Falun Dafa Minghui.org

Gledanje na prijatelje i rođake iz više perspektive

(Minghui.org)

Fenomen sudbinskih veza među ljudima godinama me zbunjuje i odnosi se na to kako se ljudi ponašaju na temelju ljudskih predodžbi.

Neke praktikantice dijele letke kako bi objasnile istinu i onda žure kući da bi kuhale za unuke. Neke praktikantice često svoje muževe nazivaju blesavim ili glupim. Neke čak tvrde: "Ja mogu biti suosjećajna prema bilo kome, osim prema mom čovjeku (suprugu)."

Ovi su primjeri sakupljeni iz razgovora između praktikanata. Navikli su se jedni na druge, tako da mogu biti izravni i grubi. Svrha takvih razgovora je ukazati na vezanosti drugog praktikanta i pomoći drugoj strani da se poboljša. Ali nepažljive riječi nekako stvaraju više razdvajanja i sukoba među praktikantima.

Mi studiramo Učiteljev Fa svaki dan i kultiviramo naš xinxing. Zašto smo još uvijek toliko vezani za neke ljude i stvari? Istina je da sam ponekad bio nepristojan ili grub prema mojoj ženi, koja je također praktikant. Zašto nisam mogao potpuno prestati s ovakvim ponašanjem?

Znao sam da bih trebao gledati prema unutra i slati ispravne misli kako bih očistio i potisnuo loše supstance. Ali kad sam to učinio, nisam se u potpunosti mogao riješiti tih supstanci.

Etape života

Vratio sam se u rodni grad za kinesku Novu godinu. Starija susjeda došla je vidjeti moju majku i one su ogovarale neke od mladih ljudi u našem selu, koji su bili u braku. Susjeda je rekla da je njezina unuka vrlo izbirljiva i da ne može pronaći sebi odgovarajućeg muškarca. Oba sina jednog bračnog para su razvedena, i tako dalje.

Nisam zapravo slušao, ali nešto mi je iznenada sinulo u umu i niz slika prošao je kroz moj um.

U um su mi došle etape života i kako životni ciklusi traju i ponavljaju se. Dijete je rođeno, stasalo u odraslu osobu, oženilo se i imalo vlastito dijete.

Qing utječe na ciklus života

To me je navelo da shvatim, da smo živjeli kroz brojne cikluse rođenja i smrti - sve do ovog života, kada je Učitelj došao i mi smo dobili Fa univerzuma. Počeli smo se kultivirati, što nas može uzdići od čovjeka do božanskog.

Međutim, mi smo rođeni i odrasli u ljudskom svijetu. Podučavali su nas s ljudskim predodžbama, a naši prijatelji i rodbina još uvijek komuniciraju s nama na ljudski način. Dakle, rezultat je, iako znamo da bismo trebali poboljšati naš xinxing i biti ljubazni i obzirni prema svakome, da smo još uvijek pažljiviji prema vlastitoj djeci i unucima i neobzirni prema našim supružnicima. Našu obitelj i rođake smatramo svojom osobnom imovinom. I nastojimo im nametnuti svoje misli.

Osjećam da su stvari koje praktikantu otežavaju napredovanje u kultivaciji "ljepljive". To su različite manifestacije "qing-a" koje remete mir, spokoj i suosjećanje u našim srcima.

Karmičke veze

Sa kultivacijskog stajališta praktikanta, životni ciklus rođenja-smrti može se promatrati na drugačiji način. Kada smo se rodili i naši roditelji su nas dobili, susreli smo dva života s kojima imamo važne karmičke veze. Susreli smo također i mnoge druge živote, koji s nama imaju karmičke veze - naše rođake.

Kad smo se vjenčali, upoznali smo osobu s kojom imamo još važniju karmičku vezu. Kada su naša djeca rođena, to su također životi koji imaju karmičku vezu s nama.

U ljudskom svijetu veza može biti sa sinom, kćerkom, unukom, bratom, sestrom, rođakom i tako dalje. Živimo u ljudskom društvu, koje se sastoji od prijatelja i rođaka, što su oblikovala božanska bića s viših razina. Osnivanje obitelji je način održavanja društva u ljudskom svijetu, a slava, dobitak, "qing" i karmička odmazda su svi složeni.

Ako se jedan od njih počeo kultivirati, nazvali smo njega/nju kolegom praktikantom. Ako ne, oni su ljudsko biće koje želimo spasiti. Bez obzira na sve, postoji karmički odnos.

Uzdizanje na višu istinu

Studirajući Fa, saznali smo da su većina današnjih ljudi, životi iz viših područja. Međutim, boraveći u ljudskom svijetu tako dugo i s obzirom na način na koji ljudska bića danas žive svoje živote, odnosi postaju prepreke koje praktikant mora prevladati da bi napredovao.

Ako možemo vidjeti istinu kroz složenu površinu, moći ćemo prekinuti vezanosti za slavu, dobitak i qing. Onda nas članovi obitelji, kolege praktikanti i druge stvari koje se ne slažu s našim načinom života, neće moći ometati.

Učitelj ima potpunu kontrolu nad procesom Fa-ispravljanja. Svaki praktikant ima svoj put kultiviranja. Svakako ne smijemo biti ravnodušni prema našoj obitelji, praktikantima ili običnim ljudima. Ali prekomjerna briga je vezanost.

Nekada smo bili božanska bića viših područja, pa zašto bismo onda imali obavezu prema ljudskom qingu?

Kada sam došao do ove spoznaje, odmah sam se osjetio razdvojen od svog ljudskog bića i moje srce više nije bilo potreseno složenošću ljudskih odnosa i poslova. Moje srce je bilo snažno i ispunjeno. Ono je uzdignuto kroz razumijevanje više istine.

Tek kad naše istinsko ja razumije, možemo se istinski uzdignuti. Što se tiče oslobađanja od ljudskih predodžbi, to je obaveza svakog praktikanta koji se kultivira.