Falun Dafa Minghui.org

Uvijek održavajmo suosjećajne i dobre misli

(Minghui.org)

Jednog dana dok sam radila petu vježbu, iznenadila sam se kad sam čula Učiteljeve riječi „U srcu se treba pojaviti suosjećanje, a izraz lica je smiren.“ Pomislila sam. „U srcu se treba pojaviti suosjećanje. Kako ja mogu imati suosjećanje u srcu?“ Razmišljajući o nedavnim manjim prepirkama koordinatora blizu mene, smatrala sam da koordinatori rade tako naporno, ali da ljudi to ne prepoznaju. U sebi sam odlučila da ću preuzeti inicijativu i pomoći im s njihovim velikim teretom. Dok sam tako razmišljala, navala dobrodušne energije se pojavila i cirkulirala je cijelim tijelom. Zvuk glazbe je odjednom postao tako značajan u mojim ušima i inspirirao me, dovodeći me do suza. Učitelj je odvezao čvor u mom umu i dopustio mi da vidim unutarnji sadržaj „u srcu se treba pojaviti suosjećanje“ na mojoj razini.

Učitelj je rekao:

Shan je manifestacija prirode univerzuma na različitim razinama i u različitim dimenijama. To je također temeljna priroda Velikih prosvjetljenih bića. Stoga, kultivator mora kultivirati Shan i asimilirati se s prirodom univerzuma, ZhenShanRen.“ (U „Kratko objašnjenje Shana“ u Bitno za daljnje napredovanje)

U mojoj kultivaciji posljednjih godina, uvijek sam se trudila biti ljubazna prema praktikantima, prema živim bićima i svim životima. Sada sve više iz srca cijenim Učiteljeve duboke misli kada traži od mene da kultiviram Shan. Učitelj želi da kultiviramo naš Shan kako bi spasili više živih bića i da se služimo njim kako bi riješili sve prepreke i vezanosti na našem putu kultivacije.

„Ako čovjek želi postati božanski i uzdići se iz ljudskog stanja, onda mora napustiti taj okvir razmišljanja i služiti se dobrodušnošću kako bi riješio stvari.“ („Fa predavanje na međunarodnoj Fa konferenciji u Washingtonu 2009.)

Iz Fa sam spoznala da je kultiviranje Shana, kultiviranje suosjećajnosti, a to je asimiliranje samog sebe s Istinom, Dobrodušnosti i Tolerancijom, prirodom univerzuma. Kada imamo plemenite misli, iz naših srca proizlazi suosjećanje. Podržani snagom suosjećanja, možemo riješiti sve probleme koji naiđu u kultivaciji. Neprikladni faktori u mislima će biti dezintegrirani i vlastiti prostor će biti pročišćen. Shan se kod kultivatora manifestira kao sposobnost opraštanja, obzirnost, tolerancija, sposobnost za izdržavanje teškoća, popuštanje drugima, ne obaziranje na tuđe greške i ne gajenje zamjerki. Moja iskustva su sljedeća:

  1. GLEDANJE UNUTAR SEBE JE IMATI SUOSJEĆANJE U SRCU Učitelj nam je u svakom predavanju rekao da trebamo gledati unutar sebe. Bez obzira na to jesmo li u pravu ili u krivu, trebamo gledati u sebe. Učitelj je također rekao da je gledanje unutar sebe nadnaravno. Ja sam spoznala da je gledanje unutar sebe i suosjećajnost praktikantova nadnaravna sposobnost.

„Nitko nije voljan naći mane u sebi za vrijeme problema. Kada se osoba osjeća povrijeđenom, ili kada se susretne s nesrećom, zaista je teško da i dalje preispita sebe i vidi je li uradila nešto loše. Ako je osoba sposobna to učiniti, onda bih rekao da na ovom putu, na ovom putu kultivacije i u vječnosti njegovog postojanja, ništa ga ne može zaustaviti. To je uistinu tako.“ (u „Podučavanje Fa nakonferenciji u Singapuru“)

Iz ovog predavanja sam spoznala da ako biće može istinski gledati unutar sebe da nađe vlastite nedostatke kad je suočen s bilo kakvom poteškoćom, to je manifestacija suosjećanja i zajamčeno je da njegov život nikada neće prestati. Kao kultivatori, kada smo suočeni s konfliktima, možemo automatski gledati unutra i pomisliti da mora biti nešto što smo uradili ili nismo uradili, što nije u skladu s Fa, to je onda suosjećanje. Čim se pojavi suosjećanje, naše dimenzije će biti ispunjene ispravnom energijom koja može rastopiti sve neispravne faktore koji uzrokuju konflikte i razdor. Zbog toga će zlo automatski biti uništeno kada osoba gleda unutra.

  1. GLEDATI U POZITIVNE TOČKE KOD DRUGIH LJUDI
    Zadnjih godina sam u umu uvijek držala Učiteljeva učenja da više obraćamo pažnju na pozitivne točke drugih, a manje na njihove nedostatke. Tada nisam istinski cijenila sadržaj tog učenja, ali radila sam to prateći Učiteljeve upute. Kada sam surađivala s kolegama praktikantima, vidjela sam i cijenila njihove vrline. Kada sam imala takve misli, topla struja bi se razvila u mom umu i osjećala sam se zahvalnom. Ponekad, kada sam razmišljala o praktikantovim dobrim osobinama, to bi me dovelo do suza. Sada razumijem da se suosjećanje stvara kada gledamo u pozitivne točke drugih. Ponekad sam za vrijeme konflikta bila ljuta kada bi me kolega praktikant kritizirao. Tada bih odmah pozitivno razmišljala: “Njegova kritika je opravdana. Pomaže mi u kultiviranju. Trebala bih mu zahvaliti.“ Kada sam češće ovako razmišljala, obično sam mogla rastopiti faktore koji su me uzrujali i konflikti bi bili riješeni. Zapravo, sve dok možemo obraćati pažnju na kvalitete drugih, osoba traži svoje vlastite nedostatke. Takvo ponašanje je suosjećanje prema drugima, kao i suosjećanje prema samom sebi. Dafa će brzo otkriti svoj dublji sadržaj i širi opseg.

  2. HARMONIZIRATI OBITELJ ZNAČI BITI DOBRODUŠAN PREMA ČLANOVIMA OBITELJI
    Mnogi praktikanti nisu vrlo strpljivi prema članovima obitelji. Ne mogu tolerirati kada članovi obitelji piju, puše, igraju mah –jong ili kada su lijeni. Zato se često svađaju, pričaju žaleći se, kritiziraju i pokazuju svoje nezadovoljstvo. To ne znači biti dobrodušan. Kultivatori nose energiju. Kada netko ima nesuosjećajne misli ili govor, to će jedino pogoršati negativne faktore u njihovoj obitelji. Kultivator treba biti obziran prema članovima obitelji i biti nedirnut zbog njihovih nedostataka. Praktikanti se ne bi trebali žaliti, okrivljavati, kritizirati i trebali bi izbjegavati uplitanje u živote drugih. Uz podržavanje dobrog ponašanja na pozitivan način, osoba treba biti tolerantna prema tuđim nedostacima. Praktikantu je teško ispraviti svoje loše navike, a da ne govorimo o običnoj osobi.

  3. SUOSJEĆANJE JE KLJUČ ZA SPAŠAVANJE ŽIVIH BIĆA
    Praktikanti su pretrpjeli mnoge teškoće i iskušenja u procesu spašavanja živih bića zadnjih godina, ali njihovo pouzdanje i hrabrost nikada nisu posustale. Upornost je došla iz njihovog suosjećanja. Kada su upoznali one koji su odbili istinu, loše se ponašali, davali loše komentare ili ih prijavili policiji, praktikanti su se prema njima uvijek dobrodušno odnosili. Nisu gajili zamjerke i loši faktori živih bića nisu utjecali na njih. Praktikanti mogu to učiniti jer je naš Učitelj jasno podučio Fa principe. Praktikanti duboko cijene i razumiju teškoću prihvaćanja istine od strane živih bića te suosjećaju s njihovim zbunjenim stanjem. Suosjećajući s njima, dijamantna volja praktikanata za spašavanjem živih bića je još snažnija. Lokalna praktikantica u mom području je bila uspješna. Izjavila je u svom iskustvu: „Kad god sam upoznala nekoga tko nije slušao činjenice o Falun Gongu koje sam mu govorila, gledala bih unutar sebe istog trena. Znam da mora biti da sam nekako ili negdje bila neuspješna. Možda moj ton nije bio dobar, um mi nije bio smiren, nego ubrzan ili nisam imala dovoljno ispravnih misli što je otežalo spašavanje živih bića. Kada nađem svoj nedostatak, iskreno se ispričam toj osobi.“ Ta misao kolege praktikantice je istinsko suosjećanje. Sa suosjećanjem, ljudske vezanosti koje spriječavaju živa bića da budu spašena bit će rastopljene, a prihvaćanje istine će postati lagano.

Cijelo vrijeme bi trebali imati suosjećanje u srcima i biti ljubazni prema ljudima bilo kamo išli. Kada kupujemo proizvode, dobrodušno je ako cijenimo teški rad farmera i nismo probirljivi. Kada hodamo, ne požurujemo ljude i ne prolazimo kroz crveno svijetlo. Kada vidimo da ljudi nose teški teret, možemo im pomoći, a kada članovi obitelji dođu kući s posla, možemo ih dočekati sa šalicom čaja. Kada kolege praktikanti kažu nešto pogrešno ili nas krivo shvate, mi im opraštamo, a kada naiđemo na nekoga tko ne sluša kada mu govorimo činjenice o Dafa, ne gajimo zamjerke i dalje se ljubazno odnosimo prema njima. Svi ti naizgled trivijalni, nesvjesni i maleni oblici ponašanja predstavljaji stanje zaista visoke razine. To su površinske manifestacije temeljite akumulacije kultivatorevog napornog rada. Obraćati pažnju svuda i truditi se da uvijek dobro radimo, a ne da samo ispunimo neki prije zamišljeni cilj, to je praktikantov istinski karakter.