Falun Dafa Minghui.org

Senat države Arkanzas rezolucijom poziva na okončanje progona i žetve organa praktikanata Falun Gonga u Kini

(Minghui.org)

Senat države Arkanzas je 28. februara ove godine jednoglasno usvojio rezoluciju SR 14, kako bi „ohrabrio Kongres Sjedinjenih Američkih Država i delegaciju Kongresa Arkanzasa da rade na okončanju žetve organa u Narodnoj Republici Kini gdje se uzimaju organi od zatvorenika savjesti, bez njihove saglasnosti."

Prijedlog zakona je predstavio državni senator Bill Sample, 12. februara, na 92. generalnoj skupštini. Rezolucija Senata slijedi raniju rezoluciju doma HR 1022, koja je donesena 18. februara.

Državni senator Bill Sample sa Falun Gong praktikantima u Komori senatora u Arkanzasu

Rezolucija poziva kinesku vladu da „odmah prekine praksu žetve organa od svih zatvorenika i zatvorenika savjesti" te da „odmah prekine progon Falun Gonga i oslobodi sve Falun Gong praktikante i druge zatvorenike savjesti."

Također se ovom prilikom poziva da State Department SAD povede istragu o praksi presađivanja organa u Kini, te da krivično goni one za koje se utvrdi da se bave tom neetičnom praksom i da uskrati ulazak u SAD svima koji su bili uključeni u zloupotrebi organa za transplantaciju.

Uz to, ova rezolucija ohrabruje medicinsku zajednicu da educira kolege i stanovnike o rizicima putovanja u Kinu u cilju transplantacije organa kako bi se izbjeglo nesvjesno sudjelovanje u smaknućima zatvorenika.

Ovdje možete pročitati puni tekst 14. Rezolucije Senata