Falun Dafa Minghui.org

Kada učim Fa, vodi me Fa

(Minghui.org)

Prakticiram Falun Dafa od kolovoza 1998. godine. Htjela bih podijeliti to kako sam primjenila Fa principe tijekom svoje dvadeset godina duge kultivacije. Molim izdvojite moguće neprikladnosti.

Otpuštanje vezanosti za osobni dobitak

Učitelj kaže:

„Ovdje ne govorim o liječenju bolesti, niti ih mi liječimo. Međutim, kao istinski praktikant ne možeš se kultivirati s bolesnim tijelom. Zato ću ti ja očistiti tijelo. Čišćenje tijela ograničeno je samo na one koji su stvarno došli učiti put kultivacije i Fa. Jednu stvar naglašavamo: ako ne možeš odbaciti takve misli, ako ne možeš otpustiti svoje bolesti, ne možemo ništa uraditi i ne možemo ti pomoći.“ (1. lekcija, Zhuan Falun)

Shvaćam kako ne trebamo otpustiti samo vezanost za bolest već i sve druge vezanosti. Toliko ljudskih vezanosti trebam otpustiti kao što su žudnja za osobnim dobitkom te moju snažnu sklonost ka ljubomori i borbenom mentalitetu.

Radim u bolnici i to je mjesto u kojem je uzimanje mita česta i gotovo svakodnevna pojava. Prestala sam primati mito od svojih pacijenata nakon što sam postala praktikantica. Moju kolegicu je začudilo takvo ponašanje te sam joj rekla sljedeće: „Sada kultiviram Falun Dafa pa se trebam ponašati u skladu s Fa. Trebam otpustiti težnju ka bilo kakvom osobnom dobitku. Stoga neću primati novac od pacijenata ili uzimati bilo koji novac koji mi ne pripada.“

Kasnije sam premještena u administrativni odjel. Svakom su odjelu bili zadani određeni ciljevi koje je valjalo ispuniti. Shodno tome je svaki zaposlenik određenog odjela na kraju godine bivao nagrađen s bonusom u iznosu od $100 u slučaju ispunjavanja tih ciljeva. U našem je odjelu radilo nas troje, no šefica se baš i nije puno trudila pa smo mi ostali bili prisiljeni obaviti nezavršeni dio posla. No šefica je zadržala bonus samo za sebe bez da su ostali toga bili svjesni.

Kolega me upitao: „Jeste li čuli da je bonus bio uplaćen i svi ostali odjeli su ga primili?“

„Nisam znala za to!, odgovorih mu. „To je samo $100. Nemam problem s time.“

Kolega se žalio kako šefica uzima svu nagradu sebi, premda su drugi bili ti koji su zapravo obavili posao.

Tijekom našeg razgovora su se pojavile kolege iz drugih odjela i svi oni su potvrdili kako smo primili bonuse. Pomislih u sebi: „Ja sam kultivator i ne mogu se ponašati kao ostali. Moram otpustiti žudnju za osobnim dobitkom.“

Onda je došla i moja stara školska prijateljica i rekla: „Šefica te omalovažava. Kako to možeš tolerirati?“

U tom trenutku sam se već naljutila i bila sam spremna ući u konflikt s šeficom. Ipak, nisam je nigdje mogla pronaći.

Ta me situacija i dalje mučila nakon što sam došla doma, i učila sam Fa. Otvorila sam knjigu i pročitala dio u kojem piše:

„No, za nas kao praktikante, u pravilu se brinu Učiteljevi Fasheni. Ako drugi ljudi žele oduzeti tvoje stvari, ne mogu to uraditi. Mi stoga slijedimo prirodan tok. Ponekad misliš da je nešto tvoje i drugi ti također kažu da je to tvoje, ali zapravo, to nije tvoje. Ti ćeš možda vjerovati da je to tvoje, ali na kraju ipak nije tvoje. Na ovaj način će se pokazati možeš li ti to otpustiti. Ako ne možeš otpustiti, to je vezanost.“ (7. lekcija, Zhuan Falun)

Moram se vladati u skladu s Fa i odbaciti vezanost za osobni dobitak te ljubomorni i borbeni mentalitet. Sve su to ljudske vezanosti koje želim eliminirati.

Ipak, um mi se i dalje pomalo zadržavao na takvim mislima. Kroz učenje Fa sam osjetila kako se postupno gube moje snažne ljudske emocije, kako te intenzivne stvari nestaju.

Učitelj kaže:

„Kultivacija zavisi od nas samih, a gong zavisi od Učitelja.“ (1. lekcija, Zhuan Falun)

Učitelj mi je uklonio sve te negativne emocije. Sjajan osjećaj!

Idući dan mi je šefica rekla za primljeni bonus. „Znam. Učini s time što god želiš, ne smeta mi.“ - odgovorila sam joj ravnodušno.

To ju je toliko dirnulo da je zaplakala. „Promijenila si se“, rekla je suznih očiju. „U prošlosti si bila stroga prema meni i činila da se osjećam poniženom.“ Rekla sam joj da me Falun Dafa promijenila.

Smirena dok sam suočena s neutemeljenim optužbama

Za vrijeme epidemije SARS-a 2003. sam radila na provincijskoj granici i bila dio tima zaduženog da mjeri temperaturu ljudima koji prelaze granicu u kamionima ili na druge načine.

U jednoj situaciji sam samo postavila nekoliko pitanja kako bi bolje shvatila stanje stvari. Direktor mi je održao lekciju na sastanku našeg osoblja. Optužena sam kako ne slijedim zapovijedi te govorim stvari koje narušavaju moral osoblja itd. U tom trenutku sam se sjetila onoga što Učitelj kaže glede dobivanja „na četiri načina“ shvativši kako mi se pružila prilika poboljšati xinxing.

Uspjela sam ostati mirna, no bilo je još toga. Mnoge kolege su me nakon sastanka žalile. Jedan je rekao: „Nisi puno govorila ili rekla nešto neprikladno. Zašto se direktor tako obrušio na tebe? Nije li to maltretiranje? Izgubit ćemo posao ako nismo pažljivi.“ Svi su smatrali kako se direktor grozno ponio.

Ubrzo sam počela gubiti strpljenje i ljutiti se. Ipak, čvrsto sam prigrlila sljedeću misao; ja sam kultivator. Učitelj je uredio ovu priliku da se poboljšam. Stoga trebam to vidjeti kao dobru stvar.

Ponovo sam stavila naglasak na učenje Fa te sam naišla na ovaj odlomak:

„Zbog toga ćeš kod budućeg prakticiranja naići na razne teškoće. Kako se možeš kultivirati bez tih teškoća? Kako možeš povisiti svoj xinxing samo sjedeći, kada su svi dobri jedni prema drugima, bez sukoba interesa i bez smetnji ljudskog srca. To je nemoguće. Čovjek se stvarno mora čeličiti u praksi, jer se samo tako može poboljšati.“ (4. lekcija, Zhuan Falun)

Potiho sam nadišla iskušenje.

Svi kolege su bili svjedoci mojeg poboljšanja što mi je veoma pomoglo dok sam im objašnjavala istinu. Svi su napustili Komunističku partiju Kine i povezane organizacije te mi pomogli širiti informacije o Dafa.

Kolegica je rekla: „Vidjeli smo svojim očima kakvi su Falun Dafa praktikanti. Uopće nisu onakvi kako propaganda kaže. Vjerujem njezinim riječima.“ Jedna je kolegica čak rekla svojoj staroj školskoj kolegici da sam se puno promijenila od kada prakticiram Falun Dafa.

Ja sam Dafa učenica – imam Učitelja

U studenom 2016. je policija rekla mojem suprugu kako me ovi žele vidjeti. Suprug me bio nazvao drhtavim glasom. Rekla sam mu da se ne boji: „Oni ne odlučuju o mojoj sudbini. Sada dolazim doma.“

Nisam se uopće bojala znajući da Učitelj ispravlja kozmos i da će biti samo kako on odluči. Nitko drugi nema to pravo.

Učitelj kaže:

„Članak "Dobri ljudi" ne koristi puno riječi, no ilustrira osnovni princip. Neuništiva ispravna vjera u Istinu kozmosa oblikuje dobronamjernim Dafa učenicima poput kamena čvrsta, Dijamantu-Nalik Tijela, zastrašuje svo zlo, i svjetlo Istine koje iz toga proizlazi čini da se neispravni elementi u mislima svih bića raspadnu. Koliko god su jake ispravne misli, toliko je moć velika. Dafa učenici uistinu istupaju iz obične ljudskosti.“ („Također u nekoliko riječi“, Bitno za daljnje napredovanje II)

Putem kući sam recitirala Fa. Prolazeći pokraj policijske postaje mi je lijevo koljeno iznenada skliznulo i pala sam uz rubnik. Sjetih se u tom trenutku Učiteljevih riječi:

„ „Ja sam učenik Li Hongdžija, i ne želim druge aranžmane, niti ih priznajem“ – tada se neće usuditi da to rade. Znači, sve se može razrešiti. Kad ovo zaista možete, ne samo rečima već i delima, Učitelj će definitivno stati iza vas.“ (Fa-predavanje za vreme Festivala lanterne na Fa-konferenciji na zapadu SAD)

Izvukla sam se iz nevolje vjerujući kako me nitko nema pravo ometati, progoniti, ili testirati jer sam odlučna ići samo putom uređenim od Učitelja.

Stigavši doma vidjela sam da je suprug i dalje u strahu te želi sve sakriti.

Nakon slanja ispravnih misli u trajanju od sat i pol sam osjetila kako me obuzima mirnoća te da polje u mnogim mojim dimenzijama biva pročišćeno.

Nisam znala koji je moj propust uzrokovao ovu situaciju te sam smjesta odlučila učiti Fa. Um mi je tijekom učenja bio iznenađujuće jasan i to mi je pomoglo steći mnoge nove Fa uvide.

Fa je prvo čega se sjetim kad god naiđem na problem. Tako ću biti ojačana sa moći Dafa prilikom nadilaženja teškoće.

I dalje imam puno skrivenih vezanosti koje trebam ukloniti, ali ću uvijek slijediti Fa i solidno se kultivirati u vremenu koji dolazi.

Hvala, Učitelju! Hvala, kolege praktikanti!