Falun Dafa Minghui.org

Moja razumevanja iz gledanja unutar i učenja Džuan Faluna napamet

(Minghui.org)

Pozdrav, Učitelju! Pozdrav, kolege praktikanti!

Počela sam da se kultivišem 2010. Želim da podelim svoja razumevanja iz gledanja unutar i razumevanja do kojeg sam došla učeći Džuan Falun napamet.

Na početku moje kultivacije, bila sam vrlo marljiva i puna entuzijazma. Učila sam Džuan Falun svakodnevno, najmanje 2 ili 3 lekcije. Takođe sam radila vežbe i redovno slala ispravne misli. Neprekidno u stanju popravljanja šinšinga, bilo mi je lako da sagledam svoje vezanosti i prođem teškoće na koje sam nailazila.

Mada se činilo da nemam nikakvih težnji i da mi je srce čisto, stvarnost je bila da su duboko unutar i dalje postojali koreni nekoliko vezanosti poput hvalisavosti, straha, raznih žudnji i zavisti, koje su se javljale tokom moje kultivacije i otežavale moj put kultivacije.

U drugoj godini vežbanja, upoznala sam praktikantkinju sa otvorenim Trećim okom, koja mi je rekla mnoge stvari o meni, mojim nivoima u prethodnim životima, pa sam počela da razvijam razne vezanosti i strahove u vezi s tim. Takođe mi je govorila o kultivacionim stanjima drugih praktikanata, a to je rezultovalo time da sam nesvesno počela da gledam s visine na neke od njih.

Ova praktikantkinja mi je rekla nekoliko stvari iz moje prošlosti, koje su bile istinite, i usled mog nedostatka samopoštovanja, i navike da izvana tražim pomoć, počela sam da verujem u sve što je ona govorila. Konačno sam postala na neki način zavisna od njenih razumevanja. U to doba nisam shvatala koliko je to ozbiljno, budući da sam tu praktikantkinju sretala samo nekoliko puta tokom godine. Godine su mi trebale da shvatim koliko je to bilo štetno, kako za mene, tako i za nju.

Učitelj je rekao:

„Ovo je veoma ozbiljno pitanje u kultivaciji. Samo sledeći Dafu moći ćeš da postupaš kako treba. Ne sledi ga i ne slušaj ga zbog toga što on ima natprirodne sposobnosti, nat-prirodne moći, ili zato što je u stanju da vidi neke stvari jer time ćeš mu učiniti nažao, pošto će razviti vezanost za ushićenje”. (Džuan Falun, Predavanje 6)

Jako mi je žao zbog moje slabe sposobnosti poimanja i toga što nisam za ozbiljno uzela Učiteljev Fa i što tako dugo nisam prošla ovaj test.

Mada sam bila marljiv praktikant i svakodnevno sam radila tri stvari, u sebi sam i dalje zadržavala stare koncepte, i puno puta moja prva reakcija je bila da gledam izvan.

U sebi sam je krivila što mi donosi nepotrebne smetnje. Sada znam da je moja vezanost za strah i nepoverenje u sebe samu ono što je prouzrokovalo ponašanje te praktikantkinje i kako svaka vezanost pokušava da nas spreči da gledamo unutar.

Kad sam se pitala da li u meni postoji bilo šta drugo što ne mogu da vidim, sećam se da kad sam počela da pričam drugima ovu moju priču, jedna praktikantkinja je povikala na mene: „Obe imate vezanost za hvalisavost. Zato vam se ovo dešava.“ Puno puta odgovor dolazi u rečima kolege praktikanta, i to je nešto što mi ne očekujemo i ne pretpostavljamo. Konačno mi je postalo jasno i sada više verujem sebi i svojim sopstvenim razumevanjima baziranim na Fa. Takođe sam svesna svoje hvalisavosti koja je ranije bila skrivena od mene.

“Ljudski mentalitet“ gledanja izvan je i dalje nešto na čemu radim, jer to je kao druga priroda. Po mom shvatanju, ovo je glavna razlika između kultivatora i obične osobe. Iskusila sam štetne rezultate gledanja izvan, čak i sa mojom svekrvom, jer mi je puno puta pravila nevolje. U sebi sam osećala nepravdu i čak nju smatrala smetnjom i puno puta sam čak razvila zameranje prema njoj. Sada znam da je ovo zameranje bilo zbog toga što sam gledala izvan, umesto unutar. Nedostajala mi je milost i brinula sam se za sopstvene interese. Ako se osoba ponaša grubo prema nama, mora postojati razlog za to.

Učitelj je rekao:

“Zato ćeš od sada pa nadalje, u svojoj kultivaciji nailaziti na razne poteškoće. Kako bi se bez njih mogao kultivisati? Kad bi svi bili dobri jedni prema drugima, bez sukoba interesa i smetnji koje proizvodi ljudski temperament, kako bi se tvoj šinšing popravljao samo sedenjem? To je nemoguće..” (Džuan Falun)

Moja vezanost da se zaštitim učinila me je nesposobnom da istinski verujem u Učitelja i bilo mi je vrlo teško da promenim ovu lošu naviku.

Učitelj je rekao:

“Vežbati vežbe samo po sebi nije teško, niti je teško unaprediti sopstveni nivo. Oni kažu da je teško jer ne mogu da se oslobode svojih ljudskih misli.” (Džuan Falun)

Učenje Fa na pamet

Brinula me je moja nesposobnost da pogledam unutar i budem skromna, ali sam bila toliko zahvalna Učitelju što nije odustao od mene.

Sada nekako, nakon puno godina razmišljanja o učenju Džuan Faluna napamet, uspela sam da učinim proboj i sada svakodnevno recitujem Fa i veoma sam odlučna da to radim iznova i iznova sve dok ne zapamtim celu knjigu.

Sada sve u mojoj kultivacije izgleda jasnije i malo po malo mogu da razdvojim dobre misli od loših i moja glavna svest je sve jača. Kad mi iskoče loše misli, lakše mogu da ih stopiram i oslobodim ih se.

Jednom sam osetila oduševljenje zbog loše sreće osobe koja me je ranije povredila, ali momentalno sam začula alarm i suzbila tu misao. „Ja sam učenik Dafe i drugima želim isključivo dobro.“ Tada sam iznenada osetila kako je očišćen jedan deo moje misaone karme.

Učitelj je rekao:

„Jednom kad se javi, praktikant će biti testiran da se vidi može li sam prevazići takve loše misli. Ako je odlučan, karma će biti eliminisana.“ (Džuan Falun)

Takođe, dugo vremena u mom susedstvu je bio jedan mali pas, koji je po ceo dan lajao na mene. U početku sam bila iznervirana i krivila sam vlasnike psa. Ali jednom kad sam pogledala unutar i eliminisala svoje zameranje, pas je prestao da laje.

Sada shvatam moć preispitivanja svake misli pomoću Fa i da gledanje unutar može da pročisti spoljašnjost.

Jednog dana dok sam recitovala Fa, shvatila sam da u nekoj tački u drugim dimenzijama, ja sam se držala starih principa, ne shvatajući to dugo vremena, i da me to sprečava da se saobrazim s Fa.

Mada je izgledalo kao da verujem u ono što Učitelj kaže, ja sam u suštini zadržavala stare koncepte. Na primer, učeći napamet „Čigong je preistorijska kultura“, ja sam se zaglavila i bilo mi je vrlo teško da recitujem ovo. Pogledala sam unutar i shvatila da sam prilično zatrovana naučnim teorijama, i zato nisam mogla lako da se setim ovog odeljka. Kad sam uklonila te predstave, lako sam mogla da ga zapamtim – tako sam shvatila na svom nivou.

Ako se dobro kultivišemo, možemo dobro obavljati tri stvari – sve je međuzavisno. Ponekad imam tendenciju da nesvesno potvrdim sebe, ili sam ponosna ako koordiniram važan projekat. Ovo je nešto čega treba da se oslobodim, i ne smem slediti stare predstave.

Učestvovala sam u puno projekata i, iako sam dosta aktivan praktikant, shvatila sam da nemam podjednak fokus i ne ulažem jednak napor u popravljanje šinšinga, kao i da mnoge stvari radim mehanički. To je nekako povezano sa imanjem skrivenih predstava da ne mogu istinski da se promenim i da ne verujem u sebe. Kako sad to vidim, nisam verovala Učitelju da me je s pravom izabrao da budem njegov učenik.

Sada zaista želim da se promenim i sledim Učitelja!

Učitelj je rekao:

„Takođe želim da vam kažem da je vaša priroda, u prošlosti, zapravo počivala na samoljublju i sebičnosti. Od sada, da biste stekli ispravno Prosvetljenje nesebičnosti i altruizma, šta god radili, najpre morate misliti na druge. Znači, od sada, šta god radili, ili šta god pričali, morate misliti na druge – pa čak i na buduće generacije – kao i na večitu stabilnost Dafe.“ („Bez propusta u Buda-prirodi“, Bitno za dalje napredovanje)

Ovo je moje razumevanje na mom sopstvenom nivou. Molim vas da mi ukažete ako bilo šta nije na mestu.

Hvala ti Učitelju! Hvala, kolege praktikanti!

(Prezentovano na Evropskoj Fa konferenciji 2018)