Falun Dafa Minghui.org

Objavljivanje fotografija praktikanata u krupnom planu

(Minghui.org)

Nedavno sam primijetio da, kada održavamo Falun Dafa aktivnosti, neki od naših fotografa vole fotografirati krupne planove Dafa praktikanata.

Tijekom godina, naši fotografi su gotovo sve naše lokalne praktikante snimili su u krupnom planu. Te se slike zatim objavljuju na web-lokacijama društvenih medija ili u lokalnim grupama e-pošte.

Neki od naših fotografa također vole snimiti krupne planove svakodnevnih ljudi koji nas podržavaju, kada nas na primjer slušaju kad razgovaramo s njima o Falun Dafa ili kad čitaju naše plakate. Neki od tih ljudi su Kinezi.

Budući da progon Falun Dafa i dalje traje, nije li to pružanje informacija Komunističkoj partiji Kine (KPK)? Nije li to ono što su htjeli sve ove godine?

Kada se jedan praktikantov rođak vratio u Kinu, lokalna policija mu je rekla da specijalni agenti iz Kine pokušavaju snimiti jasne fotografije svakog sudionika na paradama Falun Dafa, koje se održavaju u inozemstvu.

Fotografije se zatim šalju natrag u Kinu, gdje ljudi iz Ureda 610 u svakoj pokrajini pokušavaju prepoznati praktikante iz njihove pokrajine. Zatim u Kini pronalaze članove obitelji i rođake tih praktikanata.

Kao kultivatori prvo moramo misliti na druge. Ne možemo nenamjerno pružiti bilo kakvu pomoć KPK da bi ona dalje mogla činiti loše stvari.

Neki od praktikanata koji sudjeluju u Dafa aktivnostima su još uvijek novi praktikanti, neki još uvijek imaju tvrtke i obitelji u Kini, a neki se privremeno nalaze izvan Kine.

Snimanjem fotografija u krupnom planu, zar ih potencijalno ne stavljamo u opasnost, pa čak i odvraćamo neke praktikante od sudjelovanja u Dafa aktivnostima?

Za ostale ljude koji nas podržavaju, trebali bismo biti još pažljiviji u zaštiti njihovih identiteta od KPK.

Aktivnosti koje održavamo služe za potvrđivanje Fa. Upotreba fotografija snimljenih iz daljine ili prikazivanje puno ljudi u grupi, može biti prikladnije, radije nego objavljivanje krupnih planova pojedinaca.