Kineska Fahui: Moj put kultivacije dok sam vodila radionicu za proizvodnju informativnih materijala

(Minghui.org)

Nisam uvijek bila marljiva praktikantica, čak neko vrijeme nisam nikome ni kazala da sam praktikant, u strahu da ću time pogoršati mišljenje koje ljudi imaju o Falun Dafa. Moja me je majka morala podsjećati da proučavam Fa. Nekoliko sam puta izašla dijeliti informativne materijale koji objašnjavaju istinu, a to sam učinila sam zato što sam se plašila da ne radim dobro tri stvari koje Učitelj od nas traži da radimo. Međutim, cijelo vrijeme sam drhtala od straha dok sam stavljala materijale na vrata.

Učiteljev nagovještaj da trebam uspostaviti radionicu za izradu informativnih materijala

Naša lokalna radionica za proizvodnju materijala je bila sabotirana 2005. godine. Praktikanti, uključujući i koordinatora, su bili uhapšeni. Te sam noći imala jedan san. U mom snu sam vidjela Učitelja kako sjedi na velikom lotosu, a pored njega je bilo i nekoliko manjih lotosa. Kada je Učitelj prozvao moje ime, ja sam postala žena Buda i sjela pored njega. Sjajna zraka zlatnog svjetla je obasjavala ovu scenu.

Sljedećeg sam jutra saznala da su lokalni praktikanti uhapšeni. Kasnije tog dana su nas posjetila trojica praktikanata i ispričali mojoj majci šta se dogodilo. Rekli su da je potrebno uspostaviti novu radionicu, a ja sam osjetila da sam ja najbolji kandidat za to. Odmah sam pomislila na svoj san i shvatila da mi je Učitelj dao nagovještaj da trebam početi koordinirati proizvodnju informativnih materijala!

Moja je prva misao bila da Učitelj traži moju pomoć i da je on uz mene, i da ću bez oklijevanja uspostaviti i koordinirati novu radionicu.

Zaštita sadržaja

Zaštita sadržaja proizvedenih u radionici za proizvodnju materijala je veoma važna. Za proizvodnju sam koristila samo materijale preuzete sa web portala Minghui.
Učitelj nam je rekao u "Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD 2004.":

"Ali kao što znate, učenici Dafe treba da dostignu ispunjenje, pa ništa ne treba da pravi smetnju obliku u kom današnji učenici Dafe potvrđuju Fa—ovo je veoma važno. Ništa nemojte pridodavati učenju Fa. Pa apsolutno ne treba da širite među učenicima Dafe ništa što nije deo same Dafe, i apsolutno ne možete ometati učenike Dafe na bilo koji način.

Ponekad su praktikanti donosili interesantne informacije koje su dobili izvan grada ili sa nekih drugih web stranica, a onda su htjeli da ih ja kopiram kako bi ih mogli distribuirati. Jedna je praktikantica donijela materijale sa informacijama koje nisu mjerodavne za spašavanje ljudi ili objašnjavanje istine i tražila od mene da ih štampam, ali sam ja to odbila. Otišla je u kopirnicu i ondje napravila kopije, ali dok ih je distribuirala, bila je napadnuta i pretučena.

Drugi je praktikant donio neke DVD-ove o kinesko-japanskom ratu. Rekao je da bi se drugim praktikantima dopale informacije i zamolio me da napravim kopije za dijeljenje. Međutim, ja ove DVD-ove nisam mogla pronaći na web stranici Minghui i nisam mislila da su informacije na njima mjerodavne za objašnjavanje istine. Zato sam odbila.

Rekao je: "Previše si egocentrična. Ja sam jedini praktikant koji još uvijek razgovara sa tobom." Mislila sam da sam ono što sam učinila učinila za Fa i nisam popustila.

Učitelj je rekao u Zhuan Falunu:

"Ali obično, kada se problem pojavi, ako on psihički ne iritira osobu, onda se ne računa i beskoristan je, jer ne može poslužiti tome da ta osoba napreduje."

Govorila sam o ovom pitanju tokom konferencija za dijeljenje iskustava koje su održane u tri lokalna područja. Predložila sam da sa naših MP3 playera uklonimo sve sadržaje koji nisu vezani za Dafa, da zaustavimo štampanje ili širenje svih materijala koji su irelevantni za objašnjavanje istine, i zaustavimo širenje informacija o nesrećama ili kraju vremena.

Praktikant mi je kasnije rekao: "Mogao sam pogoditi da si mislila na toga i toga. Svi su znali." Dva druga su došla kod mene i rekla: "Vas dvoje (ja i taj i taj) treba da razgovarate i riješite vaše sukobe."

Prvo sam bila uznemirena misleći da me pogrešno optužuju. Kada sam se smirila, rekla sam: "Mi nemamo nikakvih sukoba. Ja sam samo odlučila da budem odgovorna prema Fa i kolegama praktikantima. Odgovorna sam i za naše praktikante kao grupu." Nisam objašnjavala dalje.

Stavljanje drugih praktikanata u prvi plan

Tokom 13 godina koliko sam vodila radionicu za izradu materijala, držala sam se jedne misli: "Ako Učitelj nije aranžirao iskušenje za mene, onda ga neću imati." Moje je nebesko oko otvoreno, pa mogu vidjeti neke od fenomena opisanih u Učiteljevim predavanjima.

Ponekad sam vidjela i čula neke stvari prije serije hapšenja na našem području. Vidjela sam u drugim dimenzijama da je zlo krenulo na mene nakon hapšenja drugih praktikanata, ali sam ja bila sigurna.

Gledala sam unutar sebe kada se prvo hapšenje dogodilo nakon što sam preuzela radionicu za izradu materijala. Shvatila sam da sam bila sebična. Pokušala sam da ne čuvam materijale kod kuće tako što sam proizvodila samo količine koje su tražili praktikanti. Mislila sam da ću na taj način osigurati sopstvenu sigurnost.

Rezultat je bio to što nisam imala dodatnih materijala da dam praktikantima kada su oni imali vremena da ih distribuiraju. Ali čim bih proizvela dodatne materijale, oni bi opet bili zauzeti i nisu imali vremena da ih distribuiraju. Otkrila sam svoju sebičnost i odlučila da počnem čuvati neke materijale kod svoje kuće. Na taj sam način imala spremne materijale kada su drugim praktikantima bili potrebni.

Kada se desio drugi krug hapšenja, koji je ovog puta pogodio nekoliko praktikanata, ja sam vidjela da sam štitila sebe. Da bih zaštitila lokaciju i sebe, naručila bih materijale i onda isključila telefon. Drugi praktikant bi pokupio materijal i danio ga u moj dom. Zar ovako nisam štitila sebe i dovodila druge praktikante u opasnost? Kako je odvratna bila ova vezanost! Kasnije sam počela sama da vodim računa o naručivanju i primanju materijala.

Poslije trećeg kruga hapšenja, ja sam se dalje preispitivala i pronašla još dublje skrivenu sebičnost. Često sam govorila drugima: "Praktikant koji dobro radi tri stvari je stvarno najsigurniji." Istina je da sam ja radila te tri stvari vrlo ozbiljno, ali kada sam razmišljala o sigurnosti, obično je to bila moja sigurnost o kojoj sam brinula.

Falun Dafa praktikanti bi trebali biti nesebični, altruistični i prvo misliti o interesima drugih. Kao bića koja su asimilirana sa Fa, trebali bi prvo voditi brigu o sigurnosti kolega praktikanata. Što se nas tiče, osjećam da se trebamo fokusirati na ono što svako od nas treba da učini kako bi bio odgovoran za Fa i kolege praktikante. Nakon što sam ovo shvatila, odlučila sam da, bez obzira na sve, stavim kolege praktikante iznad sebe.

Nisam se sakrivala ili zaustavljala svoj posao kada su drugi praktikanti bili progonjeni i bila sam stabilna i sigurna u proteklih trinaest godina.

Zar nije cilj starih zlih sila da nas spriječe da spašavamo ljude? Dakle, trebali bi smo raditi još bolje kada su drugi praktikanti progonjeni. Trebali bi dobro da radimo svoj dio i nadoknadimo gubitak kad su uhapšeni drugi praktikanti. Trebali bi smo ih spasiti, a da pri tome ne ugrozimo naše napore za spašavanje ljudi.

Ne pristajemo na aranžmane starih sila.

Dobrodušnost i izbori

Učitelj je govorio o dobrodušnosti, kao i o našem izboru. Kako se moja dobrodušnost počela povećavati, odlučila sam da preuzimam sve više i više odgovornosti tokom 13 godina koliko vodim radionicu za izradu materijala.

Na početku sam imala samo jednu mašinu za kopiranje. Nju bih zapakovala zajedno sa materijalima, kada sam išla na posao. Kada bih se vratila sa posla, ponovo sam postavljala mašinu. Zatim sam učila Fa ili radila kućne poslove. Također sam morala provoditi puno vremena sa svojim djetetom, koje ja imalo samo četiri godine kada sam počela voditi radionicu. Ja sam svake večeri štampala materijale do 22:30 ili 23:00 časa.

Čak i kada bih mislila da sam odštampala vrlo mali broj materijala, kada bih izašla napolje, često bih vidjela da je jedan broj njih bio odbačen. To me je rastužilo, ali sam onda pomislila: "Zašto ovo vidim?"

Jednog dana, kada sam pokupila jedan odbačeni letak, vidjela sam jednu scenu svojim nebeskim okom. Nakon što je praktikantica koja gaje podijelila, stavila preostale materijale u korpu na svome biciklu, pomislila je: "Konačno sam završila. Sada moram poći kući i kuhati za moju porodicu."

Nakon toga sam vidjela još jedan prizor. Praktikantica je čistila svoju kuću dok je u isto vrijeme štampala materijale. Pomislila je: "Kada se štampanje napokon završi, mogu se posvetiti čišćenju kuće."

Bilo mi je tako stid kad sam vidjela ove scene! Ali kada sam i sama štampala materijale, imala sam iste misli! Spašavanje ljudi je tako ozbiljna stvar, a ja to ipak nisam shvaćala ozbiljno. Bila sam tako neodgovorna!

Nakon što sam ovo shvatila, fokusirala sam se na kvalitet. Provjeravala bih da li su naljepnice i ovoji za DVD dobro napravljeni i jasni. Drugi materijali, kao što su omoti, etikete za DVD, naljepnice i kalendari su bili štampani u visokoj rezoluciji. Unosila sam svu svoju dušu da ih napravim najbolje što mogu.

Kasnije, Učitelj je više puta pomenuo produžavanje vremena završetka Fa ispravljanja. Pomislila sam: "To je zato što se nismo dobro kultivirali! Broj bića koja smo spasili nije dovoljan."

Da li su se neki praktikanti zavjetovali da će praviti materijale, ali se ipak nisu ponudili da pomognu? Bilo mi je jasno da trebam preuzeti veću odgovornost i pomoći u napredovanju Fa ispravljanja.

Učvršćujem svoju odluku da spasim više ljudi

Povećala sam broj štampača na tri. Kupila sam i mašinu za multiplo kopiranje DVD-ova. Počela sam izrađivati materijale u punom radnom vremenu i izrađivala sam ih od 7:00
do 22:30 sati. Ostali su praktikanti distribuirali sve što sam proizvela.

Moj je sin u to vrijeme išao u osnovnu školu, a moj bivši suprug je davao svakog mjeseca 500 yuana za izdržavanje djeteta. Nisam imala novaca, zaposlenje niti bilo kakve ušteđevine. Nisam čak imala dovoljno novca ni da kupim novi par čarapa.

Ponekad bih, prije nego što odem na spavanje, gledala mog sina. Suze bi mi navrle na oči. Nekoliko sam puta pomislila: "Učitelju, tako sam umorna. Ne mogu dalje. Želim da napustim radionicu za izradu materijala." Međutim, nakon što bih sljedećeg dana završila izvođenje vježbi, uključivala bih računar kao i obično i uključivala mašine kao i obično. To je bio moj izbor i nemam žaljenja.

Tokom godina sam vidjela kako sam se spustila u ovaj univerzum. Svojim sam nebeskim okom vidjela prethodnu zemlju i kako sam ja čekala u okeanu. Vidjela sam da sam se na ovoj zemlji kultivirala već nekoliko hiljada godina u školama budizma, taoizma i Qimen školama. Vidjela sam kraljevstva koja sam dostigla u kultivaciji Dafa. Znala sam da je ono što sam sama doprinijela tako malo u poređenju sa onim što mi je Učitelj dao!

Jednog sam dana vidjela kraljevstvo iz kojeg su došle stare sile i vidjela sam aranžmane koje su za mene napravile. Aranžmani su se odvijali kao časovnik, nalik rotirajućem mehanizmu u časovniku. Kada sam prešla preko tog nivoa, vidio sam mehanizam koji su stare sile napravile za našu oblast. Svaki mali zupčanik je bio dio većeg mehanizma. Obližnje su oblasti formirale još veći mehanizam koji je bio povezan sa mehanizmom za cijelu pokrajinu. Svaka je pokrajina postala dio nacionalnog mehanizma. Sve zemlje su činile globalni mehanizam. Zupčanici u mehanizmu su rotirali veoma detaljno.

Dobro surađivati da bi se spašavali ljudi

Čim sam uvidjela koliko je hitno potrebno spašavati ljude, usredsredila sam se na sustizanje napretka Učiteljevog Fa ispravljanja. Povećala sam broj svojih mašina sa tri na pet. Kolege praktikanti su vršili obimne distribucije dva puta godišnje. Nekoliko je praktikanata svakog proljeća išlo autima u seoska područja. Oni su označavali okolne oblasti sa GPS-om i nisu propustili niti jedno domaćinstvo.

Kada se počeo približavati 13. maj, Svjetski Falun Dafa dan, počeli smo proizvoditi naljepnice dva mjeseca prije. Osjećamo da nismo dobro uradili svoj posao ako čak samo jedna osoba u našem gradu ne zna činjenice o Falun Dafa i ne zna da je 13. maj Svjetski Falun Dafa dan.

Svakog novembra završavamo distribuciju materijala za objašnjavanje istine u seoskim područjima i proizvodnju kalendara, a zatim počinjemo raditi na našem lokalnom časopisu za objašnjavanje istine. Dobro sarađujemo na razotkrivanju pretresa lokalnih kuća i ilegalnom kažnjavanju praktikanata.

Neki praktikanti i obični ljudi pišu članke koristeći svoja prava imena. Praktikanti su pisali o tome kako je čudesan Falun Dafa i kako su se poboljšali njihovi pogledi na život. Obični ljudi pišu o koristima koje su imali kada su priznali da je Falun Dafa dobar. Ove su priče šokirale zlo, a kao rezultat, naša se okolina poboljšavala.

Nisam bila u mogućnosti da budem dio grupe za učenje Fa, pa sam počela učiti Fa napamet dok sam pazila na mašine. U početku sam mogla zapamtiti samo jedno predavanje dnevno. Kad bih pokušala da zapamtim više, u glavi mi se vrtjelo i osjećala sam da mi je to previše. Nekih sam dana bila toliko zauzeta da nisam imala dovoljno vremena učiti Fa napamet.

Prošle sam zime imala malo više vremena, pa sam svaki dan počela proučavati Fa. Sada mogu dnevno zapamtiti četiri predavanja. Ja recitujem Fa svaki put kada spajam časopise ili režem kartice za obilježavanje stranica knjiga. Vjerujem da će na taj način materijali nositi moć Fa. Spojila sam svoju ličnu kultivaciju sa spašavanjem ljudi. Sada stvarno osjećam da spašavam ljude.

Željela bih ovaj članak završiti citirajući Učiteljevo učenje pod nazivom "Podsjećanje":

"Neophodno je da Dafa učenici svakodnevno osiguraju svoje kultiviranje, a misija Dafa učenika je da objašnjavaju istinu i spašavaju ljude. Vi ne možete ići naprijed bez i jednog od ovo dvoje, dok putujete ka Ispunjenju. Koliko dobro radite je odraz toga jeste li marljivi u svojoj kultivaciji. Trenutno stanje stvari u društvu se može promijeniti, ali se nikada neće promijeniti zahtjevi za kultivaciju, jer su to standardi kozmosa i Dafa standardi."

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024