Falun Dafa Minghui.org

Kako sam konačno identifikovala svoju fundamentalnu vezanost

(Minghui.org)

Od časa kad sam po prvi put završila čitanje Džuan Faluna, bila sam odlučna da uspem u svojoj kultivaciji. Uložila sam puno truda u praksu i izgledalo je da mi dobro ide. Uprkos onom kako je spolja izgledalo, moj šinšing se nije uopšte popravio. Bila sam kao balon koji leti, plutajući bez cilja. Očajnički sam želela da preuzmem kontrolu nad svojim sopstvenim putem. Onda sam se setila da Učitelj stalno ističe da treba da učimo Fa i to iskreno.

U knjizi Objašnjavanje sadržaja Falun Dafe, Učitelj pričao o praktikantima iz Čangčuna koji uče Džuan Falun napamet. Pomisla sam da ako želim da učinim pravi napredak u mojoj kultivaciji, bolje da poslušam reči Učitelja.

2003. sam počela da učim Džuan Falun napamet i trebalo mi je oko sedam meseci da završim. Naučila sam da gledam unutar i prestala sam da osećam da plovim sa strujom. Praksa gledanja unutar je bila kao sidro, ili kompas za mene. Više se nisam osećala izgubljeno, Učitelj i Fa su me usidrili.

Kad sam shvatila šta može magična alatka gledanja unutar, bila sam toliko uzbuđena da sam momentalno otišla kod jedne praktikantkinje i povikala: “Naučila sam da gledam unutar!”

To je bio trenutak kad sam istinski zaplovila na mom putu kultivacije. Gledanje unutar mi je pomoglo u mnogim teškoćama.

Tragičan gubitak razotkriva duboko skrivene vezanosti

Uspela sam da se oslobodim mnogih vezanosti, ali moja vezanost za slavu je ostala skrivena. Vrlo usko tumačeći izjavu Učitelja o “napredovanju kao jedno telo”, strogo sam sudila o drugim praktikantima. Pokušavala sam da dobijem njihovu podršku nametanjem delića uvida u Fa koje sam imala o njima.

Zapravo, mene je motivisala želja da se pokažem. Osnov svakog praktikanta, nivo prosvetljenosti i put kultivacije su drugačiji. Deljenje mojih razumevanja je možda imalo nekog efekta, ali pritisak kome sam izlagala kolege praktikante je bio ogroman.

Pošto dugo nisam bila svesna svoje vezanosti za hvalisavost, stare sile su mogle da koriste moju slabu tačku. Najpre je između mene i praktikantkinje Ane (pseudonim), koja mi je najbolja prijateljica, postavljen zid. Ona je uvek bila vredna u Dafa aktivnostima i često je zapostavljala učenje Fa i retko radila vežbe. Dok smo zajedno radile na jednom projektu, često sam je podsećala da treba da se kultiviše.

2015. postala sam prezauzeta novim projektom i retko sam imala vremena da pričam s njom. Kad se osvrnem, bila sam suviše arogantna da bih joj se približila. Tada su stare sile ponovo intervenisale, manipulisanjem drugim praktikantima da zasipaju Anu komplimentima u vezi njenog rada na Dafa projektima. Osećala je obavezu da više radi, verujući da je marljiva. Kao rezultat, ona se fokusirala na projekte i sve manje je učila i vežbala. Na kraju je na nju udarila karma-bolest.

Ponovo sam videla Anu 16 meseci kasnije. Bila je izgubila dosta težine, ali je i dalje istrajavala radeći tri stvari. Međutim, zapazila sam da je razvila jak ego i da ne želi da sluša druge. Još gore, nije gledala unutar i očekivala je da Učitelj za nju reši njene poteškoće. Želela je da drugi praktikanti šalju ispravne misli u njeno ime i eliminišu sve smetnje.

Jedino što je htela da čuje je: “To je samo smetnja. Nastavi slati ispravne misli i Učitelj će to razrešiti.”

Prošlo je mesec dana, ali njeno stanje se nije popravilo. Neki praktikanti su sugerisali da privremeno zaustavi rad na projektima i da umesto toga gleda unutar i uči Fa. I tako se Ana bacila na učenje Fa, sasvim ignorišući sugestiju da gleda unutar. Čak je rekla: “Ostavite me, popravljam se.”

Osećala sam da ona uči Fa s težnjom. Stanje joj se drastično pogoršalo i par dana kasnije je odvedena u bolnicu.

Kada zapazimo da ostali praktikanti imaju probleme, trebalo bi da se preispitamo i vidimo da nismo mi sami doprineli tome. Ja sam neprekidno gledala unutar, ali Anino stanje se nije popravljalo.

Jednog dana, dok sam se pitala zašto se to dešava, ugledala sam prizor pred sobom: Ana je bila prihvatila savet praktikanata da prestane da radi na projektu da bi spasila sebe. Ali stare sile joj nisu dale da se kultiviše i smatrale su da ona podriva Dafu. Uz njen pristanak, razbile su joj glavu i krv je prskala svuda po sobi.

Kultivacija je vrlo sveta i ozbiljna. Ova jedna greška ju je povela putem koji su stare sile priredile.

Mada joj je fizičko telo i dalje bilo živo, Ana kao da je izgubila razum. Dok sam joj čitala Fa, ona više nije verovala u reči Učitelja. Ponekad bi se nasmejala i rekla: “To je tako glupo uraditi!”

Smatrala sam da je Ana u ozbiljnoj situaciji i da pokušala sam da ubedim drugog koordinatora da sazove sve, da bi se diskutovalo o ovoj situaciji i pronašlo rešenje. Ali niko nije poslušao moju sugestiju, i na kraju, Ana je preminula oko Nove godine 2017.

Nedugo potom, ja sam razrešena svoje dužnosti koordinatora. Kako sam to bila još od 1998, teško sam podnela.

Nova prilika za kultivaciju

Puno sam se trudila da ostanem mirna i gledam unutar nakon mog razrešenja, ali nisam mogla da se saberem u vezi svega što se desilo. Smatrala sam da nisam učinila ništa loše i da mi kultivacija sasvim dobro ide. Umela sam da gledam unutar i dobro sam učila Fa pa mi nije bilo jasno zašto se sve to desilo.

Budući da više nisam bila koordinator, imala sam više vremena za učenje i memorisanje Fa. Stare sile su shvatile da me na tom frontu ne mogu uhvatiti u grešci pa su manipulisale drugim praktikantima da me isključe iz grupnog učenja Fa i šire glasine da sam ekstremna u svom razumevanju Fa. Kod kuće se pojavili problemi. Za sve sam bila kriva i ništa nisam mogla da uradim kako treba.

Sreća da sam mala magičnu alatku gledanja unutar. Upitala sam sebe: Na koju moju vezanost sve ovo cilja? Učitelj je rekao:

“To je toliko jako da je postalo prirodno i ljudi to čak ne primećuju.” (Predavanje 7, Zhuan Falun)

Ništa nisam mogla, sem da se fokusiram na učenje Fa. Bila sam puna jeda, ali i dalje nisam shvatala gde grešim. Učitelj je rekao:

“Uvek kad se u čigong praksi desi smetanja ove ili one vrste, razloge potraži u sebi i vidi čega se još nisi oslobodio.“ (Predavanje 6, Zhuan Falun)

Pored događaja koji su dešavali jedan za drugim, mora biti da sam negde bila skrenula s puta. Učeći iz iskustava drugih praktikanata, uložila sam još više napora u učenje Fa. Umesto jedne lekcije, kao ranije, sada sam učila po tri lekcije na dan. Istrajavši u tome nekoliko meseci, misli su mi postale jasnije. Postepeno, uz Učiteljevu pomoć, uspela sam da identifikujem problem u korenu. To je bilo moje samozadovoljstvo, arogancija i najgore od svega - moja vezanost za slavu.

Konačno identifikovala svoju fundamentalnu vezanost

Kad sam konačno prepoznala svoju vezanost, shvatila sam da je moja vezanost za slavu bila tako očigledna. Bilo mi je drago kad su mi govorili da imam dobru sposobnost poimanja, a uzrujala bih se kad bi mi neko ukazao da idem u ekstreme u kultivaciji.

Moja odlučnost da brzo dostignem ispunjenje je takođe bila manifestacija vezanosti za slavu. Zapravo, sve što sam učinila na putu kultivacije u poslednje 21 godine, bilo je radi isključive svrhe mog sopstvenog ispunjenja. Učitelj je rekao:

“...slava je velika prepreka za dostizanje Ispunjenja” (“Dafa će večno biti čista kao dijamant”, Bitno za dalje napredovanje )

Jednom kad sam ovo shvatila, problemi kod kuće su nestali, kao da ih je oduvao vetar. Sve na ovom ljudskom svetu odjednom je postalo sićušno i nevažno.

Kao rezultat ove teškoće, počela sam više da budem zahvalna na beskrajnoj milosti Učitelja i ogromnoj moć Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. Učitelj nas stalno tera da više učimo Fa i kultivišemo se. Sve što je Učitelj rekao je za naše sopstveno dobro i dobro ljudske vrste.

„Samo kad zaista učiš i apsorbuješ Dafu, onda zaista „imaš Dafu“. Ako je zaista slediš i radiš na sebi i postao si pravi učenik, onda zaista „imaš Dafu“ i nemaš se čega bojati.” („Fa-predavanje u Vašingtonu 2018“)

Još jednom sam iskusila beskrajnu dobrotu i mudrost Učitelja. Ono što izgleda kao nepremostiv problem zbilja nije ništa, ako jednostavno primenimo učenja Učitelja. Zbilja je kako Učitelj kaže:

“Ako uspete, baš kao onaj umorni putnik, ugledaćete „senku vrba, cvast cveća i mesto da se glava položi.!” (Predavanje 9, Zhuan Falun)