Falun Dafa Minghui.org

Istinsko gledanje unutar sebe i uspješno spašavanje živih bića

(Minghui.org)

Falun Dafa sam počeo prakticirati u oktobru 2006. godine. Bio sam očajan jer sam patio od raznih bolesti i smetnji iz druge dimenzije. Sve se promijenilo kad sam počeo gledati unutar sebe i uspješnije spašavati živa bića.

Saradnja s drugima

Sa stotinama miliona ljudi koji koriste internet u Kini, on je postao jedna od platformi koje Dafa učenici koriste za objašnjavanje istine. Na taj način istovremeno kultiviramo same sebe i uzdižemo naš xinxing.

Ja sam preko interneta počeo razgovarati s ljudima o Falun Dafa 2009. godine. U početku bih svakoga dana ručno poslao 200 e-mailova na svaku od desetina e-mail adresa koje sam imao.

Kad god bih imao neki problem, dobivao bih podršku od tehničkog foruma kojeg su pokrenuli Dafa praktikanti. To mi je omogućilo da nastavim s ovim projektom.

Kad sam stekao više iskustva, pridružio sam se projektu 2012. godine i upoznao mnoge vrijedne praktikante. Dva praktikanta razmjenjuju savjete i tehnike o sigurnosti kod slanja masovnih poruka. U procesu saradnje desile su nam se mnoge čudesne stvari.

Kad sam koristio program koji je kreirao jedan praktikant da bi slao poruke za objašnjavanje istine, samo u jednom mjesecu sam uvjerio više od hiljadu ljudi da povuku članstvo iz KPK. Tokom jednog telefonskog razgovora koji je trajao četrdesetak minuta, trinaest osoba je povuklo članstvo.

Također su mnogi elektronski materijali koje sam kreirao uz pomoć i podršku praktikanata objavljeni na Minghui.org i Zhengjian.org.

Učitelj je rekao:

„Ali vrijeme, kao i okolnosti, ne čekaju nikoga. Kako god bilo, Dafa učenici sada moraju dobro surađivati. Situacija s kojom ste suočeni zahtjeva od vas da dobro surađujete, jer jedino kroz dobru suradnju vi možete dobro ispuniti vaša obećanja..."( „Fa predavanje na sastanku Epoch Timesa" u „Predavanje Fa na konferenciji X")

Stjecanjem iskustva, ojačale su i moje ispravne misli i efekt objašnjavanja istine je sve više bio izražen. Postao sam svjestan da je to rezultat saradnje s drugima, bilo da je to po pitanju tehnike, razmjene iskustva ili nabavke materijala.

Kad Učitelj i pravedna božanska bića vide da su naše sveobuhvatne ispravne misli porasle, oni će učiniti da bezbrojni ljudi s predodređenim vezama i svi oni koji mogu biti spašeni dopru do nas.

Shvatio sam da maksimalni efekt postižemo kad otpustimo svoje vezanosti i preuzmemo inicijativu da sarađujemo s drugima. Kad uklonim vezanosti i povećam kapacitet da više radim, onda sam u stanju da se s problemima nosim racionalno i čvrstog stava. Tada bolje razmišljam o tome kako da učinim nešto korisno za Dafa i živa bića, a to mi omogućava i da se Dafa resursi mnogo efikasnije koriste.

Nerazumijevanje

Kada se sukobi pojave i izazovu me, to je onako kao što je Učitelj rekao:

„Željeti objasniti samo hrani vezanost."

(„Nemoj se raspravljati" u Hong Yin III)

Osjećao sam da nešto nije u redu kad ne bih uspio održati xinxing i pitao sam se zašto su stvari takve kakve su. Smatrao sam da bi se problemi s drugima trebali riješiti kada im mirno objasnim stvari. Međutim, moje srce bi u tom trenutku već bilo dirnuti pa bi se stvari samo zakomplikovale.

Znao sam da moram kontrolisati svoje emocije. Ipak sam se brinuo svaki puta kada bih prasnuo poput obične osobe. Čak i kad ne bih učinio ništa loše, i dalje bih se osjećao neprijatno i želio bih pronaći odbranu za moje loše ponašanje. Također sam imao želju da se dokažem.

Znao sam da je vrijeme da povisim svoj xinxing, ali se u tom trenutku nisam mogao kontrolisati. Postao sam sumnjičav, osjećajući se beznadežno - pročitao sam toliko Dafa knjiga i shvatio toliko principa, ali sam se i dalje ponašao na ovaj način.

Nisam mogao pronaći rešenje. To je zapravo bi test koji sam morao prevazići. Kada sam pogledao duboko unutar sebe, shvatio sam da ja utičem na ukupnu saradnju u projektu.

Prosvijetlio sam se u važnost kultivacije govora nakon što sam napravio mnogo stranputica. Kao kultivatori, osim objašnjavanja istine, ne bismo trebali previše pričati o drugim stvarima.

Kad me drugi pogrešno razumiju, trebao bih pomisliti na negiranje miješanja starih sila. One su te koje stvaraju prepreke između praktikanata i mene, jer smo mi jedno tijelo. Samo ako bezuslovno gledamo unutar sebe onda srce može ostati mirno.

Povećanje kapaciteta

Gledajući stvari iz druge perspektive, trebalo je da povećam svoj kapacitet. Nije u redu to da moje emocije utiču na druge.

Učitelj je rekao:

„Kad radite zajednički i doživite trvenje, to je zbog vaših ljudskih vezanosti. To je deo kultivacionog stanja i procesa, i apsolutno ne nastaje zato što neko zbilja ne valja. Dobra strana osobe se više ne može videti, jer je razdvojena. Ono što vidite uvek će biti ona strana koja nije dobro kultivisana. Ali to ne znači da ne treba da imate srce samilosti, ili da kruto treba da gledate na ljude. Iznova i iznova sam ponavljao da vi ne možete da vidite dobru stranu kultivatora. Ta strana je naprosto strahovita, i dostigla je standard. A šta znači „dostići standard”? To je standard za boga. Dok onaj deo njega koji još nije uspešno kultivisan, taj deo će izgledati gori dok probija svoj put na gore i primiče se površini. Ali možda se ta osoba vrlo dobro kultivisala. Nadam se da svi cenite sebe, cenite druge, i cenite sredinu koju imate. Ceniti put kojim putujete je ceniti sebe…"(„Šta je Dafa učenik " u „Predavanje Fa na konferenciji XI")

Kad otpustim vezanosti, moje se srce smiri i sve se onda odvija glatko. Samo bezuslovnim gledanjem unutar sebe i bezuslovnom saradnjom možemo postati jedno neuništivo tijelo i spašavati živa bića. Na taj način možemo potvrđivati Fa maksimalno efikasno.

Prosvijetlio sam se u to da su mnogi elementi kultivacije ugrađeni u pružanje tehničke pomoći i drugim oblicima saradnje s praktikantima. To je okruženje za kultivaciju u kojem pomažemo jedni drugima i zajednički se poboljšavamo. To također može biti oblik korištenja ispravnih misli da se eliminišu sve smetnje.

Učenje i memorisanje Fa

Bez obzira koliko smo zauzeti i koliko je važno objašnjavati istinu, ne bi trebalo da se popusti u učenju Fa.

Učitelj je rekao:

„To je zato što je Fa temelj; to je za Dafa učenike ono osnovno; to je ono što sve osigurava.“ („Bitno za daljnje napredovanje III")

Kultivirajući se dvanaest godina, napamet sam recitovao Zhuan Falun više od deset puta. Jedanaest sam puta ručno prepisao Zhuan Falun, po jednom svaku od četiri Hong Yin knjige i Bitno za dalje napredovanje I i Bitno za dalje napredovanje II. Svakog sam dana fokusiran na pamćenje i prepisivanje Fa, učenje Zhuan Falun na grupnom učenju Fa i proučavanje različitih predavanja vikendom.

Počeo sam učiti napamet knjige Hong Yin 2014. godine. Drugi praktikanti i ja smo koristili naše polučasovne pauze da zapamtimo Hong Yin III, za šta nam je trebalo 80 dana. Ja sam to isto radio koristeći vrijeme nakon slanja ispravnih misli ujutro, u podne i tokom slobodnog vremena. Sada mogu recitovati napamet prve tri Hong Yin knjige, a trenutno pamtim Hong Yin IV. Svake bih noći također zapisao na papiru ono šta ću zapamtiti sljedećeg dana.

Memorisanje Fa mi dozvoljava da sve moje slobodno vrijeme - dok hodam, čekam autobus ili čekam druge - koristim da recitujem Fa. Također mi dozvoljava da se odmah prisjetim odgovarajućeg Fa principa kad god naiđem na neki problem. Prepisivanje Fa mi omogućava da budem mirniji i jasniji u vezi sa Fa principima.

Povisivanje xinxinga usred sukoba

Praktikanti iz mog kraja često koriste papirne novčanice za pisanje poruka kojima šire svijest o Falun Gongu i progonu. Obično bih podizao skoro 10.000 yuana za lokalne praktikante pa sam nakon nekog vremena ostao bez novca za svakodnevne troškove. Približavala se Kineska Nova godina pa sam se počeo žaliti drugim praktikantima.

Jedna mi je praktikantica kazala da joj je hitno potrebno 20.000 yuana neobilježenih novčanica po jedan yuan, jer je htjela da ih sama štampa. Počeo sam joj to pripremati prikupljajući novac od porodice, prijatelja i drugih praktikanata. Kad sam skoro bio završio prikupljanje, ona mi je rekla da joj je potrebno samo 4.000 yuana i da to moraju biti nove, novčanice, a ne stare jer ih je teže ispravno štampati. Kad sam joj rekao da sam već pripremio stare novčanice, ona ih je odbila uzeti. Na kraju je nerado pristala da uzme 500 yuana. Razmislio sam o tome i rekao joj da zaboravi. Otišao sam i više nisam rekao ni jednu riječ.

Žalio sam se jer sam mogao pripremiti vlastiti novac umjesto da ga uzimam od praktikanata i prijatelja. Članovi porodice i ja dosta smo se potrudili da očistimo novčanice. Pitao sam se šta da uradim s toliko novaca i koliko dugo vremena će mi trebati da ga vratim.

U tom trenutku je mi je zazvonio telefon. Zvali su iz društvenog udruženja i rekli su da mi žele doći u posjedu povodom Nove godine.

Ja sam to odbio. (Napomena urednika: Društvena udruženja u Kini su često zadužena za praćenje i uznemiravanje praktikanata, u sklopu progona Falun Gonga). Završio sam razgovor, slao sam ispravne misli i počeo gledati unutar sebe. Znao sam da sam pogriješio i da trebam gledati unutar sebe da pronađem razlog te da ne da krivim praktikante.

Učitelj je rekao:

„Neki ljudi večito ističu kako su oni u pravu, ali čak i ako ste u pravu, čak i ako niste u krivu, pa šta s tim? Jeste li napredovali na osnovu Fa? Pogrešan je sam čin upotrebe ljudskog načina razmišljanja da se istakne ko je u pravu, a ko je u krivu. Jer tada koristite logiku običnih ljudi da procenite sebe, i koristite tu logiku da iznosite zahteve prema drugima…"(„Objašnjavanje Fa u Menhetnu" u „Predavanje Fa na konferenciji X")

Ako se osvrnem na svoje postupke tokom tog perioda, onda vidim da nisam sve što mi se dešavalo u svakodnevnom životu uzimao kao priliku da se kultiviram i nisam promatrao stvari iz Fa perspektive.

Kad se nisam glasno žalio jesam li to radio samo zato da se pokažem pred drugima? Da li je moj xinxing dostigao Fa standarde? Da li sam htio da me drugi poštuju zbog toga što sam u stanju riješiti probleme koje drugi nisu mogli? Naglašavao sam sebe, misleći da sam uložio veliki napor da pomognem praktikantici koja to nije cijenila. Da li sam s visoka gledao na praktikanticu jer je mislila drugačije od mene?

Sa svim tim vezanostima, kako da dosegnem standarde za kultivatora? Moram bezuslovno gledati unutar sebe kad se suočim sa sukobima. Bezbrojne oči u svakoj dimenziji gledaju na nas i vide kako se odnosimo prema svakom sukobu, osobi i stvari. Koje to vezanosti još uvijek ne možemo otpustiti?

Bez obzira na to šta radimo, moramo dostići zahtjeve i standarde Učiteljevog Fa ispravljanja.

Moramo stvarno sagledati sebe i pronaći vlastite nedostatke.

Kad stvarno gledamo unutar sebe, promjene se dešavaju. Praktikanti s kojima sam rijetko u kontaktu nazvali su me i pitali imam li novčanica za objašnjavanje istine. Čudesno je bilo to što je, iako su novčanice bile jako stare, njihovo štampanje prošlo s vrlo malo problema.

Znao sam da me to Učitelj hrabri. Za mjesec dana je preostalo samo 3.000 od 20.000 novčanica, a osoba iz Društvene zajednice me više nije tražila.

Učitelj je rekao:

„Ono što mislim je: Jedini put koji leži pred vama, učenici Dafe, je put istinske kultivacije. Nema drugog puta. Ne postoji drugi put."(„Šta je učenik Dafe " u „Predavanje Fa na konferenciji XI")

Ovo je moje kultivacijsko iskustvo. Ako u njemu ima bilo šta neprimjereno, ljubazno vas molim da mi na to ukažete.