Falun Dafa Minghui.org

Meksiko: Falun Dafa praktikanti dijele uvide na konferenciji za razmjenu iskustava

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti su održali konferenciju u Meksiko Sitiju 17 novembra 2018. Na konferenciji je šesnaest govornika predstavilo svoja iskustva u kultivaciji. Gvorili su o tome kako su živjeli u skladu s moralnim principima Falun Dafa i podizali svijest o kultivacijskoj praksi i njenom progona u Kini.

Meksički su praktikanti proslavili konferenciju za razmjenu iskustava s dubokom zahvalnošću prema Učitelju Li Hongzhiju, osnivaču Falun Dafa kultivacijske prakse.

Eliminisanje vezanosti za strah

Mariana je govorila kako se njeno kućno okruženje sve više pogoršavalo uprkos njenom trudu da gleda unutar sebe i aktivno radi na mnogim projektima da ljudim predstavi Falun Dafa. Njen suprug ju je često maltretirao.

Mariana je shvatila da još uvijek ima vezanosti za emocije, nezadovoljstvo i mržnju. Na kraju je počela da gleda na svoju porodičnu situaciju kao na niz testova koji trebaju da joj pomognu da se poboljša.

Nastavila je ispravljati svoje misli. Na veliko iznenađenje, njen je muž iznenada promenio stav prema Dafa. Čak se i složio da s njom ode pogledati predstavu Shen Yun Performing Arts.

Mariana je također govorila i o tome kako je shvatila drugi test. Jednog dana je saznala da je jedna praktikantica iznenada preminula. Ona i Mariana su skupa radile na projektu i sjetila se njihovog posljednjeg razgovora. Pričale su o svojim vezanostima – o težnji da budu savršene i o potrebi da kontrolišu druge.

Na osnovu svog razumijevanja Falun Dafa učenja, Mariana je shvatila da je ovo prilika za nju da ojača ispravne misli i da se suoči sa svojim drugim vezanoostima, poput straha od smrti.

Čim je počela identifikovali svoje vezanosti, Mariana je osjetila da je gigantski teret bio dignut s njenog tijela. Ona je rekla je da ju je ovo iskustvo ohrabrilo da se sama bolje kultivira.

Prevladavanje straha i otpuštanje oholosti

Maru je govorila kako je prevladala strah. Kazala je: „Sjećam se da sam provela jednu cijelu noć pokušavajući da se borim protiv demona vezanosti za strah. Mogla sam ga vidjeti i to je bilo užasno. Još jedna praktikantica mi je pomogla. Odlučno mi je rekla da te vezanosti ne pripadaju mom istinskom ja, praktikantu Falun Dafa, i da moram biti u stanju da ih eliminišem poricanjem njihovog postojanja. Postepeno sam uspjela vidjeti da je to za mene bila prilika da se oslobodim vezanosti."

Takođe je podijelila svoja iskustva o prevazilaženju karme bolesti i kako je otkrila svoja ljudska shvaćanja, prisjećajući se velike patnje jednog kolege praktikanata koji je patio od karme bolesti. Taj praktikant je tražio da mu se patnja ukloni ne shvatajući da se radi o procesu kultivacije, a Maru je prosudila da su uzrok patnje bile njegove vezanosti. Ona je također pronašla vezanost za oholost, sebičnosti i nedostatak dobrodušnosti, i počela je da ih eliminiše.

Praktikant Leo je shvatio da negativno mišljenje njegove sestre o Falun Dafa zapravo predstavlja odraz njegovih vlastitih vezanosti. Napisao joj je pismo u kojem je govorio o dobroti Falun Dafa i kako je imao koristi slijedeći principe Istinitosti – Dobrodušnosti - Tolerancije. Kazao joj je da se nada da će joj njegove ispravne misli pomoći da pronađe svoje pravo ja. Ona je postepeno promijenila svoj stav prema Dafa i njihoo odnos se poboljšao.

Mladi muškarac prestao udovoljavati svojim raznim prohtjevima

Eduardo je mladi praktikant. Shvatio je kako je njegovo razumijevanje koncepta slobode bilo pogrešno. Rekao je da mladi danas nemaju za uzor prave vrijednosti. Govorio je o tome kako je bio zarobljen u okruženju korumpiranog društva i da je povlađivao samome sebi. Udovoljavanje svim prohtijevima je zapravo bilo uzrok boli i tuge, umjesto zadovoljstva.

Eduardo sada prakticira Falun Dafa i pomaže u predstavljanju prakse s praktikantima na njegovom univerzitetu.

On je također izrazio zahvalnost Učitelju Li Hongzhiju koji mu je, kako on kaže, pružio priliku da krene pravim putem. On smatra da je njegova odgovornost pomaganje drugim, izgubljenim mladim ljudima predstavljanjem Falun Dafa.

Na konferenciji su prisustvovali praktikanti iz dvanaest saveznih država Republike Meksiko. Mnogi su učesnici komentirali da su ih govori kolega praktikanata dirnuli. Jedan učesnik je rekao da su mu iskustava drugih praktikanata pomogla da sam dobije nove uvide u kultivaciji: „Konferencije nam pomažu da formiramo jedno tijelo, da jedni druge motivišemo, da čvrsto slijedimo put kultivacije, poboljšamo nivoe i ispunjavamo naše zavjete da pomognemo Učitelju da spasi živa bića."