Falun Dafa Minghui.org

Iščupati korene vezanosti

(Minghui.org)

Pozdrav, Učitelju! Pozdrave, kolege praktikanti!

Kao učenici Dafe iz doba Fa-ispravljanja, naša je odgovornost da se dobro kultivišemo i spašavamo ljude. U poslednje dve godine kultivacije sam shvatila da su proces lične kultivacije i Fa-ispravljanja blisko povezani i nerazdvojni. Ako praktikant ne može da se odrekne vezanosti, projekti za spašavanje ljudi uopšte ne mogu da postignu svoj cilj. Samo u potpunosti se oslobađajući sopstvenog ega, otpuštanjem svih vrsta zamršenih ljudskih misli i predstava, i razvijanjem milosti i nesebičnosti, možemo dobro obaviti svoj posao u našim projektima i spasiti živa bića.

Kao što je Učitelj rekao u „Nevolje“ u Hong Yin III:

„Ni Nebo ni zemlja ne mogu stati na put mom Fa-ispravljanju,
Ali može ljudsko srce učenika."

U kultivaciji tokom Fa-ispravljanja sam često mislila da treba da koristim neke profesionalne veštine da potvrdim Fa i spasim živa bića. Ovaj proces je bio usamljen, dug, težak i drugi ga nisu cenili. Jednom sam čula negativne komentare. Pritisak je bio toliko jak i trebalo je obaviti toliko stvari, da nije bilo dovoljno vremena za učenje Fa. Stoga su se pojavile mnoge ljudske misli i vezanosti. Osećala sam nepravdu i želju da se svađam.

Pod takvim okolnostima, ako bih bila previše tvrdoglava, problemi bi se intenzivirali, a situacije bi postale komplikovanije. Ali ako bih otpustila ego, istinski popravljala svoj šinšing u svetlu principa Fa, moje kultivaciono stanje bi se popravilo.

Na primer, kad su se neslaganja između mene i jedne praktikantkinje intenzivirala, bila sam očajna i tužna i nekoliko puta sam prepisala Učiteljevu pesmu „Šta je trpeljivost (Ren)?”. Takođe sam iznova i iznova učila Učiteljeva učenja o „srcu velike trpeljivosti“ i želela sam da odgajim „srce velike trpeljivosti“. Onda sam osetila unutrašnji mir, i stanje poput „Trpeti u potpunosti bez ljutnje ili žalosti jeste trpeljivost kultivatora.“ (Šta je Trpeljivost (Ren) iz Bitno za dalje napredovanje.)

Onda sam se smirila i upitala se: Kako da odgajim trpeljivost kultivatora? U tom času me je pozvala praktikantkinja s kojom sam bila u sporu, i momentalno, s pomoći Učitelja, ja sam razvila milost i trpeljivost prema njoj. Oslobodila sam se mržnje i postala vrlo mirna i staložena. Doživela sam stanje „trpeljivosti kultivatora“.

U stvarnosti, Učitelj me je naveo da razvijem trpeljivost. Pod bilo kojim okolnostima, šta god se desi kolegama kultivatorima, nikad ne bi trebalo da mislim negativno o njima. Čak i ako se nešto negativno prikaže pred nama, i dalje treba da gledamo unutar. Zato sam odlučila da promenim stare misli i da se proaktivno saobrazim s Fa univerzuma.

Međutim, ta praktikantkinja je nastavila da se ponaša čudno, što me je zaista pogađalo. Ipak, shvatila sam da je princip novog univerzuma da stavimo druge na prvo mesto, dok se u starom najpre mislilo o sebi. Ono što sam doživela od te praktikantinje je bio samo podsetnik za mene da treba da se oslobodim svoje sebičnosti. Moja prvobitna namera je bila da dođem na Zemlju da spašavam živa bića. Ništa nisam htela za sebe, samo da se spasu sva bića.

Postepeno sam nesvesno razvila takvu nesebičnu želju i nisam mogla da skinem osmeh s lica, jer moj um je bio pun mira i spokoja. U času kad sam unapredila svoje misli, ta praktikantkinja je momentalno promenila svoj stav i počela da bude kooperativna.

Shvatila sam da bih radi spašavanja živih bića bila spremna da se odreknem svega u životu, samo da mogu da asistiram Učitelju u Fa-ispravljanju. Čak i ako bih na kraju odustala od svega i iscrpila se, ne bih žalila. Dok sam učila Predavanje 4 u Džuan Falunu, iznenada sam shvatila da mi je ta praktikantkinja zapravo pomagala da se oslobodim karme, da mi je davala vrlinu, da bih popravila svoj šinšing i nadogradila gong. Iznenada ne samo da više nisam bila ljuta, već sam joj se iskreno zahvalila na pruženoj pomoći. Kad sam to shvatila, ona me je sutradan pozvala i rekla da neće insistirati na svojim idejama i da želi da lepo sarađujemo.

Posle toga, svaki put kad bih počela da učim Džuan Falun, mogla sam da osetim da je moje Treće oko okruženo moćnim energetskim poljem Dafe. Dok se moj šinšing neprekidno popravljao u raznim testovima, to je bilo prirodno stanje dobijeno blagoslovom Učitelja.

U to doba, da bih popravila svoje kultivaciono stanje, povećala sam vreme učenja Fa i slanja ispravnih misli. Svaki dan, prva stvar je bila da naučim jedno poglavlje Džuan Faluna, a onda da obezbedim slanje ispravnih misli 5-6 puta. Nakon intenzivnog učenja, odjednom sam shvatila da, bez obzira na to šta je ispravno, a šta pogrešno, negativnost te praktikantkinje jeste uticala na mene. Zato sam ostavila po strani šta je ispravno ili pogrešno iz perspektive običnih ljudi i počela da gledam unutar.

Ispostavilo se da sam prerušena JA bila u sporu sa njom. Prerušena Ja je bila sačinjena od puno karme i ideja, ali pravo JA je nesebično, misli na druge i apsolutno neće imati sporenja sa drugima. U tom času sam iznenada osetila mirno i tiho stanje mog pravog ja. To je zbilja bio ogroman pomak u mojoj kultivaciji. U mom snu posle toga, nalazila sam se u ogromnoj zgradi prepunoj svetlosti, a lift me je vozio sve više i više.

Usled različitih razloga, moj život je skoro dospeo u slepu ulicu. Imala sam mnoge ozbiljne probleme u životu i kultivaciji. Došla sam na Evropsku Fa konferenciju u Parizu. U članku „Čestitka Evropskoj Fa konferenciji u Parizu“, Učitelj nas uči:

“Učenici Dafe su nada za čovečanstvo, i vi ste jedina nada. Spasiti sva bića je naša misija. Samo ako dobro kultivišemo sebe, moći ćemo da dobro radimo tri stvari koje učenici Dafe treba da rade.“

Ovo predavanje Fa me je navelo da shvatim da moram gledati unutar i istinski se kultivisati.

Dva iskustva praktikanata na ovoj konferenciji su mi dotakla srce i izmamila suze. Prvi praktikant je bio koordinator. Nakon ozbiljne kritike sa strane nekoliko praktikanata, on je popravio svoj šinšing kroz intenzivno učenje Fa i bezuslovno gledanje unutar. Drugi kolega praktikant, prolazeći šinšing test, bio je marljiv u učenju Fa, učeći tri lekcije svaki dan.

Vraćajući se sa konferencije, pomislila sam da nema prečice i da moram gledati unutar i dobro raditi tri stvari. Kako to izvesti? Odlučila sam da držim Fa u svojoj glavi. Uz blagoslov Učitelja, priključila sam se grupi za učenje Fa napamet, svaki dan po 2 sata. Nismo težili kvantitetu, već smo se recitujući Fa fokusirali na kvalitet.

Čim sam to počela, privukla me je moćna energija Dafe. Shvatila sam da samo ako istinski budem cenila Fa, čitala Fa reč po reč, pažljivo shvatala Fa, saobražavala se s Dafom i ispravljala sebe u skladu s Dafom, biće mi otkriveno pravo značenje Fa. Lično sam iskusila divna osećanja stapanja s Fa – moje celo telo je jedva moglo da se pomeri.

Kad sam učila Fa, slala ispravne misli i vežbala vežbe, osećala sam toplu energiju oko sebe, tj. da se dešava gvanding i sve moje ljudske misli su odstranjene. Uvek bih tada osetila milost, dobrotu, spokoj i mir misli.

Kad bi koleginica praktikant iznela nerazuman zahtev, ne samo da nisam bila ljuta, već sam pričala s njim mirno i blago. Odmah bi Učitelj počeo da vrši gvanding na pola sata i osećala sam toplotu u svakoj pori svog tela, što je bilo veoma ugodno. Bila sam svesna da je ovo Učiteljev blagoslov za mene, jer Učitelj je zapazio da suočena sa nerazumnim zahtevima i nepravednim tretmanom i dalje sam mogla da ostanem mirna i unapredim šinšing.

Međutim, neslaganje je prestalo da postoji samo na površinskom nivou i nije uklonjeno iz osnove. Jedan sloj je bio otklonjen, ali je i dalje postojao sledeći sloj. Mada sam se oslobodila nekih površinskih vezanosti, koreni vezanosti nisu bili iščupani. Takođe je bilo nekih vezanosti koje nisam bila ni zapazila, a kamo li uklonila. Ove vezanosti su uključivale zavist, neprihvatanje tuđeg mišljenja, borbenost itd. S tim vezanostima, problemi će se dešavati u svakom aspektu mog života i rada.

Jednom smo recitovali pasus iz „Fa predavanjem na Menhetnu“:

„Takve će stvari biti od sada. Za kultivatora uopšte nije važno je li u pravu, ili ne. Ne raspravljajte levo-desno, i ne ističite ko je u pravu, a ko u krivu. Neki ljudi večito ističu kako su oni u pravu, ali čak i ako ste u pravu, čak i ako niste u krivu, pa šta s tim? Jeste li napredovali na osnovu Fa? Pogrešan je sam čin upotrebe ljudskog načina razmišljanja da se istakne ko je u pravu, a ko je u krivu. Jer tada koristite logiku običnih ljudi da procenite sebe, i koristite tu logiku da iznosite zahteve prema drugima. Kako bogovi to vide, za jednog kultivatora nije ni najmanje važno da li je u pravu ili u krivu u ljudskom svetu, već je važno eliminisati vezanosti koje proističu iz ljudskog razmišljanja, i upravo vaš uspeh da eliminišete te vezanosti ukorenjene u vašem ljudskom mišljenju smatra se važnim.”

Saslušala sam iskustvo praktikantkinje u vezi ovog i shvatila sam da i ja imam sličnih vezanosti. Zato sam odmah posle učenja još jednom pročitala taj Fa. Otkrila sam svoju vezanost i počela da razmišljam kako da primenim ono što nas je Učitelj učio:

„važno je eliminisati vezanosti koje dolaze od ljudskog razmišljanja.“

Upitala sam se kako da eliminišem vezanost neprihvatanja tuđih kritika. Učitelj je naveo sve moguće razloge:

„Što se tiče vaših navika, koje ste vremenom oformili, one proističu iz vaših različitih vezanosti. Oni koji su vezani za čuvanje obraza biće naterani da čuju stvari koje će ih postideti, i koje udaraju na onu vezanost koja prouzrokuje da ne budete u stanju da čujete tuđe kritičke primedbe. Takođe ima nekih ljudi koji misle da treba da budu imuni na kritike, budući da su koordinatori projekata. A zatim, neki ljudi, koji imaju posebne talente po ovom ili onom pitanju, neće da prihvate kritike drugih ljudi. Jedna grupa neće nekog da sasluša, jer o njemu ima negativno mišljenje. To stiže u svim oblicima i veličinama.”

Ako ovaj spisak uporedim sa sobom, imala sam sve što je Učitelj naveo. Zato sam iskreno podelila svoje misli s kolegama praktikantima i odlučila da uklonim te vezanosti. Ova vezanost je na taj način bila dosta oslabljena.

Iskreno se zahvaljujem Minghui sajtu i kolegama praktikantima; zajedno su stvorili tako dobru sredinu za kultivaciju. Tokom vremena u grupi za učenje Fa, svaki dan sam primala jedan ili dva linka na Minghui, koje su mi slali drugi praktikanti. Ti članci su bili veoma dragoceni u smislu kultivacije. Čitajući neverovatna iskustva, često nisam mogla da dočekam da ih odštampam. Ona su me podsećala na moje vezanosti. Poredeći njihova iskustva sa sobom, postalo je mnogo lakše pronaći vezanosti koje je ranije bilo teško zapaziti.

Mogla sam da se setim iskustva koje jezgrovito analizira različite manifestacije, uzroke u korenu i opasnosti ljubomore te povezanost ljubomore sa drugim vezanostima. Pročitavši ovaj članak, pronašla sam svoju skrivenu ljubomoru. Ranije sam mislila da se vrlo dobro kultivišem i nisam prihvatala da sam ljubomorna. Ali ljubomora je bila prisutna i mogla se videti kroz razne konflikte s drugima. Prethodno sam bila pronašla samo vezanosti koje se javljaju na površinskom nivou i nisam pronalazile uzroke u korenu. Čak i kad sam zapažala tuđu ljubomoru, nisam shvatala da njihova ljubomora zapravo odražava moju ljubomoru, koju treba da eliminišem.

S racionalnog stanovišta, Učitelj nas uči: „Istinitost-Blagost-Trpeljivost" i cilj da postanemo nesebični životi i „razvijemo onu vrstu altruizma koji se širi na druge i na više dobro.”(“Fa-predavanje u Vašingtonu 2018“).

Ljubomora je sasvim suprotna ovom principu jer čak i dobre stvari proističu iz sebe. Spoznaja da je drugim ljudima bolje nego njima samima, čine čoveka nesrećnim. Da li je to zbilja bila prva vezanost koju treba eliminisati? Jedna od osobina starih sila je ljubomora. Da li je moja ljubomora jedna vrsta smetnje starih sila? Treba li je temeljito eliminisati? Zapravo, koren svih vezanosti proističe iz sebičnosti.

Posle skoro dve godine ponovljenih eliminacija vezanosti, jednog dana nakon grupnih vežbi, pričajući o obrazovanju dece, praktikant je rekao: „Treba više da gledamo na talenat i dobre osobine dece.“ Čuvši ovo, na putu kući, razmišljala sam. Razmišljajući o dugotrajnom sporenju sa praktikantkinjom, moje srce se iznenada otvorilo. Da, iako ona ima svakojake mane, uprkos bolnim frikcijama između nas, kako to da ne vidim njene dobre osobine i talenat? Zašto uvek vidim samo njene nedostatke? Nije li to prerušena ljubomora na delu?

Kad sam stigla kući, osećala sam da su konačno nestala sporenja s tom praktikantkinjom, posle dve godine. Zbilja mi više nije bilo važno ko je u pravu, ko u krivu. Više se nisam raspravljala s njom, kao da se ništa nije desilo među nama, kao da sam je upravo upoznala. Mogla sam da sarađujem s njom bezuslovno da postignem ono što je ona zamislila.

Što sam se više ponašala i postupala na taj način, sve više sam osećala opuštenost i olakšanje u mom energetskom polju. Ozbiljno sam rekla sebi, od sada na dalje ću nastojati da razvijem onu vrstu altruizma koji se proteže na druge i na veće dobro.

Skoro istovremeno kad sam ja pronašla i oslobodila se moje ljubomore, Učitelj mi je dao mudrost koja mi je omogućila da rešim tehnički problem u jednom projektu, koji se godinu dana nije mogao rešiti. To je bilo vrlo značajno, i nisam mogla prestati da žalim što je dragoceno vreme na ovom projektu potrošeno zbog mojih sebičnih misli.

Razmišljala sam o značenju ove rečenice Učitelja:

 “U prošlosti bi kultivatori uklanjali vezanosti jednu za drugom. Ali u vašem slučaju, skoro sve vaše vezanosti ostaju dok se slabe i umanjuju sloj po sloj, neprekidno se slabe i umanjuju, dalje i dalje. ”( „Fa predavanje na Fa-konferenciji Zapadne obale 2015“)

„Mnogi od vas se kultivišu dugo vremena i nalaze da su im loše misli i dalje na pameti. Vi ih možete potisnuti ako želite. To je zato što iako postaju sve gore i gore, i više njih isplivava, one slabe jer više nemaju korena.”( „Predavanje Fa na konferenciji u Švajcarskoj)

Jednog dana sam ugledala dva čoveka kako rade na polju kukuruza. Jedan je čupao stabljike, a drugi je sekao stabljike makazama na kratke delove. Na kraju su sve stabljike bili iste veličine i lako su se mogle obraditi u jednoj turi. Iznenada kao da sam razumela vizuelno ono što je Učitelj rekao. Svaka stabljika kukuruza je kao vezanost. Najpre treba da je pronađemo i iščupamo iz zemlje. Onda je potrebno da ponovo i ponovo sečemo vezanost na male delove. Na kraju će mali delovi biti elimisani od strane Fa u jednom potezu. Posao koji su ta dvojica radili je bio vrlo sličan našoj kultivaciji. Konflikti moraju biti nešto dobro, prilika za nas da uklonimo vezanosti i napredujemo u kultivaciji.

Samo kad se svi unapredimo do standarda novog univerzuma, može se postići cilj spašavanja živih bića.

Tada sam imala san kojeg se i dalje veoma živo sećam. Učitelj je bio okružen grupom bogova starog univerzuma. Stare sile su zamerale Učitelju: „Zašto još nisi završio Fa-ispravljanje? Suočavajući se sa starim silana, Učitelj je progovorio mirno i milostivo: „Jednostavno želim da se svi oni vrate na svoje prvobitne pozicije.“

Kad sam se probudila, postala sam duboko svesna da je Učitelj koristio svoju neizmernu milost da nam produži vreme i omogući da dostignemo savršenstvo i istinski ispunimo svetu misiju spašavanja živih bića.

Duboko sam zahvalna Učitelju na njegovoj milosti i spasenju! Duboko cenim nesebičnu pomoć koju nude kolege praktikanti!

(Prezentovano na Evropskoj Fa konferenciji 2018)