Falun Dafa Minghui.org

[Odabrani podnesci] Slike: Hvaleći Shen Yun

(Minghui.org)

Iz poziva za dostavu podnesaka za obilježavanje dvadesete obljetnice predstavljanja Falun Dafa.