Falun Dafa Minghui.org

Otkrio sam ljubomoru nakon smeha

(Minghui.org)

Tokom kultivacije Učitelj često priređuje okolnosti da nam ukaže na naše nedostatke. Hteo bih da podelim jedno iskustvo koje je bilo prilično složeno, ali ujedno i veoma korisno za mene.

Vremenom sam primetio da gledam na druge s visoka. To se najčešće ispoljavalo kad bih primetio da su drugi u nečemu inferiorniji, kad bih primetio kako objašnjavaju istinu, šta su uradili za projekte na objašnjavanju istine i na koji način su izvršavali različite zadatke. To je bilo prilično primetno u zadnje vreme, i u skladu s tim, potrudio sam se da potisnem takav negativni tok misli.

Znam da nas je Učitelj učio da nisu svi praktikanti isti:

„Naravno, kad nešto treba uraditi u Dafa projektu, treba da ostavite po strani svoje sopstvene stvari koliko god možete, da biste obavili ono što projekat zahteva. To je prioritet. Znači potrebno je da sarađujete. Kad obavljate taj zadatak, međutim, vi ćete u to uneti način na koji vi radite stvari, što je vaš sopstveni odraz dok idete svojim putem u kultivaciju. Učitelj ovo prihvata, i tu nema ničeg lošeg. Neizbežno je da svaka osoba radi stvari na taj način. Nikako ne možete svi biti isti, kao da ste napravljeni po kalupu“ (iz Fa predavanje na Fa-konferenciji šireg područja Njujorka 2013)

Iako sam to znao, tendencija gledanja s visine na druge je i dalje postojala i nisam mogao da se oslobodim toga. Mislilo sam da je to manifestacija moje vezanosti za hvalisavost, ali mi nije bilo potpuno jasno kako je takav način razmišljanja konkretno povezan s hvalisanjem. Obično kad primetim da se nešto često ponavlja, preduzmem mere i na kraju to eliminišem, ali ovde je to i dalje postojalo. Smatram da je nedostatak jasnog razumevanja problema dovelo do toga da sam ostao zarobljen u takvom stanju.

Jednog dana, dok sam razgovarao sa svojom suprugom, ne-praktikantkinjom, spomenula je vest koja je bila donekle osetljiva tema u našem društvu, a informacije su bile sasvim sveže. Sve je izgledalo je kao istina, ali su informacije bile potpuno neočekivane, na osnovu svega što sam već znao o tom pitanju. Iako se radi o osetljivoj temi, malo sam se nasmejao i rekao joj da mi je to zanimljivo. Odmah me pitala zašto se smejem. S obzirom na prirodu teme, bilo joj je čudno da sam se nasmejao kad je podelila vesti sa mnom.

Objasnio sam da su te vesti toliko daleko od onog s čim sam upoznat i da se smejem tome što sam u mnogo većem stanju neznanja nego što sam očekivao. U tom trenutku, shvatio sam da je koren moje reakcije na njenu priču previsoko mišljenje o samome sebi i da je to razlog zašto sam na druge gledao s visoka. Shvatio sam da je u pitanju ljubomora.

Shvatio sam da sam, zbog svoje snažne vezanosti za sebe, tražio načine da budem superiorniji od drugih, kako bih se osećao dobro i prikrio svoju ljubomoru. Kad bih pronašao mane u drugoj osobi, ne bih se brinuo da ću ja izgubiti u drugim oblastima jer, po mojoj proceni, bilo koji nedostatak koji sam pronašao kod te osobe bio je dovoljan da sebe smatram superiornijim. To je stvorilo začarani krug u kojem se toliko dugo vezanost za ljubomoru pametno krila, kao i druge vezanosti, što je izazivalo probleme kad sam radio na različitim projektima. Manifestovalo se tako što sam širio loše priče o drugima o kojima sam imao visoko mišljenje, da bih sebe predstavio u boljem svetlu.

Smeh kao reakcija na zanimljive informacije ili preokrete događaja bio je manifestacija ovih misaonih procesa, ali u obliku ponašanja na površini. Kad se setim, i ranije bih imao slične reakcije i shvatio sam da sam imao tu vezanost čitavog života. U prošlosti, kao ne - praktikant, kad bi ljudi pitali zašto se tako često smejem ozbiljnim stvarima, nisam mogao da objasnim, ili bih rekao da se svemu smejem. Bio sam toliko iznenađen i sretan da sam konačno spoznao koren ove navike, na koju sam se tako dugo oslanjao.

U 'Predavanje sedam' u Džuan Falunu, Učitelj kaže:

„Ovo se događa i među pravim praktikantima, jer uzajamno nepoštovanje i ne eliminisanje vezanosti za nadmetanje mogu dovesti do zavisti.“

U mom slučaju, mislio sam da sam se još ranije u kultivaciji oslobodio ljubomore, ali u stvari moj snažan osećaj za vlastitu superiornost doveo je do nepoštovanja drugih. Ljubomora je to iskoristila, sakrivala se među tim vezanostima i dobila na snazi.

Sada kad sam shvatio koji su osnovni razlozi i o kojim vezanostima se radi, puno mi je lakše da se suzdržim i kontrolišem. Veoma sam zahvalan Učitelju na ovoj prilici da se poboljšam.