Falun Dafa Minghui.org

Oglas za podnošenje aplikacija za studij plesa na Umjetničkoj akademiji Fei Tian

(Minghui.org)

Program za plesače na Umjetničkoj akademiji Fei Tian oglašava da se od danas prihvaćaju prijave kandidata. Podnosioci prijava moraju biti Falun Gong praktikanti ili biti iz porodica praktikanata. U obzir će se uzeti i kandidati koji imaju otencijal da postanu praktikanti Falun Gonga.

Uslovi za prijem:

 1. Muški studenti: mlađi od 13 godina, najmanja visina kandidata je 5'9 '' (1,75m). Stariji od 15 godina moraju biti visoki najmanje 5'10'' (1,78m).

 2. Ženske studentice: mlađe od 13 godina, najmanja visina kandidatkinje je 5'5'' (1,65m). Starije od 15 godina, najmanja visina kandidatkinje je 5'6'' (1,68m)

 3. I kod muških i kod ženskih kandidata dužina nogu mora biti najmanje 10 centimetara veća nego visina gornjeg dijela trupa. Studenti moraju biti zdravi.

 4. Zahtjevi po pitanju savitljivosti nogu: vertikalni i horizontalni 'split' položaj mora biti najmanje pod uglom od 180 stepeni.

 5. Svi učenici moraju biti zdravi.

Napomene:

 1. Studenti i studentice starosti 16 do 17 godina: muškarci visoki najmanje 5'11" (1,80m), i žene 5'6" (1,68m) koji su savitljivi i koji mogu izvesti horizontalni i vertikalni 'split' pod uglom od 180 stepeni mogu se kandidirati.

 2. Podnosioci zahtjeva koji ne ispunjavaju gore navedene uslove i dalje mogu biti razmatrani ako imaju druge izuzetne kvalifikacije.

Materijali za prijavu:

 1. Svaki kandidat mora priložiti životopis, profesionalno iskustvo i lično ili porodično iskustvo u kultivaciji. Životopis mora sadržavati ime i prezime, pol, datum rođenja, mjesto rođenja, visinu, težinu, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona.

 2. Kandidati moraju dostaviti i informacije o svojim roditeljima uključujući njihovu visinu, mjesto rođenja i iskustvo u kultivaciji.

 3. Najnovije fotografije:

Fotografije ne smiju biti starije od mjesec dana i trebale bi uključivati:

 • Cijelu figuru sprijeda, stojeći stav

 • Cijelu figuru sa strane, stojeći stav

 • Cijelu figuru sa leđa, stojeći stav

 • U split stavu

 • U stavu mosta

Podnosioci prijave moraju biti obučeni u plesnu ili gimnastičku odjeću, a osoba koja ih fotografiše mora pri pravljenju fotografija čučnuti kako bi fotografija precizno prikazala kandidatove tjelesne osobine.

 1. Svi gore traženi podaci i materijali moraju biti zajedno dostavljeni da bi se prijava mogla smatrati važećom.

 2. Kandidati primljeni u prvi krug kvalifikacija će biti obaviješteni u roku od tri sedmice po prijemu prijava.

 3. Ako aplikanti ne prođu prvi krug kvalifikacija, ako nisu dostavili materijala tražene za prijavu kako se to od njih zahtijeva, ako u prijavi nedostaju neki od traženih materijala, ako su falsifikovani ili ne odgovaraju uslovima, kandidati neće dobiti pojedinačne odgovore.

 4. Kandidati moraju dostaviti prijave preko interneta, a Akademija Fei Tian iz New Yorka će organizovati audiciju za kandidate odabrane u prvom krugu kvalifikacija.

E-mail adresa za aplikacije izvan Kine: admission@feitianacademy.org

E-mail adresa za aplikacije unutar Kine: feitian@minghui.org

Telefon: +1 845-796-8230

Fei Tian Akademija umetnosti i Fei Tian College
13. jun 2019