Falun Dafa Minghui.org

Gledanjem u sebe locirati koren problema

(Minghui.org)

Učitelj kaže:

„Učenici Dafe su jedno“

( „Fa predavanje na Fa konferenciji Zapada SAD“)

Nesebična pomoć kolega praktikanata je dragocena u progonu Dafa praktikanata. Međutim, praktikanti bi trebalo da obrate pažnju kako nudimo pomoć.

Obično je scenario da se praktikanti ponašaju kao doktori. Po osnovnim pitanjima, oni prvo „prepisuju“ nešto za praktikanta u nevolji. Zatim, praktikant misli da sve što čuje od kolega praktikanata ima smisla, ali ne zna koji „recept“ uzeti. Na kraju biva da se „simptomi“ pogoršaju ili da uopšte ne dođe do promene.

Šta je problem u takvoj situaciji? Mislim da je glavni problem da praktikanti koji nude pomoć zaboravljaju na sopstvenu kultivaciju. Oni zaboravljaju da je Učitelj taj koji rukuje sa fundamentalnim pitanjima.

Učitelj kaže:

„Kultivacija zavisi od tvojih sopstvenih napora, dok gong transformiše učitelj.“

(Džuan Falun)

Ako postupimo prema progonjenim praktikantima kao da smo jedno telo i kultivišemo sebe kad vidimo probleme u drugima, onda ćemo gledanjem u sebe podsetiti jedni druge na odgovarajuće probleme.

Učitelj će nam pomoći da lociramo gde treba da se poboljšamo pošto se „uzrok problema“ otkloni kad se jedno telo grupe praktikanata uzdigne.