Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_hr

Tajvan: Više od 100.000 građana od najviših sudova u Kini traži suđenje Jiang Zeminu

(Minghui.org)

Obilježavajući Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra, praktikanti Falun Gonga na Tajvanu su svoje sugrađane podsjetili na veliki problem u poštovanju ljudskih prava - progon Falun Gonga u Kini, koji je i dalje aktualan. Više od 100.000 ljudi iz Taoyuanua na Tajvanu potpisali su peticiju kojom pozivaju najviše sudove u Kini da dovedu Jiang Zemina pred lice pravde.

Jiang, tadašnji šef Komunističke partije Kine (KPK), je 1999. godine pokrenuo progon Falun Gonga, što je izazvalo smrti preko 4.200 praktikanata za koje postoje relevantni dokazi. Milioni praktikanata su mučeni u zatvorima, centrima za pritvor i centrima za ispiranje mozga. Mnogi su ubijeni zbog uzimanja njihovih organa, koji se koriste za transplantacije. Ovaj se progon i danas odvija.

Preko 200.000 praktikanata Falun Gonga u Kini podnijelo je krivične prijave protiv Jianga Vrhovnom narodnom sudu i Vrhovnom narodnom tužilaštvu od maja 2015. godine, kada je počelo implementiranje nove politike KPK, u kojoj će najviši sudovi garantovati registraciju i procesuiranje svih krivičnih i građanskih tužbi.

Prikupljanje potpisa u Taoyuanu je dio tekućeg globalnog napora da se prijave Jiangovi zločini i pozove sudove da primjene novu politiku.

Prolaznici potpisuju peticiju, pozivajući kineske najviše sudove da procesuiraju više od 200.000 krivičnih prijava protiv Jiang Zemina i sprovedu politiku iz 2015. godine koja garantuje registraciju i obradu svih krivičnih i građanskih pritužbi

Javna podrška progonjenim praktikantima

Nakon što je jedna žena saznala da je progon u Kini učinio da mnogo djece postanu siročad, potpisala je peticiju kazavši: „Hajde da tu sirotu djecu dovedemo ovamo. Željela bih ih usvojiti."

Jedan čovjek koji je godinama radio u Kini, rekao je praktikantima da je čuo za progon, ali je znao malo detalja. Bio je sretan što je razgovarao sa praktikantima i više saznao. Potpisao je peticiju i zahvalio im se što su mu pružili priliku da pomogne.

Jedan bračni par je u početku malo oklijevao, ali pošto su saznali više o Falun Gongu i da se praktikanti ubijaju zbog uzimanja njihovih organa, predomislili su se i potpisali peticiju. Rekli su da definitivno žele podržati akciju dovođenja Jianga pred lice pravde.

Mladić koji je u blizini igrao košarku informisao se i potpisao peticiju, a potom je doveo svoje roditelje i prijatelje kako bi i oni mogli potpisati.