Falun Dafa Minghui.org

Snovi o prošlosti objašnjavaju sadašnjost

(Minghui.org)

Da bih naglasio ozbiljnost kultivacije i razlog zašto pišem ovaj članak, počeću citatom Učitelja:

„Neki ljudi me pitaju zašto trpe tako oštar progon. Možda ta osoba podnosi stvari u ime mnogih života u svojoj pozadini. Životi koje ona mora da zaštiti, koje mora da spasi, su naprosto toliko ogromni i brojni. Možda je to proizvod kako njenih sopstvenih faktora, tako i faktora bića koje treba da spasi; količina karme, ili broj faktora iz prošlosti, koje ona podnosi, takođe bi mogli biti znatni; takođe bi mogli postojati nagomilani, stari dugovi koje ona ne može da namiri, kao i dugotrajna zlovolja, koja se uopšte ne može promeniti—što se može namiriti samo u zamenu za njen sopstveni život. Zbog ovog su stvari u progonu tako preterano komplikovane„

(Fa predavanje na 20.godišnjicu)

Prošao sam test u zatvoru pod mukama

Nezakonito sam držan u zatvorima ukupno 10 godina, jer sam odbio da se odreknem Falun Dafe. Čuvari u dva zatvora u provinciji Hunan puno puta su me mučili do ivice smrti. Svaki put bi me otpustili kad im je izgledalo da sam blizu kraja života. U trenucima nepodnošljivih muka, Učitelj mi je davao da vidim sudbinske veze u snovima. Ovo mi je pomoglo da ostanem postojan u svom verovanju i omogućilo mi da prođem testove.

Nekoliko meseci pre početka progona Falun Dafe u julu 1999, puno puta sam video kako me u snu juri policija. Takođe sam video zle aveti kako drže nož ispred mene, govoreći: „Ako hoćeš da vežbaš Falun Dafu, moraćeš proći ispit noža.” Koraknuo sam prema nožu i oštrica me je isekla preko grudi, ali mi se ništa nije desilo. Kad je počeo progon, shvatio sam da sam video progon pre nego što se desio.

U julu i avgustu 1999, nateran sam da se svakodnevno javljam u policijsku stanicu. Odbio sam da predam svoje Falun Dafa knjige i odreknem se prakse. Policija me tukla dok ne bih povraćao krv, i bio sam ozbiljno povređen. Imao sam bol u grudima i svaki dan sam bivao sve slabiji. Jednog dana u snu, nekog sam ubio. U svom snu sam shvatio da je potrebno marljivo učiti Dafu da bih mogao da otplatim ovaj život. Shvatio sam da se istorijske razmirice mogu razrešiti samo ako praktikant tokom Fa-ispravljanja radi ono što treba da radi.

Imati više pouzdanja da bi se zaštitila Dafa

Prevazišao sam svoju najveću teškoću i napisao pismo Službi za javnu bezbednost, saopštavajući im činjenice o progonu i poništavajući potpisanu izjavu u kojoj sam se obavezao da više neću vežbati Falun Dafu. Tada sam otpušten s posla i nisam mogao naći novi. Većina ljudi je verovala u laži i propagandu KPK, i nije želela da me zaposli. Postao sam ulični prodavac.
Moja porodica je podlegla pritisku KPK i bez prestanka su me tukli i vređali me. Osećao sam se usamljeno i bespomoćno.

Jednog dana krajem novembra, odmarao sam se posle večere. Odjednom sam osetio snažnu energiju oko svog tela i nisam se mogao pomaći. Pogledao sam i video da imam zlatno telo. Pojavila se misao da želim da napustim ovaj svet, ali moja glavna svest je brzo zaustavila tu misao: „Ako sada odem, i moje fizičko telo umre, ljudi će imati pogrešno mišljenje o Dafi. Želim da se kultivišem pre nego što napustim ovaj svet.” U noge i ruke mi se vratio osećaj. Ovo je povećalo moje pouzdanje u potvrđivanje Fa i za mene nije bilo nijedne druge opcije.

Učenje o prošlosti iz snova

2002 sam uhapšen i odveden u zatvor Čišan u Juanđijangu, u provinciji Hunan. Mučen sam i pretrpeo ozbiljne povrede. Dvaput sam sanjao da bića starih sila s visokih nivoa manipulišu sa mnom. Jednom sam video red kuća i ušao sam u jednu koja je bila na višem nivou. Nisam mogao videti pod, ali tu je stajalo nekoliko balvana. Stajao sam na vrhu balvana i video boginju kako stoji na podijumu i izveštava boga u kući iznad. Pokazala je prema meni i rekla: „On dolazi od gore.” Bog reče: „Prema principima (starog) univerzuma, životu od dole nije dopušteno da se uzdigne gore.” Nisam se uplašio kad je boginja počela da baca velike stene na mene, i zato su me sve promašile. Rekla je: „On sa sobom ima knjigu Džuan Falun, i ovo ne ide.” Zatražio sam od oboje da se saobraze s Fa. Boginja je zaplakala, dok bog nije pokazao ikakvo interesovanje.

Puno puta su me vešali i mučili. Jednom sam video leoparda kako visi na gvozdenoj žici oko vrata, dok pod njih gori vatra. Taj leopard je došao na svet da bi mučio praktikante vešanjem. Ta mačka se nije kajala. Videvši životinju u velikom bolu, sažalio sam se i prosuo kofu vode na vatru. Vatra se rasplamsala i leopard je momentalno nestao. Posle toga me više nisu vešali. Shvatio sam da ne treba da sažaljevam zlo u drugim dimenzijama i da treba da ga uništim ispravnim mislima. Zahvalan sam Učitelju što me je zaštitio.
Šu, jedan od zatvorenika, je bio zao i bio je još gori od čuvara kad me je mučio. Jedne noći sam sanjao o svom odnosu s njim. Kad sam postao praktikant, stare sile su mu dale zadatak da me proganja. U prethodnom životu, on je postao otrovna stonoga, koja mi je domilela u kuću da bih je ubio. Kad sam ugledao tu stonogu, brzo sam zatražio od svoje žene da je ubije. U ovom životu, on je gajio toliku mržnju, da je samo mislio o tome kako će me ubiti. Hteo je da se odreknem prakse, i često me je dovodio skoro dotle da odustanem, ali nije uspeo. Zahvaljujući zaštiti Učitelja, iznova i iznova sam prolazio te testove napuštajući život i smrt.

Bilo je i onih koji su došli da mi pomognu. Upoznao sam jednog takvog čuvara, D, ali Šu je uspeo da izvede da ovaj dobije premeštaj. Sanjao sam da smo tokom rata D i ja bili vojnici koji su vodili računa jedan o drugom. I jedan zatvorenik se trudio da mi pomogne. U snu sam video da na jednom od prstiju nosi beleg koji je dobio od Učitelja u prethodnom životu.

Ling Dženg (alias), čuvar, je dobio premeštaj u zatvor. Voleo je da me sluša kako objašnjavam istinu o Falun Dafi. Shvatao je Fa principe i često je sprečavao ostale zatvorenike da me muče. Dok sam bio zatvoren, video sam dosta čuvara sem Linga koji su simpatisali Falun Dafu. Jednom dok sam dremao, video sam da sam monah koji se kultiviše u planinama. I Ling, takođe, je kultivisao Tao u planinama. Često smo se sretali. Kad smo ostarili, ja sam mu rekao: „U budućnosti, hajde da vežbamo Falun Dafu i zajedno se ispunimo, šta misliš?” Rekao je: „Ne verujem da mi vežbanje Falun Dafe može dati Ispunjenje. Ako sopstvenim očima vidim da si dostigao Ispunjenje vežbajući Falun Dafu, onda ću vežbati!” U ovom životu, Ling je završio prestižni univerzitet i voleo je da čita knjige o taoizmu. Često mi je tražio da mu objasnim činjenice o Falun Dafi i napišem Fa principe. Puno puta sam mu zatražio da istupi iz KPK i njenih filijala. Nije mi dao definitivan odgovor.

Gore sam nabrojao svoje snove. Molim vas da shvatite da je to što sam video na svom nivou kultivacije. To ne predstavlja Falun Dafu.

Nadam se da će svi u svojoj kultivaciji napredovati marljivije i dobro raditi tri stvari.