. godine i osjetila je i fizičke i mentalne dobrobiti. Od tada je veoma zdrava i razvila je harmoničan odnos sa svojom svekrvom.

Na poslu se ljubazno odnosi prema svojim kolegama i strpljivo podučava svoje učenike. Pomaže svojim učenicima da shvate vlastitu vrijednost i da budu više motivisani. Ona također finansijski pomaže učenicima.

Njeni učenici su prepoznali na njoj pozitivne promjene nakon što je počela prakticirati Falun Gong, koje je i ona sama primijetila. Osjeća da ima više energije, a i njeni učenici su postali kooperativniji. Njene predavanja imaju najbolje ocjene učenika tako da je i direktor škole prepoznao njena dostignuća.

Nastavnica iz Changchuna pronalazi nadu nakon što joj je porodica razorena

Gđa Zhuang Yan je penzionisana nastavnica iz Changchuna u provinciji Jilin.

Suprug gđe Zhuang, gosp. Pan Yi, je osamdesetih godina prošloga stoljeća bio povrijeđen na poslu. Imao je višestruke prelome kostiju i morao je ići na operaciju u kojoj mu je otvorena lobanja. Takođe je patio od visokog krvnog pritiska, bolesti srca i doživio je moždani udar.

Međutim, troškove njegovog liječenja nisu pokrili niti kompanija niti kineski zdravstveni sustav. Suočen sa velikim pritiskom on se okomio na svoju suprugu, istresajući na njoj sve frustracije i mržnju. Gđa Zhuang je takođe patila od brojnih bolesti i cijela porodica je živjela nesrećnim životom.

Svekrva ju je upoznala sa Falun Gongom u martu mjesecu 1996. godine, nakon čega se zdravlje gđe Zhuang poboljšalo, uz promjene u razmišljanju. Od tada je sretna što se može brinuti za svoga muža, a njihov odnos u braku je postao harmoničniji. Na poslu je mnogo puta dobila titulu „časnog nastavnika" te je dobila priznanja i od svojih kolega.

Ozdravljenje nastavničkog para iz Taicanga u provinciji Jiangsu

Gosp. Shi Zehui predaje na Jianxiong koledžu u Taicangu, u provinciji Jiangsu.

Gosp. Shi i njegova supruga gđa Qin Yanqiu su patili od mnogih bolesti prije 1997. godine.
Čak i nakon što su potrošili puno novaca na liječenje, njihovo se zdravlje nije poboljšalo.
Ljekari su rekli gđi Qin da joj je potrebna složena operacija koja bi mogla biti uspješna u samo 50 posto slučajeva.

Ona je izgubila nadu i odlučila ne ići na tu operaciju. Više nije mogla raditi i zdravlje joj se dodatno pogoršalo. Gosp. Shi je takođe imao mnogo bolesti. Imali su i osamdesetogodišnju majku i sina starog jedanaest godina kojima je bila potrebna njihova briga. Za njihovu porodicu nije bilo nade.

Falun Gong su počeli prakticirati u oktobru mjesecu 1997. godine. Gđa Qin se potpuno oporavila nakon jedne sedmice prakticiranja, a gosp. Shi je ozdravio nakon mjesec dana prakticiranja. Iskusili su izvanredne dobrobiti od prakticiranja Falun Gonga. Postali su zdravi i porodica od tada živi srećno.

Epilog

Ovo je samo nekoliko primjera nastavnika koji prakticiraju Falun Gong, sistem samopoboljšavanja koji je javnosti predstavljen 1992. godine. Do trenutka kada ga je KPK počela gušiti 1999. godine, broj praktikanata je u periodu od sedam godina dostigao broj od približno 100 miliona.

Kao i ostali praktikanti, gore spomenuti nastavnici su bili ozbiljno progonjeni zbog svoje vjere u Falun Gong. Gđa Fu je bespravno uhapšena i pritvarana više puta. Bila je osuđena na šest godina zatvora.

Gđa Wang je uhapšena četiri puta i poslana u logor za prisilni rad na dvije godine. U zatvor su zajedno s njom poslali i njenu bebu.

Gosp. Yu je više puta bio u centru za ispiranje mozga i bio je osuđen na tri godine radnog logora.

Gđa Zhuang je takođe bila hapšena, mučena i slana u logor za prinudni rad.

Gosp. Shi je bio uhapšen sedam puta i poslat u logor za prinudni rad na tri godine. Uz to je osuđen i na 12 godina zatvora. Njegova supruga gđa Qin je bila šest puta uhapšena i poslana u duševnu bolnicu na šest mjeseci. Kasnije je još bila osuđena na 15 mjeseci radnog logora i četiri godine zatvora.