Kineska Fahui: Otpuštanje vezanost za sebe

(Minghui.org)

Još od ranih dana mladosti, težila sam duhovnom napretku, tako da sam bila oduševljena kada mi je komšija predstavio Falun Dafu 1998. godine. Prvi put sam iskusila gvanding dok sam radila stajaću meditaciju. Kad se osvrnem na svoj kultivacioni put dug 20 godina, za svaki korak mog napretka je brinuo Učitelj. Zahvalna sam Učitelju za sve što je uradio za mene.

Važnost pažljivosti na kultivacionom putu

Bila sam veoma zauzeta svakodnevnim obavezama i nisam bila marljiva u učenju Fa tokom prvih nekoliko godina kultivacije.

Kad se moja ćerka pripremala za prijemni ispit, uzela sam dvomesečno odsustvo da joj kuvam hranu. Koristila sam to vreme za učenje Učiteljevih predavanja. Na taj način je moje razumevanje Fa svakodnevno raslo.

Želela sam znati šta je prava kultivacija i kako se istinski kultivisati. Da bih mogla da razumem značenje „asimilovati se sa Fa,” Učitelj mi je omogućio da iskusim veoma lepo stanje, u kojem su sve moje vezanosti nestale. Svet je postao prazan. Bila sam zahvaćena pozitivnom energijom Fa i srce mi je bilo ispunjeno srećom.

U momentu sam razumela šta znači zaista kultivirati se – napustiti sebe, asimilovati se s Fa, i zaista se kultivisati. Tek tada mogu spasiti živa bića i potvrditi veličanstvenost Dafe.

Objašnjavanje istine u selu

U prvim godinama progona, praktikanti su većinom objašnjavali činjenice o Dafi putem distribucije informativnih materijala i razgovorom s ljudima, licem u lice. Kako sam morala da radim tokom sedmice, koristila sam vikende i praznike za distribuciju materijala.

Svakom praktikantu je namenjena određena lokacija. Obično sam lokacije s boljim javnim prevozom ostavljala starijim praktikantima koji su mogli izaći tokom radnog dana, a ja sam birala udaljena područja. Mnoga sela u tim oblastima nisu imala autobuse pa sam do tamo išla biciklom.

Uprkos žestokom progonu, praktikanti oko mene su imali čisto srce. Prvo bismo slali ispravne misli kad stignemo u selo, da eliminišemo zlo koje se meša dok ljudi slušaju činjenice.

Po selima, mnoge starije osobe sede u grupama ispred svojih kuća i razgovaraju. Sedela bih među njima i razgovarala. Mnogi su bili srdačni, veoma prijemčivi za činjenice o Dafi i prihvatali su naše materijale za objašnjavanju istine. Kad bismo ostali bez materijala, seljani su tražili da donesemo više sledeći put.

U severnoj Kini, u novembru počinje sneg i ne rastapa se do proleća. Kada je put postao veoma klizav, često smo padali, ali uz Učiteljevu zaštitu niko od nas nije bio povređen.

Ponekad se nebih vratila kući do ponedeljka ujutro i imala sam vremena da se brzo okupam i presvučem pre nego odem na posao. Ipak, nisam osećala nikakvu teškoću.

Ljudi u udaljenim područjima čuju istinu

Praktikanti su pronašli mnoge napredne tehnologije koje su nam pomogle u objašnjavanju istine. Među ovim tehnologijama, naučila sam da pravim automatske telefonske pozive.

Većina provincija na zapadu su planinske. Osim nekoliko velikih gradova, većina stanovništva živi u raštrkanim lokacijama. Veoma je naporno za praktikante da distribuiraju materijale svakom lokalnom stanovniku. Ipak, komunistički režim nikad tamo nije olabavio kontrolu.

Vlada je prisiljavala ljude da okače zastavu KPK ispred kuće. To je trebalo biti dokaz da oni dobro žive zahvaljujući rukovodstvu komunističkog režima. Ipak, ti ljudi su sami naporno radili da bi uživali u bilo kakvim materijalnim dobitima.

Bila sam tužna kad bih videla partijsku zastavu i u meni bi se pojavila jaka želja da ljudima kažem istinu.

Učitelj kaže:

„Učenici Dafe su božanska bića koja su sišla u ljudski svet s odgovornošću da pomognu Učitelju u spašavanju svih bića. Vi nosite odgovornost spašavanja života koji su sišli ovde.”( „Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2016“)

Tri praktikanta složila su se da mi pomognu u tom projektu.

Odlazili smo u mirna mesta četiri puta nedeljno i za pola dana smo automatizovali telefonske pozive upućene ljudima u zapadnoj Kini. Nakon što smo se vratili kući, slušali smo glasovne poruke i napravili spisak imena ljudi koji su izrazili želju da napuste partiju.

Ova vrsta projekta je veoma monotona i dugotrajna, ali znam da ljudi u tim udaljenim mestima trebaju čuti istinu. Ovo bi mogla biti njihova jedina šansa da povuku članstvo iz KPK. Naši napori su bili veoma uspešni jer su mnogi ljudi shvatili istinu i napustili partiju.

U nekim glasovnim porukama, desetine ljudi je čekalo na liniju da snime svoje poruke o povlačenju članstva. Neke grupe su čak imale i predstavnika koji bi prvo dao ukupni broj pre nego što je svako od njih dao svoje ime. Bila sam jako dirnuta i osećala sam da je sve to udesio Učitelj Li.

Da bih uštedela na vremenu kako bih mogla slušati glasovne poruke, pojednostavila sam način života. To mi je stvorilo okruženje bez puno smetnji.

Ponekad sam se osećala zaista umorno i požela da napravim pauzu od slušanja glasovnih poruka i rada na kompjuteru. Ali, onda bih se setila odgovornosti praktikanta i da je Učitelj uradio ogroman posao za nas, da je toliko živih bića koja trebaju da čuju istinu – i nastavila bih raditi.

Bez obzira koliko teško bilo, uzvraćala sam pozive nakon preslušavanja poruke i da ljudi znaju da se neko zaista brine o njihovim izjavama. Shvatila sam da su cenili priliku da povuku članstvo iz KPK putem telefonskih poziva.

Bili smo u mogućnosti pomoći da više od 10.000 Kineza napusti partiju putem naših telefonskih poziva svake godine.

Formiranje jednog tela

S napretkom u kultivaciji, Učitelj mi je nagovestio da moram dodatno proširiti svoje srce i formirati jedno telo s praktikantima. Stalno bih viđala scenu u kojoj sam stajala na vrhu planine. Područje je bilo toliko maleno da je bilo dovoljno prostora za moje noge i bio je to jedini vrh. Bila sam jedina osoba tamo.

Učitelj mi je nagovestio da treba razmotriti stvari s više perspektive, imajući na umu telo praktikanta Dafe, a ne samo fokusiranje na sebe.

Pošto je u gradu bilo nekoliko veteranskih praktikanata kada sam ušla u Dafu, nisam morala da brinem o širenju Fa ili da koordiniram bilo šta. Najveću pažnju sam posvetila sopstvenoj kultivaciji i nije me brinulo to kako drugi rade. Skoro nikada nisam razmišljala o strahu od odbijanja ili ne prihvatanja i nisam se uopšte bavila tim.

Kada se osvrnem sada, ove misli su proizlazile iz vezanosti za sebe. Izolovala sam se od veće grupe i na kraju, bila sam kao ona sirota planina, usamljena i izolovana.

Učitelj nas je naučio:

„Prosvetljenje nesebičnosti i altruizma, šta god radili, najpre morate misliti na druge.”

(„Bez propusta u Buda prirodi” iz Bitno za dalje napredovanje)

Nakon što sam shvatila moj problem, odlučila sam da otpustim samozaštitu, otvorim svoje srce i brinem za druge praktikante. Kada sam imala želju da se poboljšam, Učitelj mi je pomogao.

Učitelj nam ukazuje na vezanosti

Tri praktikanta zadobila su teške fizičke probleme 2008. Jedna praktikantica je imala ozbiljnu infekciju na grudima i njeno stanje je uticalo na sposobnost da radi tri stvari. Uprkos neprijatnom mirisu zbog infekcije, preselili smo grupno učenje Fa u njenu kuću. S njom smo učili Fa i slali ispravne misli.

Nažalost, praktikantica nije uspela da prođe kroz test i preminula je. Ali, shvatila sam princip da su svi praktikanti u Dafi jedno telo. Došli smo na ovaj svet s istim ciljem - da pomognemo Učitelju u Fa-ispravljanju i spašavanju živih bića. Samo radeći zajedno možemo besprekorno izdržati napade starih sila.

Jedan lokalni praktikant se odjednom razbolio i odveli su ga u bolnicu u obližnjem gradu. Malo je praktikanata znalo za to. Kada sam čula, osetila sam da su stare sile pokušale da ga izoluju od nas, što im je olakšalo da ga proganjaju.

Kontaktirala sam nekoliko praktikanata i sutradan smo otišli u bolnicu. Praktikantova supruga, takođe praktikant, bila je vrlo sretna što nas vidi. Rekla nam je da su zbunjeni i da nisu znali šta da rade nakon što su bili pogođeni iznenadnom nevoljom. Podelili smo naše uvide i praktikant je ubrzo napustio bolnicu. Oporavio se vrlo brzo uz intenzivno učenje Fa i nastavio je aktivnosti u objašnjavanju istine.

Kada bih primetila probleme koji bi uticali na našu kultivaciju i sigurnost jednog tela, podelila bih svoje misli s koordinatorima i radila ono što sam mogla da pomognem drugima. Bilo je trenutaka kada se nismo slagali jedni s drugima, ali to je bilo baš kad sam trebala pogledati u sebe i kultivisati se.

Reakcije na neslaganje

Pre dve godine policija je počela sakupljati informacije o lokalnim praktikantima. Tokom okupljanja lokalnih koordinatora praktikanata, predložila sam da bi trebalo poslati ispravne misli da eliminišemo zlo i da im ne damo priliku da nas progone ili da uzrokoju više štete u objašnjavanju istine.

Međutim, neki praktikanti su mislili da smo iz straha slali ispravne misli, a neki su smatrali da sam previše zabrinuta. Dakle, nismo postigli dogovor.

Zapravo, slična situacija bi se dogodila kad bihbih postavila pitanje da li treba da prestanemo nositi mobilne telefone na učenje Fa. Neki praktikanti bi se suprotstavili i rekli da to nije neophodno te da sam previše oprezna. Samo bih zaćutala.

Jedan praktikant me podsetio da je ispravno od mene što uzimam u obzir bezbednost praktikanata, ali možda sam gajila previše vezanosti pa je to sprečilo druge da se slože sa mnom.

Pogledala sam u sebe i shvatila sam da, iako znam da je to vrlo važno i hitno, samo sam htela da oni koriste neke sigurnosne mere, ne pomagajući im da shvate zašto. Drugim rečima, htela sam samo da se drugi slože sa mnom, ne pomagajući im da sami shvate problem.

Ovaj slučaj mi je pomogao da identifikujem još jedan sloj u sebi. Shvatila sam da bez obzira koliko kritično i hitno stvari izgledaju, Učitelj će i dalje koristiti takve mogućnosti da otkrije naše vezanosti i da nam pomogne da se poboljšamo.

Harmonizovanje lokalnog kultivacionog okruženja

Počevši od jula prošle godine, policija je počela uznemiravati lokalne praktikante u velikoj meri. Pokušali su da fotografišu i da snimaju praktikante te da traže telefonske brojeve. Kada bi praktikanti odbili da ih puste u kuću, pretvarali bi se da su službenici i tako bi prevarili praktikante da otvore vrata.

Da bismo otkrili progon, dizajnirali smo plakate o uznemiravanju policije i postavili ih po gradu.

Policija je onda proveravala ulične kamere da saznaju ko je postavio plakate. Predložila sam da šaljemo ispravne misli da bi zajedno otklonili zlo iza progona, ali baš kao i prošli put, koordinatori se nisu složili sa mnom.

Znala sam da je ovo bilo ostavljeno za mene da se kultivišem. Kako nismo postigli dogovor, a ipak sam znala da se to hitno treba uraditi, odlučila sam da nastavim i činim stvari najbolje što mogu, umesto da se žalim zbog neslaganja.

Sama sam sela i počela slati ispravne misli. Bila sam okružena veoma snažnim energetskim poljem. Osećala sam da sam bila vrlo sposobna, a zlo nije bilo ništa. Znala sam da sam uradila pravu stvar i Učitelj mi je pomagao. Kada radimo na liniji Fa, Učitelj će nam dati snagu da otklonimo zlo i spasimo živa bića.

Podelila sam iskustvo tokom naše male grupe za učenje Fa. Kolege praktikanti su mi se pridružili u slanju ispravnih misli. Kao rezultat toga, lokalni progon je nestao.

Copyright © 2024 Minghui.org. All rights reserved.

Mediji

Prijavite se

na naš newsletter

© Copyright Minghui.org 1999-2024