Falun Dafa Minghui.org

Svim članovima naše obitelji trebamo predstaviti činjenice o Falun Gongu

(Minghui.org)

Dok sam nedavno razgovarao s nekoliko Falun Gong praktikanata, otkrio sam da mnogi od njih nisu razgovarali sa svojim članovima obitelji o Falun Gongu i o progonu. Bez obzira na razlog, moramo napredovati po ovom pitanju.

Ne bojte se razgovarati s njima

Pitao sam praktikanta: „Znaju li tvoja djeca činjenice o Falun Gongu?"

„Ne vjeruju mi! Zaboravi! Neka se to dogodi prirodno,“ odgovorio mi je.

Taj praktikant me je jednog dana pozvao na obiteljsku zabavu. Iako sam pomislio da je to dobra prilika da razgovaram s njima, rekao mi je da njegova kći prakticira budizam i predložio mi je da pred njima ne spominjem Falun Gong.

Njegova obitelj bila je vrlo ljubazna i čavrljao sam s njima na zabavi. Prije nego što sam otišao, našao sam priliku razgovarati s njima o Falun Gongu i o progonu.

Rekao sam im kako su se moje zdravlje i karakter poboljšali nakon što sam počeo prakticirati Falun Gong. Također sam im rekao kako komunistički režim koristi samo-spaljivanje na trgu Tiananmen kako bi klevetao moju vjeru.

Bili su vrlo zainteresirani i postavljali su mi puno pitanja. Praktikantov unuk je čak pitao postoji li knjiga o Falun Gongu koju bi mogao pročitati.

Ovo iskustvo me je navelo da shvatim da, bez obzira na stav osobe, trebamo održavati pozitivan stav, nikada ne odustati i pokušavati im pomoći da shvate Falun Gong.

Što oni trebaju znati

Grupa praktikanata u našem lokalnom području samo razgovaraju s ljudima kad su pozvani na vjenčanja ili na druge događaje u obiteljima drugih praktikanata. Oni vjeruju da je dovoljno da ljudi misle da su Falun Gong praktikanti dobri ljudi te da im nitko ne treba govoriti što je Falun Gong ili zašto ga progoni kineski komunistički režim.

Zapravo, mi moramo objasniti činjenice nadaleko i naširoko, ne samo na vjenčanjima ili drugim događajima. Pomažući ljudima da razumiju istinu o Falun Gongu i o zloj prirodi komunističkog režima, pomažemo im da se oslobode kontrole režima i probude svoje unutarnje ja koje je ljubazno, iskreno i vjerno.

Nagovještaji u snu

Praktikant mi je rekao da je imao isti san godinama. U svom snu, on je posjedovao komad zemlje, ali je ili zaboravio posaditi sjeme ili je zaboravio na vrijeme obaviti žetvu usjeva. Uvijek je zbog toga žalio i osjećao da nešto nedostaje, ali nije znao o čemu se radi.

Pitao sam ga je li razgovarao o Falun Gongu i o progonu sa svojom obitelji. Rekao je: „Rekao sam samo svom starijem bratu i snahi o tome."

Kada sam ga pitao zašto nije razgovarao s roditeljima ili s drugim rođacima, rekao mi je: „Moji roditelji su intelektualci i snažnog su uma - ne slušaju me. Moj ujak radi za Odbor za politička i pravna pitanja, koji je zadužen za progon Falun Gonga. Drugi ujak radi za vladu."

„Oduvijek sam osjećao da je previše teško razgovarati s njima pa sam jednostavno odustao", rekao je.

Ohrabrio sam ga da prevlada svoj strah i da razgovara sa svojom obitelji o progonu.

Osjećam da je to naša odgovornost, i kao Falun Gong praktikanta i kao člana obitelji. To nije nešto za našu vlastitu korist, već upravo njima jako pomaže.