Falun Dafa Minghui.org

Iskren početak gledanja unutar sebe

(Minghui.org)

Nedavno sam shvatio da ako ljudi ne budu jasno shvatili koliko je dragocjen Dafa i koliko je praksa kultivacije ozbiljna, oni neće moći pokrenuti iskrenu namjeru da zaista gledaju unutar sebe i da se kultiviraju.

Falun Dafa prakticiram već 20 godina. U periodu prije 1999. godine (prije početka progona) bila je faza lične kultivacije, a ja sam u to vrijeme bio u stanju slijediti zahtjeve Dafa da gledam unutar sebe. Iako nisam imao jaku kultivacijsku osnovu, ipak sam bio u stanju da se pravovremeno držim gledanja unutar sebe, pronalazim svoje vezanosti i oslobađam ih se.

Međutim, nakon što je progon počeo, pogrešno sam vjerovao da su sve te poteškoće stvorile stare sile i da ih ja sve trebam negirati. Stoga sam ih uvijek odbacivao i suprotstavljao se poteškoćama.

Pogrešno sam shvatio ono što je Učitelj rekao:

"S izuzetkom novijih učenika, od 20. jula 1999, Učitelj vam nije priređivao nikakve lične kultivacijske testove..."(" Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD")

Tako sam prestao predano raditi na kultivaciji. Kada sam gledao unutar sebe, nisam bio stvarno ozbiljan. Mali testovi su se često gomilali stvarajući velike probleme, a to je kod mene dovelo do pojave karma bolesti. Zato sam bio prisiljen da gledam unutar sebe i da šaljem ispravne misli kako bih uklonio sve smetnje. Na taj način sam uspio prebroditi neke izazove.

Kad se osvrnem unazad, vidim da tada moj xinxing nije bio dovoljno visok. Učitelj je bio taj koji je za mene patio i pomagao mi da prevaziđem nevolje. Da nije bilo tako, mogao sam izgubiti svoj život.

Sada imam bolje razumevanje Učiteljevih riječi:

"Njegovanje vaše ljudske strane vam omogućava da se posvijetlite i uzdignete u Fa."("Objašnjavanje Fa" iz Bitno za daljnje napredovanje)

Sve do prije nekoliko mjeseci nisam shvatio važnost samokultivacije za vrijeme ovog perioda rada usred progona, kada sam to shvatio dijeleći iskustva sa nekim kolegama praktikantima. Shvatio sam da, iako smo u periodu poslije 1999. godine, ne bismo trebali popuštati u našoj vlastitoj kultivaciji; umjesto toga, zapravo bismo s njom trebali biti još ozbiljniji i pažljiviji. Ovo je bilo istinsko prosvjetljenje i učinilo me odlučnim da budem još ozbiljniji u vezi sa samokultivacijom u vezi sa svakom i najmanjom stvari.

Međutim, to je za mene bilo lakše reći nego učiniti. Iako sam imao srce da to uradim, često, kada bih naišao na xinxing testove, automatski sam pokušavao odbaciti probleme i nisam gledao unutar sebe. Jednom kad bih podbacio u gledanju unutar sebe, ne bih uspio proći test. Nisam se mogao probiti kroz ovo stanje sve dok nisam pročitam Učiteljevo "Fa predavanje u Vašingtonu 2018."

Ovo sam predavanje pročitao četiri puta samo nekoliko dana nakon objavljivanja. Kada sam ga čitao peti put, čistog srca i s poštovanjem prema Učitelju i Dafa, njegovi široki i duboki Fa principi su se počeli pokazivati pred mojim očima. Po prvi puta sam sam shvatio koliko je dragocjeno biti Dafa učenik u periodu Fa ispravljanja, koliko je važno to što nas Učitelj vodi u uspostavljanje tradicionalne kulture, ozbiljnost misije da pomognemo Učitelju u Fa ispravljanju, i dubokom značenju koje stoji u pozadini Fa ispravljanja. Shvatio sam koliko je važno da se dobro kultiviram i ispunim dobro svoju misiju.

Došla mi je misao koja je imala porijeklo u samom izvoru moga života: "Moram gledati unutar sebe kada se suočavam sa problemima." Od tada sam počeo obraćati pažnju na svaki detalj mog života. Sada na kolege praktikante kao i na druge ljude gledam kao na ogledala u kojem se ogledam ja sam, u kojem se sam ogledam dok primjećujem njihove nedostatke. Mogu jasno vidjeti da i oni imaju probleme koje i ja imam. Neki su manje ozbiljni od njihovih, a neki su teži od njihovih.

Moja navika da od sebe odbacujem sve probleme, me sprečavala da gledam unutar sebe. Čvrsto sam odaslao misao: "Sve ono što nije u saglasnosti sa Dafa su aranžirale stare sile bez Učiteljeve dozvole. Takve stvari ne dolaze iz moje unutrašnje prirode, i ja ih u potpunosti negiram. Očišćeno!" Primijetio sam da kada na ove vezanosti ne gledam kao na sastavni dio mene, već da su u potpunosti odvojene od mene, onda mogu biti oprezan i na vrijeme ih ukloniti.

Dok nastavljam gledati unutar sebe, osjećam da loše stvari u meni postaju sve manje i manje. Kada sam u najboljem stanju, onda mogu prepoznati sve ono što nije ispravno u svakoj misli. Mogu ih brzo naći i eliminisati. Sada sam razvio naviku da automatski gledam unutar sebe.

Dok aktivno gledam unutar sebe, takođe sam povećao vrijeme za učenje Fa i potrudio se da učim s punom pažnjom. Ako ponekad nemam dovoljno vremena za učenje Fa, onda insistiram na kvalitetu mog učenja Fa, čitajući svaku rečenicu sa svojim srcem. Kako se moj xinxing poboljšava, moj stav postaje čistiji, a duboko značenje Dafa se nastavlja samo otkrivati.

Da budem iskren, u posljednjih sam 19 godina mogao osjetiti samo malo poboljšanja. Nastavio sam podbacivati i nisam mogao napredovati. Međutim, prošlog mjeseca, osetio sam da sam se vratio ili čak nadmašio stanje kultivacije koje sam imao prije 1999. godine. Izgleda da se moj nivo povećava svakih nekoliko dana. Unošenje sebe u Dafa je učinilo da se skrasim, budem sretan i pun osjećanja zahvalnosti Učitelju.

Učitelj je napisao:

"Ni nebo ni zemlja ne mogu
blokirati moj put Fa-ispravljanja
no ljudska srca učenika mogu"
("Nevolje" iz Hong Yin III)

Moram biti strožiji prema sebi, uzeti Fa kao učitelja, biti marljiv i dobro raditi tri stvari.

Hvala, Učitelju!