Falun Dafa Minghui.org

Hodanje ispravnim putem kultiviranja štiti me od zagađenja u današnjem društvu

(Minghui.org)

Počeo sam prakticirati Falun Dafa prije 20. srpnja 1999, dana kada je službeno započeo progon Falun Dafa.

Pronalaženje grupe za zajedničko učenje

Kada sam prvi put počeo prakticirati, priličan broj Falun Dafa praktikanata živio je blizu moje kuće pa smo se lako mogli okupiti kako bismo zajedno učili Fa. Podržavali smo se i poboljšavali kao jedno tijelo. Međutim, kad sam se zaposlio u drugom gradu, morao sam se samostalno kultivirati, jer nisam mogao pronaći druge praktikante.

Dok sam čekao da se strojevi provjere, počeo sam razgovarati s kolegom. Nakon što sam rekao da je on dobra osoba, on me pogledao na čudan način i rekao da sam drugačiji od ostalih. Zatim me je pitao vjerujem li u nešto, a ja sam oklijevao odgovoriti, samo rekavši da bih kasnije razgovarao s njim. Rekao mi je da njegova žena prakticira Falun Dafa.

Rekao sam mu da sam i ja praktikant i sljedećeg dana me je njegova supruga odvela na lokalno mjesto za prakticiranje. Mogao sam ponovno učiti Fa u grupi!

Na poslu sam se udružio s drugom kolegicom. U snu me je pitala odakle sam došao. Rekao sam joj da sam došao iz palače Feniks, a ona je rekla da je došla s istog mjesta.

Bila je zima i vani je smrzavalo. Otvorio sam prozor i vidio sloj ledenih cvjetova s borovima u njima i mnogo feniksa kako lete uokolo. Nakon što sam se probudio, pomislio sam da je to nagovještaj.

Rekao sam mojoj kolegici o mojem snu i ledenom cvjetovima. Ovaj je razgovor učinio da shvatim da je i ona također praktikantica. Osim toga, osjećao sam da imamo jaku sudbinsku vezu.

Potvrđivanje Fa kao zaštitar

Premješten sam u stambeno područje kako bih bio zaštitar. Kada je dizalo prestalo raditi, popeo sam se na 26. kat da isključim strujno napajanje. Svi su bili iznenađeni, budući da imam skoro 60 godina.

Ovo je bila izvrsna prilika da ljudima govorim o prednostima prakticiranja Falun Dafa i o progonu. Svih šest zaštitara napustilo je Komunističku partiju Kine (KPK) i njene organizacije mladih.

Jednom sam imao priliku reći jednom od vlasnika tvrtke o Dafa. Bio je pijan i izgubio laptop, mobitel i torbu. Kad sam to sljedećeg dana njemu vratio, objasnio sam mu istinu o Dafa i o progonu. I on je napustio KPK.

I drugi ljudi su izgubili osobne stvari, a ja sam ih njima vratio. Što je još važnije, rekao sam, da sam vratio stvari jer prakticiram Dafa. Praktikant slijedi načela Istinitosti - Suosjećanja - Strpljenja i potvrđuje Dafa svojim riječima i djelima.

Danas su moralni standardi ljudi opali i gotovo nitko ne razmišlja o tome da bude ljubazan. U ovom okružju, moram se stalno podsjećati da sam praktikant i da se držim podalje od ove zagađene okoline. Pridržavam se standarda Istinitosti - Suosjećanja - Strpljenja i prema ljudima se odnosim ljubazno.

Gledati unutra

Neočekivano, bio sam suočen s testom požude. Žena domar mi je rekla: „Ne znam kakvu sudbinsku vezu imamo. Prvi put kad sam te vidjela, odmah si mi se svidio. Sada ne mogu dočekati da te vidim."

Odmah sam shvatio da je to test požude. To je vrlo važan test, koji praktikant mora moći proći i ja sam bio vrlo oprezan u vezi s tim pitanjem. Pogledao sam unutra da vidim gdje sam podbacio. Od tada sam je počeo izbjegavati, misleći da bih mogao proći ovaj test na taj način. Međutim, ona je nastavila pokušavati zavesti me riječima i djelima.

Njezino ponašanje je bilo gore od ponašanja obične osobe. Stoga mi je duboko u sebi bilo jasno da ju stare sile i zli duhovi koriste da me progone. Odlučio sam zatražiti od moje žene, koja je također praktikant, da dođe sa mnom.

Međutim, ta je domarka i dalje pokušavala osvojiti me i zahtijevala da napustim svoju ženu. Čak je prijetila da će počiniti samoubojstvo ako ne napustim svoju ženu.

Nakon povratka kući, rekao sam svojoj ženi: „Molim te, pomozi mi slanjem ispravnih misli. Ovo je zli duh koji pokušava nju iskoristiti da me uništi."

Nastavio sam gledati prema unutra, kako bih shvatio što me sprječava da riješim ovu situaciju. Počeo sam pažljivo ispitivati što sam rekao i učinio, ali sve se na površini činilo u redu.

Tada sam pomislio da sam možda navukao na sebe demonsku smetnju kad moj um nije bio ispravan. Učitelj mi je dao nagovještaj i konačno sam pronašao problem: Kad sam se prvi put susreo s tom domarkom, pomislio sam da je ona ljepša od moje žene. Ova neispravna misao donijela je sve ove nevolje.

Zatražio sam od Učitelja: „Ova ideja nisam ja, želim ju potpuno eliminirati. Učitelju, molim Vas, pomozite mi ojačati moje ispravne misli."

Učitelj je rekao:

„Ako su misli ispravne, zlo će pasti“ („Čega se bojati?“ iz Hong Yin, Svezak II)

Nakon što sam pronašao moju vezanost, ona se promijenila. Kad me je sljedećeg dana vidjela, bila je kao nova osoba. Ispričala se. Shvatio sam da je ona također netko tko je bio zagađen ovim običnim ljudskim društvom.

Objasnio sam joj činjenice. Slušala me je pažljivo, prihvatila Dafa amajliju i pristala recitirati: „Falun Dafa je predivan, Istinitost - Suosjećanje - Strpljenje je predivno." Rekla je: „Tvoj Učitelj je doista predivan, Falun Dafa je tako ispravan!"

Ovaj događaj pomogao mi je shvatiti da je, za Falun Dafa učenike razdoblja Fa-ispravljanja, staza vrlo uska. Sve se može iskoristiti od strane starih sila i rezultirati s nevoljom. Moramo obratiti pažnju i koristiti Fa standarde kako bismo ispravili svaku našu misao i akciju.