Kineska Fahui: Objašnjavanje istine putem građanske tužbe

(Minghui.org)

Pozdravljam Učitelja!

Pozdravljam kolege praktikante!

Tokom dvadesetogodišnje kultivacije u Falun Gongu, imao sam ogromnu korist od članaka objavljenih na web stranici Minghui. Tokom ove kineske Fahui želim podijeliti iskustvo o tome kako sam se suprotstavio progonu podnošenjem građanske tužbe. Pokrenuo sam tužbu jer sam se želio vratiti na posao s kojeg sam sam nezakonito otpušten zbog prakticiranja Falun Gonga.

Ured 610 je razlog zbog kojeg sam otpušten s posla

Falun Gong sam počeo prakticirati u maju mjesecu 1998. godine, na preporuku kolege s posla. Srce mi je bilo slomljeno kada je komunistički režim pokrenuo progon Falun Gonga u julu 1999. Vjerujem da nismo uradili ništa loše prakticirajući Falun Gong i slijedeći principe Istinitosti, Dobrodušnosti, Tolerancije. Otišao sam u Peking apelirati za pravo da prakticiramo Falun Gong, ali tamo su me uhapsili i poslali u pritvor na 15 dana.

Kad su me pustili na slobodu počeo sam pisati otvorena pisma lokalnoj samoupravi, apelujući za pravdu za Falun Gong. Kancelarija Ureda 610 je izvršila pritisak na mog poslodavca da me otpusti. Odlučio sam se preseliti u drugi grad i naći novi posao, ali mi je policija zabranila da napustim grad.

Kad sam konačno uspio naći drugi posao koji odgovara mojim kvalifikacijama, uhapsili su me agenti Ureda 610 i odveli me u centar za ispiranje mozga. Konfiskovali su mi mobilni telefon i nisu mi dozvolili da pozovem direktora. Ponovo sam izgubio posao.

Krećem u akciju

Prisilna nezaposlenost mi je jako otežala život, posebno zato što sam bio hranitelj starih roditelja i kćerkice. Kontaktirao sam bivšeg poslodavca i tražio sam da me vrate na posao, ali nisam dobio nikakav odgovor.

Tada sam pomislio da, budući da moj usmeni zahtjev nije donio nikakav rezultat, moram napraviti formalni pismeni zahtjev. Ako me ne vrate na posao, onda ih mogu tužiti i iskoristi ovu priliku da više ljudi upoznam s progonom.

Odlučio sam da ne šutim o progonu. Smatrao sam da će šutnja i ne preduzimanje konkretnih radnji biti priznavanje progona. Osim toga, vjerujem da i oni koji su učestvovali u progonu također moraju preuzeti odgovornost.

Podnošenje tužbi također pruža priliku da razgovaramo sa vladinim službenicima, osobljem sudova i pravobranilaštvom o Falun Gongu. To su ljudi na koje je duboko uticala propaganda komunističkog režima protiv Falun Gonga, ali do kojih je, u normalnim okolnostima, teško doprijeti.

Bilo mi je vrlo jasno da je potrebno otvoriti umove tih ljudi. Proći ovaj put neće biti lako, ali uvijek sam držao početnu misao u umu. Podsjetio sam se da ne smijem imati vezanost za postizanje rezultata, nego da se trebam stvarno usredsrediti na proces i kultivirati dobrodušnost prema svim ljudima koje ću susresti.

Razmijenio sam mišljenje s kolegama praktikantima koji su me podržali i slali ispravne misli.

Nakon što je progon pokrenut u julu 1999. godine, počeo sam sakupljati materijale za podnošenje budućih tužbi. Nisam znao ništa o pravnim postupcima i nisam poznavao nikog ko je bio stručnjak za ovu oblast. Osim toga, drugi praktikanti su već bili uključeni u druge projekte, tako da je na meni bilo da pronađem put.

Proučavanje mjerodavnih zakona

Našao sam mnogo uvodnih materijala o građanskim parnicama i počeo sam učiti. Koristio sam internet da saznam ono šta mi je potrebno i konsultovao advokate iz nekoliko advokatskih kuća kad nisam mogao pronaći odgovor. Također, dok sam pripremao materijale, Učitelj mi je dao nagovještaj kako poboljšati znanje.

Smatrao sam da bi materijali trebali pokazati dobrodušnost i dobrotu praktikanata Falun Gonga, tako što će objasniti činjenice onima koji ih čitaju. Govorio sam o poboljšanju svoga zdravlja i karaktera nakon što sam počeo prakticirati. Pisao sam da su se međusobni odnosi u mojoj porodici poboljšali i da sam imao bolje odnose s radnim kolegama. Zatim sam govorio o tome kako je prakticiranje Falun Gong ustavom-zaštićeno pravo građana te da nismo uradili ništa loše niti nanijeli štetu društvu prakticirajući naše vjerovanje. Pažljivo sam revidirao svaki dokument i nastojao uvećati efekt objašnjavanja istine.

Prvi pokušaj da se vratim na posao

Nakon što sam pripremio početne materijale, vratio sam se na svoje bivše radno mjesto i proslijedio kopije rukovodećem timu. Zatim sam svima predao svoje dokumente s tužbom, uključujući i druge rukovodioce, moje bivše kolege, lokalni ured za žalbe i gradsku vlast. Tražio sam njihovu pomoć da nastavim dalje.

Nakon što me čuvar na bivšem radnom mjestu zaustavio na ulasku u zgradu, ostao sam na ulazu i protestvovao. Na taj način je još više ljudi čulo za moj slučaj. Ubrzo nakon toga su odredili jednog rukovodioca da razgovara sa mnom i preuzme moje materijale.

Međutim, nekoliko mjeseci kasnije, javili su mi da su odlučili da me neće zaposliti i preporučili su da svoja prava zatražim zakonskim putem. Vjerovao sam da je ovo nova prilika da više ljudi sazna istinu.

Korištenje arbitraže za radne sporove

Shvatio sam da je većina vladinih službenika i osoblja suda pod dubokim uticajem negativne medijske propagande protiv Falun Gonga pa sam odlučio da ne žurim. Prije podnošenja tužbe sam odlučio da se obratim arbitraži za radne sporove.

Međutim, pošto nisam pomno razjasnio činjenice službenicima u arbitražnom uredu, moj je slučaj bio odbačen ubrzo nakon što sam s njima stupio u kontakt. Rečeno mi je da se mogu žaliti sudu u roku od 15 dana ako se ne slažem s njihovom odlukom.

Te sam noći imao dva sna. U prvom snu mi je rečeno da je ostalo puno posla i da će mi se pridružiti i pomoći nekoliko ljudi. U drugom sam snu dobio nagovještaj da će biti dva kruga tužbi, ali nisam bio siguran šta to znači.

Podnošenje tužbe

Tužba koju sam predao sudu bila je dobro pripremljena. U njoj sam veoma jasno objasnio svoju situaciju. Podsjetio sam sebe da ostanem razuman jer ako moj slučaj bude prihvaćen, onda već napredujem.

Ubrzo nakon što sam podnio tužbu, s mog bivšeg radnog mjesta mi je ponuđeno da privatno riješimo slučaj i zatražili su da povučem tužbu. Savjetovao sam se sa sudskim zvaničnikom koji me je savjetovao da ne povlačim tužbu sve dok ne postignem saglasnost sa radnim mjestom. Nakon što sam bivšim kolegama najavio da ću nastaviti sa tužbom, oni više nisu ništa pominjali.

Nakon što je sud prihvatio moj slučaj, pronašao sam lokalnu advokaticu da me zastupa. Rekla mi je da je voljna da me zastupa čim sud prihvati slučaj. Zatim je posjetila lokalnu kancelariju Ureda 610, Odjeljenje za pravosuđe i moje prethodno radno mjesto tražeći pravna dokumenta o mom progonu. Tražila je i njihovu odluku da me otpuste, ali joj je rečeno da su ta dokumenta povjerljiva.

Pored lokalne advokatice sam angažovao i jednog advokata iz Pekinga da me zastupa.

Dok sam čekao na suđenje, dostavio sam više primjeraka tužbe svojim prijateljima i bivšim kolegama s posla da ih upoznam s progonom i zatražio njihove savjete o tome šta bi se u tužbi moglo poboljšati.

Mnogi su me pitali da li progon i dalje traje, da li se plašim će tužba uticati na prijem moje kćerke na fakultet ili imati uticaja na njene šanse da studira u inostranstvu. Rekao sam im da ja samo želim biti dobra osoba i pridržavati se principa Istinitosti, Dobrodušnosti i Tolerancije, a da su mi vlasti i moje bivše radno mjesto onemogućili da zarađujem za život. Ja se samo borim za svoja prava na miroljubiv način.

Zapravo se desilo da je moja kćerka dobila punu stipendiju i bila je primljena na fakultet o kojem je maštala. Nisam se morao brinuti o njenoj školarini. Učitelj je to sredio. Moja kćerka me podržava u prakticiranju Falun Gonga i podnošenju tužbe pa je zato dobila blagoslov za njenu pravičnu podršku. Znao sam da me Učitelj hrabri i pomaže.

Stare sile su pokušale da se umiješaju i izazvale su plikove na mom licu prije početka suđenja, ali me to nije smetalo i radio sam sve kao i uobičajeno. Plikovi su ubrzo nestali.

Nedugo prije početka suđenja, stare su sile pokrenule novi napad pa sam postao toliko slab da čak nisam mogao ni stajati. Kontaktirao sam kolege praktikante. Nakon što su za mene slali ispravne misli, nevolje su prestale i ja sam se oporavio.

Suđenje je imalo veliki uticaj na lokalnu upravu pošto je to bilo po prvi puta da je tužilac praktikant Falun Gonga koji čak ima advokata iz Pekinga da ga zastupa.

Mnogi praktikanti su slali ispravne misli i advokatica je dostavila moćnu odbranu. Predsjedavajući je sudija pokazao podršku nakon suđenja - efekt je bio mnogo bolji od onog što sam očekivao. Ipak, zbog pritiska vlasti sa višeg nivoa i Ureda 610, sudiji nije bilo dozvoljeno da presudi u moju korist. Izgubio sam slučaj i rečeno mi je da se žalim drugostepenom sudu u roku od 15 dana.

Ovo je bila još jedna prilika za objašnjavanje istine.

Moj prijatelj mi je rekao da njegov rođak radi za provincijsku policijsku službu. Čak su i oni čuli za moj slučaj. Oni su kazali i drugostepenom sudu da ne može presuditi u moju korist.

Dok sam radio na prvoj tužbi, iskusio sam dobrotu onih sa kojima sam došao u kontakt. Vjerujem da su napravili pravi izbor.

Dok sam pripremao materijale za žalbu, jedan mi je uposlenik suda pomogao da dobijem kopije izmišljenih dokaza dostavljenih s mog radnog mjesta, a sud u konačnoj presudi, nije koristio nikakve grube riječi da napadne Falun Gong.

Stvarno sam osjetio da je Učitelj napravio sve pripreme, a moje je bilo samo da idem tim putem. Nakon suđenja sam imao jače ispravne misli i zaboravio sam na progon. Shvatio sam da sam im stvarno otvorio um u vezi sa progonom. Kad sam imao dobro razumijevanje o stvarima koje radim, moj put je bio puno lakši.

Žalba drugostepenom sudu

Uz pomoć Učitelja sam u kratkom vremenu pripremio žalbu i dostavio je drugostepenom sudu.

Nakon što je slučaj prihvaćen, otišao sam na sud tražiti obnovu suđenja. Razgovarao sam sa predsjednikom drugostepenog suda i članovima disciplinskog odbora. U ovom sam procesu sreo mnoge podnosioce žalbi koji su proteklih decenija bili uporni u traženju pravde za podnešene patnje. Neki su imali i po 80 godina i njihova me upornost nadahnula. Njima sam također predstavio Falun Gong i informisao sam ih o progonu.

Dok se čekalo suđenje na drugostepenom sudu, moje bivše radno mjesto mi je ponudilo nagodbu i zamolili su me da povučem žalbu. Ovog su mi puta dali i konkretnu ponudu.

Nisam se protivio nagodbi, ali sam im rekao da se nadam da će ipak sve biti riješeno prije nego što povučem žalbu. Opet nije bilo odgovora.

Zapravo, nisam očekivao da će se predmet tako brzo okončati jer sam i dalje želio iskoristiti mogućnost da što većem broju zvaničnika objasnim istinu.

Agenti Ureda 610 su od mene zahtijevali da povučem slučaj. Postavili su nekoliko policajaca pred moju zgradu. Zvao sam advokata u Pekingu i zatražio savjet. Ona je posumnjala da me žele uhapsiti i savjetovala da napustim kuću i da se počnem sakrivati.

Ja sam pomislio, ako pobjegnem, onda neću moći prisustvovati suđenju i neću moći nastaviti u objašnjavanju istine putem tužbe. Ako se budem krio i lutao, to će donijeti mnogo problema u mojoj kultivaciji. Odlučio sam da ostanem i suočim se s policijom.

Agenti Ureda 610 su se nedelju dana zadržali ispred moje zgrade. Ja nisam izlazio, već sam ostao u kući, proučavao Fa i slao ispravne misli. Zamolio sam Učitelja da me ojača i pomogne mi eliminisati zlo koje stoji iza agenata. Konačno su otišli nakon punih sedam dana.

Uvodno suđenje na drugostepenom sudu se pretvorilo u predstavu u kojoj su samo prošli kroz prijedloge. Čak je i predsjedavajući sudija bio nekoliko puta promijenjen. Odbili su moj slučaj, ali mi nisu dostavili presudu još nekoliko mjeseci. Dostavili su je tek nakon mojih ponovljenih zahtijeva.

Zahtjev za obnovu suđenja na Višem sudu

Nakon što je drugostepeni sud odbio žalbu, podnio sam zahtjev za ponovno suđenje na Višem sudu. Advokat, koji je i sam bio praktikant, savjetovao mi je da lično isporučim moje dokumente te da ih također pošaljem ekspresnom poštom. Lokalni praktikanti su me također ohrabrili da ne odustajem.

Nakon što sam dostavio i poslao zahtjev za ponovno suđenje, nastavio sam pozivati viši sud, tražeći novo suđenje. Pojedini uposlenici suda bili vrlo ljubazni i dali bi mi dobre savjete za ubrzanje slučaja.

Nakon što je slučaj bio registrovan, kontaktirao sam advokata i pripremio argumente za odbranu.

Ovaj put, nisam čitao iz dokumenata kao što sam to učinio prethodna dva puta. Sumirao sam svoje argumente i odgovarajuće dokaze koji ih podržavaju. Na veliko iznenađenje, sudija mi je rekao da sam napravio sjajan posao u objašnjavanju slučaja.

Postavio mi je nekoliko pitanja, poput da li sam još uvijek bio na poslu kad sam dobio otkaz, jer su obje presude na prvostepenom i drugostepenom sudu bile presuđene na osnovu lažnih dokaza koje je dostavilo moje bivše radno mjesto. Oni su tvrdili da sam odsustvovao sa posla i da nisam tražio dopust kada sam išao u Peking tražiti pravdu za Falun Gong. Objasnio sam im da nisam propustio niti jedan dan posla i da nisam prekršio nijedno pravilo na radnom mjestu.

Zatim su me ispitivali o Falun Gongu, pitali su me u vezi mirnih demonstracija 25. aprila, insceniranom samospaljivanju na trgu Tiananmen i koristi za zdravlje od prakticiranja Falun Gonga. Ja sam im sve to detaljno objasnio.

Nedugo nakon saslušanja, visoki sud je naredio ponovno suđenje i vratili su slučaj na drugostepeni sud.

Ponovno suđenje na drugostepenom sudu

Uprkos odluci višeg suda, trebalo je puno napora da drugostepeni sud prihvati moj slučaj.

Kada sam razgovarao sa sutkinjom nadležnom za moj slučaj, ona je bila vrlo nepristojna i rekla da mi, bez obzira na sve, neće dopustiti da dobijem slučaj. Kada bih pitao za status mog slučaja, odgovarala je da je zauzeta s nečim drugim i da nije imala vremena da me vidi.

Sažalijevao sam je što ima negativan stav prema Falun Gongu.

Tokom ponovnog suđenja, rezimirao sam svoju odbranu i govorio o ključnim tačkama.

Sutkinja me je nekoliko puta prekidala i zaustavljala prije nego što sam imao priliku proširiti dokaze. Moj advokat je iznio moju odbranu. Sutkinja me pitala jesam li spreman za nagodbu s bivšim poslodavcem. Ovog puta sam se složio, ali su oni odbili.

Prije nego što je drugostepeni sud objavio svoju odluku, oni su se više puta predomišljali. Na kraju nismo postigli dogovor i moja žalba je ponovo bila odbijena.

Protest pravobranilaštvu

Ja se nisam predao. Napisao sam žalbu lokalnom pravobranilaštvu. Prvo su odbacili žalbu, ali su je ipak prihvatili nakon što sam ih kontaktirao.

Imao sam sastanak licem u lice sa tužiocem. Rekao sam mu kako sam zbog progona izgubio svoj dobro plaćeni posao i da sam jedva mogao sastavljati kraj s krajem. On je donekle suosjećao, ali mi je također rekao da će mi protestiranjem biti još teže dobiti slučaj. Predložio je da direktno razgovaram sa svojim bivšim poslodavcem.

Postizanje sporazuma

Dok sam proteklih nekoliko godina podnosio tužbe, smatrao sam da su svi na mom bivšem radnom mjestz dobro informisani i da su dobro poznavali moj slučaj. Ovaj put, umjesto da tražim povratak na posao, zatražio sam penziju jer sam već dostigao životnu dob za penzionisanje.

Na moje iznenađenje, ovaj put su se složili. Jedan mi službenik rekao: „Moramo slijediti principe Falun Gonga i biti dobri ljudi."

Bilo mi je drago što su se moji dugogodišnji napori da im objasnim istinu konačno isplatili.

Njihovo razumijevanje istine je upravo bilo to što sam želio postići svojom tužbom. Iako nagrada koju sam dobio nije bila tako dobra kao što je trebala biti, nisam bio zbog toga zabrinut.

S druge strane, većina ljudi iz prethodnog rukovodstva je već otišla u penziju, a novo rukovodstvo nije direktno učestvovalo u progonu. Oni su također bili žrtve progona. Razumijem da, s obzirom na pritisak koji je vršen iz Ureda 610, rješavanje mog problema nije bila laka odluka, i da je zahtijevala puno hrabrosti.

Prisjećajući se proteklih nekoliko godina podnošenja tužbe i objašnjavajna činjenica državnim službenicima na raznim nivoima, otkrio sam da većina njih još uvijek ima dobro srce. Što je bila viša pozicija na kojoj se službenik nalazio, lakše je razumijevao istinu. Oni ranije samo nisu imali prilike čuti činjenice i bili su pod utjecajem propagande komunističkog režima. Većina njih će otvoriti svoja srca sve dok smo spremni da im objasnimo istinu.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024