Falun Dafa Minghui.org

Eliminiranje predodžbe da „kultivacija utiče na posao, a posao utiče na kultivaciju“

(Minghui.org)

Nedavno sam primjetio da su praktikanti oko mene gajili predodžbu da „kultivacija utječe na posao i da posao utječe na kultivaciju.“ Ja sam također dugo vremena imao tu predodžbu. Pišem ovaj članak kako bih podijelio svoja viđenja s praktikantima.

Neki praktikanti su bili zauzeti obavljanjem tri stvari i nisu tražili posao. Nakon nekog vremena su morali pronaći posao zbog financijskog pritiska. Međutim, njihov preduvjet za posao je bio, „na poslu ne bih trebao biti prezauzet i trebat će mi ostati dovoljno vremena da obavljam tri stvari.“ Neki praktikanti su godinama jako zauzeti na poslu i odjednom su dali ostavku ili se prijavili za drugi posao. Njihov preduvjet za drugi posao je također bio da moraju imati dovoljno slobodnog vremena da obavljaju tri stvari. Dosta praktikanata mi je reklo da nema problema ako manje zarađuju. Najvažnija stvar je da imaju slobodne vikende i blagdane i da imaju više vremena za kultivaciju. Rezultat je bio takav da praktikanti nisu mogli naći posao ili su našli ne tako zahtjevne poslove s manjom plaćom te su postali opušteni. Neki praktikanti nisu imali posao i također su osjetili da vrijeme vrlo brzo prolazi i nisu bili u stanju obavljati puno posla za Dafa. Svi gore spomenuti praktikanti su završili s problemom da im je financijska situacija dosta zategnuta. Nisu mogli podnijeti ni najmanji teret zbog nedovoljnih prihoda te nisu mogli dobro obavljati tri stvari niti se dobro kultivirati.

Moja situacija je bila upravo suprotna. Bio sam dosta zauzet na poslu i dobro sam zarađivao, ali sam imao manje vremena za učenje Fa i bio sam uzrujan zbog toga. Ponekad zbog toga nisam mogao dobro obavljati tri stvari.

Dvije situacije koje sam gore spomenuo su se manifestirale na različite načine, ali oslikavaju isti problem, a taj je da je naš zadatak potvrđivanja Fa i spašavanja živih bića bio ometen.

Ono što se manifestiralo su lažne slike, ali one su zaista pokazale kako je teško kultivirati se. Ako kroz Fa možemo doći do ispravnih shvaćanja i rastopiti teškoće, to je velika vrlina kultivatora i to je istinska kultivacija. Ja sam dugo bio zaglavljen u procesu. Za vrijeme najtežeg perioda, osjećao sam se kao da su me otele stare sile i da nisam u stanju ništa obaviti. Smatram da se ni do sada nisam potpuno rješio toga. No, dobio sam jasno razumijevanje Fa.

Bilo da je smetnja ili progon, sve je to za kultivaciju. Te stvari se pojavljuju s našom kultivacijom. Napredak našeg xinxinga je najvažniji. Učitelj je rekao: „Bez kultiviranja srca, nitko ne može uspjeti.“ (Zhuan Falun) Da bi poboljšala xinxing, osoba mora gledati unutar sebe. Jedino gledajuću unutar sebe osoba može naći propuste u xinxingu i onda se može poboljšati i krenuti naprijed. Jesmo li se rješili predodžbe da se „kultiviramo udobno, bez ikakvih teškoća?“ Učitelj je rekao: „Ako se želite vratiti odakle ste došli, morate imati sljedeća dva faktora. Jedan je patnja. Drugi je prosvjetljenje.“ („Predavanje u Sydneyu“) Ako kažemo da možemo dobro obavljati stvari jedino kada imamo dovoljno vremena zar ne postavljamo preduvjet za obavljanje tri stvari? Obavljamo li tri stvari pod uvjetom? Da, potrebno je vrijeme za obavljanje tri stvari, ali to nije razlog zbog kojeg mi trebamo postaviti preduvjet. Ispravna misao, a ne preduvjet, je jamstvo da imamo dovoljno vremena da obavljamo tri stvari. Ako sami sebi postavimo preduvjete, onda idemo unazad.

Kao u mom primjeru, svaki dan sam bio dosta zauzet, ali jesam li dok sam bio na poslu cijelo vrijeme kultivirao srce? Je li moje srce ponekad bilo dirnuto? Ako su nam srca nemirna i neuravnotežena ili ako se žalimo i postavljamo preduvjete, možemo li na poslu postići učinkovitost? Što smo više zauzeti, to su nam nemirnija srca. Kada nam je niži xinxing, onda nam i posao postaje teži. Na poslu dolazimo u kontakt s ljudima. Ponekad samo u par minuta ili u par rečenica ljudima priopćimo istinu. Jesmo li sposobni to postići? Jesmo li sposobni dopustiti ljudima da osjete našu dobrodušnost? Većinom nismo u stanju održati smireno srce, bez žalbi. Ako ne obratimo pažnju na kultiviranje xinxinga, stare sile će onda iskoristiti naše propuste i cijelo vrijeme nas stavljati u teškoće.

Naša nemirna srca na poslu uzrokuju neprilike. Jedino se kultiviranjem srca možemo mijenjati. Na površini, posao utječe na naše učenje Fa i vježbanje. U stvarnosti nije preteško riješiti ovaj problem. „Gong jedne osobe je visok koliko i razina njegovog xinxinga“ (Zhuan Falun). Dafa kultivacija izravno cilja na srce. Stoga, bez obzira gdje se nalazimo, trebamo prvenstveno unaprijediti naš xinxing. Trebamo biti odlučni i ostati smireni za vrijeme konflikata. Ne bi trebali postati pasivni ili submisivni. Umjesto toga trebamo zadržati naše dostojanstvo i održavati naš xinxing s ispravnim mislima kojima dobro obavljamo tri stvari u svim okolnostima.

Trebamo se smiriti i gledati unutar sebe kako bi našli propuste koji nas sprječavaju da postojano kročimo na putu kultivacije. Imali smo veličanstvenu povijest. Trebamo se riješiti svih vrsta neispravnih predodžbi kako bi dobro kročili našim budućim putem. Trebamo ovo primjeniti u praksi i kultivirati svaku misao i svaku radnju. Jedino kada nam je xinxing usklađen možemo sve prirodno uspjeti.