Falun Dafa Minghui.org

[Minghui Fahui] Prevazilaženje prepreka i uzdizanje u Fa

(Minghui.org)

Počeo sam prakticirati Falun Dafu 1997. godine. Želim da iskoristim ovu priliku i da podelim moja iskustva u kultivaciji.

Učenje Fa

Najveći izazov u kultivaciji mi je nedostatak vremena. Radim puno radno vreme i do posla moram da vozim sat vremena. Odlučio sam da slušam Učiteljeva audio predavanja na putu do posla. U prva tri meseca mogao sam pažljivo da slušam predavanja, ali posle mi je bilo naporno održavati koncentraciju. Iako su audio predavanja bila uključena celog toka vožnje, uspeo bih popratiti samo malo Učiteljevih reči. Slušanje Fa mi je postala formalnost. Znao sam da mi je srce nečisto i želeo sam da se probijem kroz to stanje. Međutim, kultivacijsko stanje mi je bilo je loše i nisam se uspevao fokusirati na slušanje Fa.

Bio sam veoma inspirisan jedne prilike kad sam čuo drugog praktikanta da govori o iskustvu učenja Fa napamet. Osećao sam se postiđeno. Kultivator sam mnogo godina, a još nisam naučio napamet Džuan Falun. Dobra stvar je da sam bio veoma upoznat sa knjigom, zahvaljujući dugogodišnjem čitanju. Sinula mi je ideja: mogao bih napamet učiti Fa dok vozim do posla. Razgovarao sam sa ženom o ovoj ideji, ali nije bila previše oduševljena. Ona je želela da se prvenstveno fokusiram na vožnju.

Bez obzira na sve, odlučio sam da pokušam i vidim da li će funkcionisati. Odmah sam krenuo u akciju. Kupio sam držač mobilnog telefona koji sam stavio na dio kontrolne table pored volana. Na ovaj način mogao sam videti ekran bez okretanje glave. Zatim sam otvorio sajt falundafa.org da nađem knjigu Džuan Falun. Podesio sam na čitanje i bio sam spreman.

Prvog dana počeo sam od Lunju. Ranije sam učio napamet Predavanje jedan, tako da sam bio upoznat sa njim. Ovog puta mogao sam napamet naučiti jedan paragraf dnevno. Učenje Fa napamet nije mi ometalo u vožnji. Naprotiv, bio sam razboritiji jer nisam razmišljao o drugim stvarima. Bio sam veoma inspirisan nakon prvog dana učenja Fa napamet. Odlučio sam da ću biti istrajan. Ponekad bih naišao na smetnje čim bih počeo učiti Fa napamet. Um mi nije bio jasan i osećao sam kao da je utrnuo. Nisam osećao da učim i ne bih se setio niti jedne rečenice nakon više od deset minuta pokušaja. Shvatio sam da ne smem odustati i da se ne bi trebalo uznemiravati. Zaključio sam čak i ako naučim jedan paragraf, to bi bio uspeh. Kad bih uspeo da se prisetim nekoliko rečenica, neugodnost bi se otklonila i bio ih u stanju nastaviti.

Učitelj kaže:

„Kultivacija zavisi od tvojih sopstvenih napora, dok gong transformiše učitelj“ (Džuan Falun)

Sve dok se trudimo bez prestanka, Učitelj će nas ojačati.

Takođe sam shvatio da svaki otpor sa kojim smo se susreli u učenju Fa je bio zbog dela našeg univerzuma koji se još nije asimilovao sa Fa. Ako uspijemo prevazići otpor, onda možemo spasiti živa bića u našem univerzumu.

Naravno, učenje Fa napamet ne može zameniti čitanje Fa. Ja i dalje čitam Džuan Falun svakog dana. Otkako sam poboljšao učenje Fa, imam snažnije ispravne misli svaki put kad se pojave smetnje.

Rad na internetu

Čak i uz različite vrste opasnosti koje postoje na internetu, stranica Minghui uspela je da se razvija bez problema. Sve vreme osećao sam da nas Učitelj posmatara.

U početku rada Minghui web stranice shvatili smo s kakvim sve izazovima se suočavamo na internetu. Iako smo van Kine, internet nema nacionalne granice. Pretnje komunističkog režima su stvarne i bliske. Napadi na nas su išli putem slanja e-pošte sa virusima, pokušavajući da sruše našu web stranicu. Suočeni sa napadima pod pokroviteljstvom KPK, ne bismo mogli uspeti da Učitelj nije brinuo o ovome.

Naši ljudi u IT sektoru su morali da izdrže ogroman pritisak svaki put kada bi internet stranica bila napadnuta. Morali su brzo reagovati u kriznim trenucima i istrajati u borbi protiv napada. Sve to je zahtevalo da imaju nepokolebljivu veru u Dafu i da održavaju mirno srce i um od čelika. Ostalo osoblje bi nastavilo da šalje ispravne misli kako bi zaštitilo web stranicu. Jedne prilike, nekoliko ljudi iz IT sektora je radilo celu noć i nisu imali vremena da uče Fa ili da šalju ispravne misli. Kordinator je primetio da su premoreni i zatražio od njih da odmah naprave pauzu. Prikupio je tim da sat vremena uče Fa što je pomoglo u nadopunjavanju energije i jačanju ispravnih misli. Na kraju krajeva, mi smo jedno telo.

Članovi IT sektora bi gledali u sebe svaki put nakon napada da vide da li je bilo kakvih propusta koji je zlo možda zloupotrebilo. Kultivacija je ipak osnova svega što radimo. Samo uz čvrstu kultivaciju samih sebe možemo efikasno ispuniti naše zadatke.

Razumevanje i tolerancija

Primetio sam da iako kultivišemo isti Fa imamo različita shvatanja oko mnogih pitanja. Načini na koje pristupamo stvarima ili kako shvatamo određena pitanja – sve te stvari se možda razlikuju zbog našeg porekla, nivoa znanja ili čak različitih vezanosti. Pitanje je kako sarađivati jedni sa drugima u takvim situacijama? Moje lično shvatanje da su razumevanje i tolerancija ključni.

Pitanje i odgovor na „Podučavanje Fa na konferenciji na Srednjem zapadu SAD-a’’:

Pitanje: Poštovani Učitelju mnogi koji su ...... napisali pitanja koja su proslijeđena Učitelju, ali su ih izuzeli oni koji su vršili „provjeru." Učenicima je to teško shvatiti.

Učitelj:.....Sigurno je da su učenici koji su radili provjeru također kultivatori. Vrlo je moguće da su maknuli važna pitanja koja su imala veze sa kultivacijom. To je moguće. Mislim da će uraditi bolje sljedeći puta.

Shvatanja sam da praktikanti koji rade na odabiru pitanja to rade sa stajališta odgovornosti prema celokupnoj konferenciji. Naravno, svi mi se još uvek kultivišemo pa možda ne shvatamo u potpunosti stajališta drugih bića. Kao takav, proces odabira pitanja možda nije savršen, ali je potpuno razumljiv. Čak i ako pitamo drugu osobu da radi odabir pitanja, druga osoba nije garancija da će se sve savršeno odraditi. Ako postoji neko ko oseća da on ili ona mogu postići savršenstvo, ta osoba možda nije u potpunosti shvatila složenost ovog pitanja.

Zapravo to je isto kao kada se bavimo drugim pitanjima u kultivaciji. Svako razumevanje praktikanta potiče iz njegove perspektive. Može se slagati sa mojim shvatanjem, ali i ne mora. Kad odlučujem, pažljivo saslušam mišljenja drugih. Ako čujem nešto drugačije od mog shvatanja, ne žurim da prekorim. Praktikant koji je postavio pitanje verovatno smatra da je njegovo stajalište ispravno; u suprotnom ne bi ni postavio pitanje. Dakle, ako ja odmah ignorišem ideje drugih ljudi, moglo bi biti da sam možda propustio da shvatim dublje značenje ideje tog praktikanta.

Kad ja nudim sugestije drugima, pokušam se staviti u položaj donosioca odluke i trudim se koncizno i jasno izraziti svoje misli. Po pitanju toga da li će moj predlog biti usvojen, verujem da će donosilac odluke doneti najbolju odluku koju smatra odgovarajućom u skladu s Fa.

Kultivacija može biti vrlo komplikovana. Za vreme kultivacije u periodu Fa ispravljanja, moramo održavati naš šinšing i preuzeti odgovornost za razne Dafa projekte. Nije lako donositi odluke. Međutim, ako je naša polazna tačka da budemo odgovorni prema Fa, odluke neće biti neispravne ako otpustimo sebe i češće mislimo o drugima.