Falun Dafa Minghui.org

Ulje na platnu: Odraz

(Minghui.org)

Platno, 82 cm široko i 140 cm visoko.

U progonu Falun Gong praktikanata, kojeg provodi Komunistička partija Kine (KPK), nitko ne zna točno koliko ih je progonjeno do smrti. Praktikanti diljem svijeta, često održavaju bdijenje uz svijeće ispred kineskih veleposlanstava i konzulata, kako bi obilježili uspomenu na kolege praktikante koji su umrli kako bi podržali svoju vjeru.

Gornji dio slike prikazuje scenu u kojoj Falun Gong praktikanti šalju ispravne misli, a lokve u donjem dijelu odražavaju odgovarajuću scenu u drugoj dimenziji.