Falun Dafa Minghui.org

Prizori iz druge dimenzije: pomoć lokalnoj koordinatorki da prevaziđe teškoću

(Minghui.org)

Pomoću svog Trećeg oka, često vidim neka nebeska bića koja tragaju za nedostacima praktikanata i koriste ih kao izgovor da naprave nedaće za praktikante. Kao primer, želim da podelim informacije o sledećem incidentu.

Prošle godine, dva praktikanta su mi se zasebno obratila, i rekla mi da naša lokalna koordinatorka ne izgleda zdravo. Predložili su da zajedno šaljemo ispravne misli za nju.

Sutradan sam se sastala sa još tri praktikanta da zajedno šaljemo ispravne misli za koordinatorku. Tokom tog procesa, ugledala sam uzan put koji vodi do velikog groba. Shvatila sam da je život koordinatorke u opasnosti.

Dok smo treći put slali ispravne misli, ugledala sam grupu nebeskih bića. Jedno od njih je progovorilo, držeći u ruci beležnicu u kojoj su opisana kultivaciona stanja koordinatorke. Jedan prizor je pokazao koordinatorku kako drži Dafa knjigu, dok razmišlja o svom odnosu s jednim praktikantom. Nebesko biće reče: „Vidi je! U potaji šalje požudne poglede dok recituje sutre. Nije li zločesta?“ Pogledala sam beležnicu i videla beleške o njenim vezanostima, uključujući ljubomoru, nadmetanje, lukavost, samo-zaštitu i druge.

Shvatila sam da zlo želi da uzme život koordinatorke koristeći njene nedostatke u kultivaciji kao opravdanje. Odlučili smo da odemo kod koordinatorke kući i da šaljemo ispravne misli iz neposredne blizine, tako da budu jače.

Tokom slanja ispravnih misli, mene je noga toliko bolela da sam jedva sedela u lotosu. Videla sam vrlo zgusnutu grupu trulih demona, koje su naše ispravne misli uništile. Potom su mnoga nebeska bića doletela do nas kao snežne pahulje. Bacila su neke svitke na mene. Svitci se momentalno pretvoriše u beskrajne planine oko mene.

"Zašto nas sprečavate?“ upitalo me je jedno visoko božansko biće. "Sudbina te žene je da sada mora da ide.“

"Ona je učenik Dafe u periodu Fa-ispravljanja,“ odgovorila sam odlučno. "Ona će slediti Učitelja, a ne vas. Vi ne zavređujete da je odvedete sa sobom. Ako ometate učenike Dafe koji pomažu našem Učitelju, bićete eliminisani.“

Takođe sam videla da su stare sile za naše područje priredile skup složenih mehanizama, s puno zupčanika. Na svakom zupčaniku su bile slike naših lokalnih praktikanata. Unutar svakog zupčanika je bio novi skup mehanizama. Duga cev izlazila je iz svakog praktikanta. Sve cevi su visile iznad tela lokalne koordinatorke i mnoge crne supstance su išle od praktikanata ka koordinatorki, što je odražavalo konflikte među lokalnim praktikantima u drugoj dimenziji.

U našem području, mnogi praktikanti su uključivali koordinatorku u svoje konflikte. Na primer, jedna osoba je videla nedostatke drugog praktikanta, i umesto da to saopšti tom praktikantu, ona je rekla koordinatorki. Ove stvari su uzimale dobar deo vremena koordinatorki, i puno loših stvari je ugurano u um koordinatorke.

Dok smo slali ispravne misli kod nje kući, koordinatorka je izgledala kao da je u vrlo lošem stanju. Lice joj je izgledalo vrlo staro za njene godine, a disanje je bilo otežano. Mogla sam osetiti kako stare sile pokušavaju da je odvedu.

Kad sam pogledala u portret Učitelja, čula sam ga kako mi kaže: „Ova dva dana su veoma važna. Ne popuštajte.“

Zlo je usadilo neke lažne prizore u um koordinatorke, pa je počela da odbija našu pomoć. Rekla je: „Vidim puno božanskih bića. Ovo je sjajno, nema razloga za brigu.“ Rekla nam je da ne trošimo vreme na slanje ispravnih misli za nju i preskočila je naš naredni sastanak.

Učitelj mi je dao znak da treba da nastavim sa slanjem ispravnih misli. Dok smo jedan praktikant i ja slali ispravne misli, on je dobio hitan telefonski poziv i morao je da ode. Odlučila sam da nastavim, iako sama.

Slala sam ispravne misli za koordinatorku u vremenima određenim za to. Znala sam da je 30% zlih sila otišlo. Videla sam kako se prikazuju brojevi: 25%, 15% itd. Dve nedelje kasnije, pred očima mi se pojavila presuda: „Ta-i-ta praktikantkinja je prebrodila test života i smrti.“ Konačno sam odahnula.

Zapravo, mada fizičko stanje koordinatorke nije bilo dobro u proteklih godinu dana, njene ispravne misli su bile jake, i ona nikad nije priznala nikakve bolesti, ili zle sile. Međutim, imala je nedostatke u nekim aspektima kultivacije.

Po mom mišljenju, kad sagledamo nedostatke drugih praktikanata, treba da im na to ukažemo blagonaklono. Ako ne slušaju, ne bi trebalo da insistiramo na sagledavanju njihove loše strane, već više treba da gledamo na njihove dobre stvari. Nikad ne treba da mislimo da će ih stare sile progoniti u slučaju da se ne poprave. Ako imamo takvu misao, bićemo na strani starih sila i priznavaćemo ih.

Suočeni sa progonom starih sila, kao praktikanti, mislim da najpre treba da potražimo sopstvene nedostatke. Mislim da će prava misao biti: zamoliću Učitelja da mi da nagoveštaje i pomogne da pronađem svoje vezanosti. Slediću samo aranžmane Učitelja. Neću prihvatiti smetnje starih sila i progon. Želim da svaka moja misao bude na liniji s Fa.

Kao praktikanti, uvek treba da gledamo unutar, ali razlog ne treba da bude da se izbavimo iz nevolja. Ne možemo koristiti Dafa projekte kao opravdanje da izbegnemo da pogledamo unutar.

Učitelj je rekao:

„... dok god budeš kultivator, u bilo kojoj sredini, pod bilo kojim okolnostima, upotrebljavaću svaku nevolju ili neprijatne stvari na koje nailaziš – čak i ako uključuju rad za Dafu, bez obzira koliko to smatraš dobrim i svetim – da eliminišem tvoje vezanosti i razotkrijem tvoju demonsku prirodu da bi se mogla ukloniti, jer najvažniji je tvoj napredak." ("Dalje razumevanje", Bitno za dalje napredovanje)

Ovo su samo moja sopstvena razumevanja. Molim, ukažite ako bilo šta nije ispravno.