Falun Dafa Minghui.org

Sublimirati se recitovanjem Fa i istinskom kultivacijom

(Minghui.org)

Vežbam Falun Dafu već skoro 21 godinu. Početkom 1999. sam počela da učim napamet Džuan Falun. U to doba sam znala koliko je važno učiti Fa i znala sam da učenici u Čangčunu uče Fa napamet. Tako sam i sama počela da učim Džuan Falun napamet. Nas nekoliko koji smo zajedno učili napamet, osećali smo se veoma dobro i imali smo manje ometajućih misli. Mogli smo dugo da pamtimo Fa veoma dobro. Kolege praktikanti su učili vežbe i zajedno učili Fa i svuda su predstavljali Dafu. To je bilo najsrećnije vreme.

Progon je počeo 20. jula, 1999. U martu 2000, krenula sam da pamtim „Čigong je kultivacija" iz Džuan Faluna kad su me kidnapovali i odveli u pritvor zbog toga što sam išla u Peking da apelujem za slobodu Falun Gonga. U početku, mnogi praktikanti su bili zatvoreni zajedno. Zajedno smo recitovali Fa. Neki praktikanti su mogli vrlo dobro da recituju. Bilo mi je krivo što nisam ranije počela da učim napamet, na slobodi. U pritvoru sam pokušala da zapamtim ‘Hong Yin’ i Bitno za dalje napredovanje, uz pomoć drugih praktikanata. Svaki dan sam učila napamet i održavala jake ispravne misli. Pokušavala sam da ne uzvraćam policajcima i da im ne zameram kad su me šokirali električnim palicama, ili me nasilno hranili.

Policajci su se divili učenicima Dafe. Jedan je rekao: „Voleo bih da nisam policajac i da vas mogu pustiti na slobodu.“ Znala sam da Učitelj pomaže učenicima jačajući njihovu jaku volju i mudrost. Pevali smo pesme o Dafi. I zatvorenici i policija su voleli te pesme. Napisali smo „Deset zala sveta“ iz Hong Yin na tabli. Policajci su rekli da je sadržaj vrlo dobar i da bi mogao trajno ostati na tabli. Na dan Učiteljevog rođendana, u zatvorskom biltenu su objavljene čestitke učenika. Svima koji su pročitali, ovo se dopalo.

Često sam bila dirnuta do suza hrabrošću i osobinama učenika Dafe suočenim s teškoćama. Tokom skoro godinu dana u zatvoru, Učitelj je priređivao da kod mene dolaze praktikanti i puno mi je pomagao. U to doba, moje um je bio vrlo prazan i postala sam vrlo jaka.

Kasnije su nas razdvojili i poslali u zatvorske ustanove. U zatvoru su praktikanti bili razdvojeni. Bilo bi to ohrabrenje za nas čak i kad bismo se sreli u hodniku, pošto nam nije bilo dozvoljeno da pričamo međusobno. Nisam puno brinula o porodici tokom tih 5 godina u zatvoru, iako je među njima bilo mladih i starih članova. Moje stanje uma je umanjilo muke u vezi s tim pitanjem.

Kad sam dospela u inostranstvo, počela sam više da obraćam pažnju na učenje Fa i počela sam da radim na RTC platformi za telefoniranje i spašavanje kolega praktikanata u Kini. Većina nas koja je radila na toj platformi bili smo upravo stigli iz Kine i imali smo jaku želju da izbavimo kolege praktikante. Takođe je bilo puno borbenog duha i konflikata. Pritisak na mene je bio velik, pa sam se trudila da više telefoniram, a manje pričam. Međutim, ljudske misli o nama samima jednostavno su se razotkrivale s vremena na vreme. Bilo je teško telefonirati u Kinu dok je trajao konflikt. Moglo bi potrajati nekoliko dana dok se strasti ne umire. Pošto je spašavanje praktikanata zavisilo od saradnje cele grupe, mogli smo uspeti samo kroz dobru saradnju. Obično bismo pozivali u Kinu jedno po jedno u RTC sobi, dok su ostali praktikanti slali ispravne misli. Meni je poveren zadatak da budem odgovorna za sobu x jer nisam bila zaposlena i imala sam dovoljno vremena. Osećala sam odgovornost. Želela sam da spasim svakog praktikanta kidnapovanog u Kini. To je moja misija.

Svaki dan od ujutru do uveče sam morala da obavim puno razgovora. Često nisam izlazila napolje po nekoliko meseci, pošto je moj muž išao u nabavku i kuvao. Uveče sam recitovala Fa. U početku je bilo vrlo teško zapamtiti. Na Minghui sam čitala članke o tome kako praktikanti iz Kine memorišu Fa pomoću jake volje. Samo sam memorisala. Učitelj mi je dao puno ohrabrenja. Ponekad bih otvorila Džuan Falun i ugledala malo, zlatno svetlo. Jednom sam videla da se svaka reč u knjizi kreće. To je bilo čudesno. Kroz to učenje napamet, Učitelj mi je dao da sama shvatim mnoge ljudske želje u sebi, ugled, strah od kritike, borbenost, zameranje, zavist itd. Spoznati ove vezanosti je bio samo prvi korak, ne tako težak. Ali je bilo vrlo teško osloboditi se ovih vezanosti. U tom času sam već recitovala Džuan Falun po drugi put.

Posebno moju borbenost je bilo teško eliminisati. Kad sam pozivala kinesku policiju, bila sam uzbuđena i ton bi mi se povisio. Tajvanski praktikanti su me podsetili da spustim ton. Znala sam da mi nedostaje dobrota. Mislila sam: treba da odgajim dobrotu, ona mi nedostaje. Shvatila sam da obraćam puno pažnje na to da se stvari obave, a da ne kultivišem svoje srce.

Tada sam počela da obraćam pažnju na kultivaciju srca. Međutim, nisam uvek uspevala da prođem test. Izgleda da nisam uspevala da održim svoj šinšing onda kad naiđe test, čak i ako bih se za njega dobro pripremila. Onda sam shvatila da dok sam žurila u memorisanju Fa, izgubila sam se u formi samog memorisanja. Počela sam da se korigujem u ovome i memorišem mirna srca i uma. U to doba sam učila ostala predavanja Učitelja oko sat vremena dnevno. To mi je pomoglo da shvatim Džuan Falun.

Učitelj je rekao:

„Ako zaista ozbiljno uzimate te stvari, moći ćete da ih obuzdate. Onda ćete moći da ih oslabite i postepeno ih potpuno odstranite. Ako je slučaj da ste svesni njih i to vas brine, ali u praksi ih ne obuzdavate, ne postiskujete ih istinski, onda u stvarnosti stajete kod ove mentalne aktivnosti sagledavanja i osećanja nečega, ali niste preduzeli nikakvu radnju da potisnete to. Drugim rečima, vi ste samo razmišljali o tome, ali niste se uistinu kultivisali i sproveli to u praksi.

(Predavanje u San Francisku, 2005):

Tada sam jasnije shvatila. Morala sam da delujem da potisnem te loše misli. Tokom tog vremena, ja sam gledala unutar s kakvim god lošim stvarima se suočila i bila sam vrlo tolerantna prema kolegama praktikantima.

Učitelj je sve vreme vodio o računa o našem spasilačkom timu blagoslovima i zaštitom. Jedan slučaj je bio najimpresivniji. Praktikant u Kini je iskočio iz zgrade kroz prozor da bi izbegao da bude odveden. Bio je ozbiljno povređen, sa slomljenim kukom i krvarenjem iz aorte. Poslat je na operaciju u bolnicu na 9 spratova u gradu A. Kad smo pozvali grad A, saznali smo da tamo ima nekoliko bolnica na 9 spratova. U kompjuteru nije bio registrovan nijedan Falun Dafa praktikant. Praktikanti su imali samo broj, ne i ime.

Trebalo je da pronađemo koji policajci su bili zaduženi za ovaj slučaj, ko je odgovoran u Službi 610, i koji su doktori u bolnici. Trebalo je da im kažemo istinu. Nije bilo lako pronaći njih i njihove brojeve. Brojevi policajaca su tajna. Morali smo biti vrlo mudri da bismo došli do njih, preko kolega.

Međutim, nas oko 20 praktikanata, dobro smo sarađivali, učili Fa i slali ispravne misli svaki dan. Trebalo nam je 3 meseca da završimo ovaj slučaj. Učitelj nam je puno pomogao i došli smo do telefonskih brojeva. Praktikanti su im saopštili istinu sa različitih stanovišta, pomažući im da učine mudar izbor. Na kraju je taj praktikant izbavljen i došao je u SAD. Čudo! Dokaz da „kultivacija zavisi od nas, a gong do Učitelja.“

Negde u julu 2013, koordinator mi je zatražio da postavim platformu za zaustavljanje nasilnog oduzimanja organa u Kini. Trebalo je da zovemo 165 bolnica za transplantaciju i saopštimo istinu zaposlenima tamo. Tokom razgovora sa lekarima, mi smo znali da mnoge bolnice koriste organe praktikanata. Jedan lekar iz bolnice u Šangaju je rekao: „Ne zanima me da li si praktikant Falun Gonga, samo me zanima da li organ valja ili ne.“

Smatrala sam da su ti lekari stvarno za žaljenje, jer ih Đijang Cemin koristi za progon učenika Dafe. Oni neće imati budućnost ako im ne saopštimo istinu. Bilo nam je potrebno da učestvuje puno praktikanata u sakupljanju telefonskih brojeva. Bilo je teško pronaći i uključiti puno praktikanata. Dok na kraju nismo prevazišli te teškoće. Hvala vam, Učitelju, na brizi! Hvala praktikantima na nesebičnoj saradnji. Konačno je objavljen film o uzimanju organa i praktikanti su bili vrlo srećni zbog ovoga. Tu smo i mi doprineli.

Kad sam nešto učinila, dobila sam pohvale kolega praktikanata i u tom periodu sam bila samo-zadovoljna. Potrudila sam se da uklonim ovo kad sam shvatila. Ali moje zamerke je bilo mnogo teže ukloniti, posebno prema mom mužu. Pre kultivacije smo bez prestanka bili u hladnom ratu, a kasnije su se stvari puno popravile. Bilo je vrlo teško kultivisati se s pod tim „posebnim porodičnim okolnostima“. Smatrala sam da u pozadini zameranja leže osećanja, a iza toga sebičnost.

Poslednjih godina, dok šalje ispravne misli, mom mužu padne ruka. Ja sam ga nežno podsećala, a on nije bio srećan zbog toga. Pogledala sam unutar. Da je neko drugi u pitanju, ja ga ne bih stalno podsećala. Radila sam to samo zato što mi je on muž, pa sam se plašila da neće održati korak. Zar to nije bila sebičnost? Nisam ga tretirala kao kolegu praktikanta. Onda sam pokušala da uklonim to porodično osećanje. Mada sam razumela problem, još više sam mu zamerala jer mi je brzo odgovarao, pre nego što shvati šta hoću da mu kažem. Smatrala sam da ne poštuje druge, što je loše.

Nedavno sam započela četvrti krug učenja Džuan Faluna napamet. U delu „Misli ti moraju biti ispravne“, se kaže:

„Ovaj falun je oformljen kroz kultivaciju mnogih generacija i ima velike moći.“

Po prvi put sam osetila moć Faluna. Istog dana, dok sam učila Učiteljeva predavanja, u glavu su mi ušle reči „kultivator ne zna za zlo“. U tom času sam osetila kao da je moju ozlojeđenost prema mužu uklonio Učitelj. Suze su mi momentalno potekle, u znak zahvalnosti prema Učitelju. Kad sam svoje iskustvo podelila s mužem, rekao je da je upravo shvatio svoj problem nakon meditacije i slanja ispravnih misli. Rekao je: „Nisam dobro postupao, nisam mislio o tvojim osećanjima.“ Osetila sam veliko olakšanje i bila sam zahvalna na beskrajnoj milosti Učitelja!

Duboko sam shvatila zašto Učitelj kaže:

„Za kultivatora, gledanje unutar je čarobna alatka.“

(Fa predavanje na međunarodnoj Fa konferenciji u Vašingtonu)

Shvatam da je kultivacija odgajati sebe. Samo ovako čovek može unaprediti sopstveni domen. Svako je individualni život sa svojom sopstvenom misijom i živim bićima koja treba spasiti. Moć saradnje će se povećati ako se svako bude bavio sopstvenom kultivacijom. Iskusila sam da je kultivacija teška, da bih mogla da razumem teškoće svakog praktikanta. Treba da budemo mnogo tolerantniji i bolji jedni prema drugima. Osećam moć Fa. Treba da učim Fa napamet i saobrazim se s Dafom. Onda ću moći da spasim više živih bića i ne razočaram Učitelja!

(Prezentovano na Evropskoj Fa-konferenciji u Pragu, 2018)