Falun Dafa Minghui.org

Solidno kultiviranje Xinxinga

(Minghui.org)

Već sedam godina prakticiram Falun Dafa. Iako sve ove godine radim tri stvari, shvatila sam da se još uvijek površno kultiviram i da nisam poboljšala svoj xinxing. Često ne bih gledala prema unutra kad bih se susrela s problemima, što je rezultiralo sukobima s članovima obitelji i suradnicima.

Volim planirati stvari unaprijed i brzo ih obaviti, dok moj suprug obično čeka do zadnje minute. Zbog toga sam često bila nestrpljiva, frustrirana i razgovarala s njim oštrim tonom kad ne bi uspio brzo obaviti stvari.

Zbog ljubomore, moj stav bi se pogoršao kad god bih vidjela njegove slike s poslovnim partnericama na Facebooku.

Jednog dana suprug mi je iznenada rekao: „Zar vas Vaš Učitelj ne uči da budete ljubazni prema drugima?" Bila sam bez riječi.

Kad sam to kasnije podijelila s kolegama praktikantima, praktikant mi je rekao da će oduzimanjem jednog poteza u kineskom znaku za riječ „ja“, to postati znak za „traženje“, i podsjetio me da pogledam unutar sebe.

Učitelj je rekao:

„Kultivacija mora prolaziti kroz iskušenja da bi se vidjelo možeš li se riješiti i manje brinuti o različitim oblicima ljudske sentimentalnosti i žudnje. Ako si vezan za takve stvari, nećeš uspjeti u kultivaciji. Sve ima svoju sudbinsku vezu."

(4. Lekcija, Zhuan Falun)

Shvatila sam da imam tendenciju okrivljavanja drugih, ljubomoru i druge ljudske predodžbe. Nisam se pokušala promijeniti u svojoj srži, držala sam se vezanosti i svog starog ja. Učitelj nam je rekao da pogledamo unutra i stavimo druge na prvo mjesto, ali ja bih često tražila nedostatke drugih. Sada postupno učim kako gledati unutar sebe.

Rastapanje u jedno tijelo

Dok sam sve ove godine lutala u kultivaciji, bez istinskog gledanja unutar sebe, nisam vidjela nijedan od mojih problema kao veliku stvar. Stoga, još uvijek nisam znala što kultiviram.

Učitelj je rekao:

„Osoba je poput kontejnera i ona je sve ono s čime je ispunjena. Sve što osoba vidi svojim očima i čuje svojim ušima su: nasilje, požuda, borba za moć u književnim djelima, borba za dobit u stvarnom svijetu, obožavanje novca, ostale manifestacije demonske prirode, itd. S glavom punom takvih stvari, takva osoba je zaista loša osoba, bez obzira kakvom se pokazuje. Ponašanje osobe diktiraju njene misli. S umom punim takvih stvari, što osoba može učiniti? To je samo zato, jer je svačiji um manje ili više zagađen do određene mjere, da ljudi ne mogu otkriti problem koji se pojavio."
(Iz „Stopite se s Fa" iz Bitno za daljnje napredovanje)

Sve što vidimo ili čujemo bit će pohranjeno u našem mozgu. Na primjer, uživala sam u svakodnevnim izrekama, za koje sam mislila da su smiješne i koje bih nasumično ispričala drugima. Onda, jednog dana, dok sam slušala Radio Minghui, čula sam kako praktikant kaže da riječi kultivatora imaju energiju, tako da trebamo kultivirati svoj govor.

U to sam vrijeme bila u lošem kultivacijskom stanju, jer sam jedva učila Fa ili pohađala grupno učenje, zbog zauzetog rasporeda na poslu. Kad bih učila Fa, bila sam pospana, um mi je lutao pri slanju ispravnih misli, imala sam sukobe s kolegama praktikantima, a moje misli i postupci bili su slični onima običnih ljudi.

Zapravo, bila sam zabrinuta za svoje loše stanje, ali nisam mogla naći nikakvu motivaciju da to ispravim. Ponekad sam čak htjela i odustati od kultivacije jer sam osjećala da je preteška.

Potom sam našla vremena za odlazak na grupno učenje Fa, a praktikanti su počeli govoriti o važnosti učenja Fa, izvođenja Dafa vježbi i slanja ispravnih misli. Osjećala sam da mi Učitelj daje nagovještaje za poboljšanje, kroz riječi praktikanata.

Shvatila sam važnost grupnog učenja u ispravljanju mog pogrešnog stanja. Prilagodila sam svoj raspored kako bih mogla redovito sudjelovati u grupnom učenju Fa i postupno sam uspjela pronaći mnoge svoje nedostatke.

Kroz više učenja Fa, više se nisam osjećala pospano dok sam čitala Dafa knjige i mogla sam se koncentrirati kada šaljem ispravne misli. Baš kao što je Učitelj rekao:

Fa može razbiti sve vezanosti, Fa može uništiti svo zlo, Fa može razbiti sve laži, i Fa može ojačati ispravne misli." („Otjerajte smetnje" iz Bitno za daljnje napredovanje II)

Promidžba Shen Yun

Obično sam se osjećala neugodno u razgovoru s ljudima i teško mi je bilo predstavljati im Shen Yun. Um bi mi često bio prazan i ne bih znala što reći. Samo sam pomagala pri slanju ispravnih misli za Shen Yun i nisam sudjelovala u promidžbi predstave. Osjećala sam da me nešto blokira, ali nisam znala što.

Tijekom grupne razmjene iskustava, kolega praktikant je rekao da je promicanje Shen Yun-a manje zbog prodaje karata, a više zbog upoznavanja s ljepotom Shen Yun-a. Čuvši ovo, shvatila sam da sam zaista imala predodžbu da je promicanje Shen Yun-a samo zbog prodaje karata. To me sprječavalo da razgovaram s ljudima o predstavi.

Jednog dana sam razgovarala s klijentom na štandu mog supruga. Dok smo razgovarali, izvadila sam brošuru Shen Yun i rekla klijentu o ljepoti predstave.

Nakon toga, moj suprug mi je prišao i rekao: „Poboljšala si se. U prošlosti bi se jako ukočila i bojala bi se upoznati ljude s predstavom, čak bi zaboravila izvaditi brošuru. Danas je sve što si učinila bilo tako prirodno." Znala sam da me to Učitelj ohrabruje kroz riječi mog supruga.

Obično sam distribuirala Shen Yun letke ljudima na temelju njihovog izgleda. Ne bih davala letke onima koji su izgledali ljuti, hladni ili su se žurili.

Nakon što sam se probila kroz vezanost straha, više nisam imala tu predodžbu i razgovarala sam sa svima koje sam susrela. Čak i kad bih samo rekla: „Shen Yun", ljudi koji su žurili bi zastali i razgovarali sa mnom te se raspitivali o tome kako kupiti ulaznice.

Mogla sam vidjeti svoje ljudske predodžbe i vezanosti tijekom ovog procesa. Zahvalna sam Učitelju za veliku brigu i zahvalna sam praktikantima čija iskustva su me ohrabrivala.