Falun Dafa Minghui.org

Ozbiljnost kultivacije

(Minghui.org)

Ja sam relativno novi Falun Dafa praktikant, jer sam se počeo kultivirati 2015. godine. Radim tri stvari, no često osjećam da nešto nedostaje. Onda sam uspio shvatiti problem osnovnih vezanosti i ozbiljnost kultivacije.

Odnos prema kultivaciji s ljudskim srcem

Kada sam se tek počeo kultivirati, nisam znao kako da se solidno kultiviram. Imao sam osjećaj da se razmećem i osjećao sam da dobro radim. Znao sam da kao kultivator moram gledati unutar sebe, ali sam većinu vremena samo izvodio formalnosti. Kad sam prolazio kroz nevolje, pokušao sam tragati unutar sebe, ali sam osjećao da nisam istinski pronašao ono što tražim. Iako sam kultiviranjem uklonio neke vezanosti, i dalje sam osjećao da nisam jako dobar u kultivaciji. U kritičnim trenucima bi mi se pojavljivale misli koje nisu dostojne praktikanta.

Učitelj je rekao:

„Kultivacija je izuzetno teška i vrlo ozbiljna. Ako si samo malo nemaran, možeš pasti i za tren biti uništen. Stoga tvoje misli moraju biti ispravne. ”(„6. lekcija", Zhuan Falun)

Učiteljevo učenje ima duboko unutrašnje značenje. Čitao sam ga mnogo puta, ali ipak još uvijek nisam dobro shvatao koliko je priroda kultivacije ozbiljna i nisam mogao ispoštovati stroge standarde koje Dafa zahtijeva.

Znao sam koliko je važno raditi vježbe, ali sam imao problema u tome ostati istrajan. Jedno jutro mi je alarm zazvonio, ali ja ipak nisam ustao. Tada je sat pao na zemlju i glasan zvuk me natjerao da skočim. Shvatio sam da me Učitelj podsjeća pa sam ustao.

Jedna od tri stvari koje moramo raditi je spašavanje živih bića. Tako sam počeo telefonirati u Kinu da bih podigao svijest o progonu koji trpi Dafa i Dafa praktikanti. Dok sam telefonirao, mogao sam osjetiti Učiteljevu energiju kako me osnažuje.

Ipak, i dalje sam imao osjećao da samo radim neke stvari i da čak težim nakupljanju vrline. Osjećao sam se dobro u obavljanju posla, ali nisam zaista ulagao trud. To je rezultiralo time da mnogo ljudi nije pristalo napustiti Komunističku partiju Kine (KPK). Kad sam posmatrao praktikante koji su učestvovali u vježbama ili su bili posvećeni svom radu za Dafa nemajući pri tome nikakve sebične misli, shvatio sam da su njihovi rezultati izvanredni.

Pošto živim izvan Kine, ne osjećam pritisak progona u poređenju s onim koji doživljavaju praktikanti u Kini. Međutim, bio sam progonjen u drugom obliku – imao sam vezanost za požudu. Nisam bio u stanju ostati postojano marljiv pa kako onda iskusiti napredak? Pitao sam se zašto se kultiviram i šta je moja motivacija.

Tek nakon što sam dosljedno učio Dafa, shvatio sam da sam kultivaciju Dafa tretirao ljudskim srcem. Osjetio sam da je kultivacija u Dafa izvanredna, a da je moj Učitelj velika ličnost, i da dok god budem dobar u kultivaciji, mogu se ponekad i razmetati.

Učitelj je rekao:

„Neki zaista vide Fa-principe Dafa; dok su mnogi drugi učenici s njihovim ljudskim predodžbama pronašli različite žudnje i želje u Dafa i natjerani tim ljudskim vezanostima, oni su došli prakticirati kultivaciju u Dafa." („Prema Ispunjenju” Bitno za daljnje napredovanje II)

Na Dafa sam gledao s ljudskim vezanostima i predstavama. Moje fundamentalne vezanosti su me sprječavale da zaista učim Fa pomoću Fa. To je uticalo i na moju motivaciju i marljivost.

Postojanost

Učitelj nikada nije odustao od mene iako je moj kvalitet prosvjetljenja bio prilično loš. Jednom sam učestvovao u jednoj aktivnosti i otišao na mjesto gdje je Učitelj bio u blizini. Imao sam snažan osjećaj energije koja me obavijala dok sam bio na toj lokaciji. U isto vrijeme sam osjećao i melanholiju jer se nisam dobro kultivirao, moja je kvaliteta prosvjetljenja bila jadna i nisam znao kako da se solidno kultiviram. Shvatio sam da mi nedostaje vjere, da se bojim teškoća, da se bojim gubljenja sna i da se plašim bolova u nogama dok sjedim u meditaciji.

Moj život, moje istinsko biće je čestica Dafa. Ovo je moja prilika za vječnost, moram bolje raditi. Odlučio sam raditi bolje.

Od toga dana sam svaki dan u 4 sata ujutro išao da se pridružim grupnim vježbama. Noću sam spavao oko četiri sata, ali moje stanje je bilo bolje nego kad sam spavao cijelu noć. Poslije vježbi se vraćam kući da telefoniram u Kinu. Stalno sebe podsjećam da se prema živim bićima ponašam s najvećom samilošću.

Sada shvaćam od kolike je važnosti to može li se neko čvrsto kultivirati, može li donijeti odluku da prakticira solidno i da razumije Fa na osnovu Fa. Kultivacija je izuzetno ozbiljna. Ako se neko opusti u kultivaciji, stare sile će ga lako ometati i iskorištavati ga.

Zahvalan sam Učitelj što nije odustao od mene. Ja ću njegovati svaki minut i sekundu. Marljivo ću prakticirati i dostići nivo svojih kolega praktikanata.