Falun Dafa Minghui.org

Misli o iluzijama karme bolesti

(Minghui.org)

Nedavno je mnogo praktikanata iz moje lokalne sredine iskusilo „karmu bolesti". Iz ove situacije su proizašla različita shvaćanja i pristupi. Neki ljudi su razvili dodatne ljudske vezanosti nakon što nisu bili u mogućnosti očistiti smetnju duže vrijeme. Nadam se da ovaj članak može pomoći dostizanju jasnijih shvaćanja ovog problema.

Zapravo, ako se „karma bolesti" pojavi grupi praktikanata u određenoj lokaciji to znači da lokalni praktikanti nisu dostigli standarde Fa po tom pitanju. Stoga, ovaj problem služi kao podsjetnik i „buđenje štapom". Ako možemo uzdignuti svoje razumijevanje možemo pretvoriti lošu stvar u nešto dobro.

Mislim da postoje tri različite grupe ljudi koje trebamo razmotriti kad gledamo ovu situaciju. One sadrže individualnog praktikanta sa „karmom bolesti", članove obitelji praktikanata koji imaju karmu bolesti a i sami su praktikanti, kao i druge kolege praktikante. Različiti su zahtjevi i pristupi za različite situacije u kultivaciji. Međutim, jedna zajednička nit je bezuvjetno gledanje prema unutra. Ilustrirat ću svoje shvaćanje govoreći o tri grupe ljudi koje sam upravo spomenuo.

1. Praktikanti bi trebali gledati prema unutra

a. Uporna ispravnost

Kako reagiramo kad kolega praktikant trpi „karmu bolesti"? Koja je naša prva misao? Neki ljudi mogu misliti: „o kojem propustu se radi ovaj put?" Je li to razmišljanje pogrešno? Mora da postoje neki propusti koje je zlo iskoristilo da bi se karma bolesti pojavila. Svejedno, kako nešto može biti tako apsolutno? Na primjer, zamislimo da netko padne u dubok bazen vode. Naš prioritet je izvaditi ga iz vode, a ne razmišljati zašto je pao u njega.

b. Pročistiti naše razumijevanje

Praktikanti trebaju pročistiti vlastito razumijevanje i misli kako bi slali ispravne misli i potpuno negirali zli progon nanesen kolegama praktikantima.

Ovo mišljenje je popularno u mom okruženju neko vrijeme. Kad kolege praktikanti doživljavaju smetnje, tko god čuje za to ili to vidi trebao bi gledati iznutra. Jednom kad svi praktikanti pogledaju unutar sebe, problem bi trebao biti riješen. Smetnja bi trebala nestati. Na primjer, oni koji su se prosvijetlili kroz zao put će se ispraviti. Oni koji su oteti će moći pobjeći iz zatvora. Oni koji imaju simptome „karme bolesti" će biti oslobođeni simptoma. No čini se da gledanje unutar nije važno za osobu koja trpi smetnju (kao za ostale praktikante). Također, ljudi to zovu „gledanje izvana" kad netko govori o problemima koje je vidio u drugima.

Gledanje unutra je Učiteljev Fa i Učiteljev zahtjev za kultivatore. Svi praktikanti bi trebali gledati unutar sebe. Kad vidimo kolege praktikante kako imaju probleme, trebali bi gledati unutra i ispraviti sebe. Praktikant koji ima problem bi trebao gledati unutar sebe još više. Može li za praktikanta koji je ometan biti rješenje kad samo drugi gledaju unutar sebe i napreduju? Kako se možemo kultivirati za druge?

Kad su učenici pitali kako pomoći kolegama praktikantima u nedaćama, Učitelj je rekao:

„O tome kako možete pomoći osobi, ono što možete učiniti je, kao prvo, pomoći mu razumjeti stvari sa Fa i poboljšati se. I druga stvar je da svi šaljete ispravne misli zajedno i radite više ono što Dafa učenici trebaju raditi kako bi spasili živa bića. Sve te stvari mogu pomoći osobi." (Objašnjavanje Fa tijekom Festivala Lanterni 2003 na Zapadnoj SAD Fa konferenciji)

Slanje ispravnih misli također ne rješava problem fundamentalno.

Učitelj je rekao:

„Ako on sam nije racionalan, što god mi radili ravno je ničemu. Slanje ispravnih misli može eliminirati ono što je izvan njega no ne ono što je unutar njegovog uma. Što god osoba želi učiniti dolazi od njegove jedne misli - on je taj koji odlučuje želi li nešto ili ne. Kad se ova situacija pojavi, mislim da mora postojati čvor u njegovom umu koji proizlazi iz vezanosti. Ako on to doista ne može napraviti, možeš mu pomoći. Nije problem ako to učiniš. Pokušaj mu pomoći razumjeti stvari na osnovi Fa-istina i više učeći Fa."

(Objašnjavanje Fa tijekom Festivala Lanterni 2003 na Zapadnoj SAD Fa konferenciji)

Trebali bi slati ispravne misli i gledati prema unutra da se pročistimo kad pomažemo drugoj osobi. Također bi trebali učiti Fa zajedno s onima koji prolaze kroz poteškoće i međusobno dijeliti da zajedno napredujemo. Ovo je fundamentalno rješenje.

Postoji mišljenje da drugi praktikanti ne mogu govoriti o manama praktikanata koji prolaze kroz teškoće. Jednom kad se govori o teškoći, to je slično dodavanju loše supstance u polje praktikanta i pogoršavanju njegove poteškoće. Također treba se razmotriti situacija i način na koji netko govori. Neprikladno je tračati o praktikantovim problemima iza njegovih leđa. To je loše ponašanje čak i za obične ljude. Kad ukazujemo na mane kod drugih, trebamo paziti na naš ton glasa i naše stanje uma.

Učitelj nas je učio:

„Učitelj će definitivno učiniti da one (*vezanosti) izađu na vidjelo i budu pogođene u sukobima i sigurno će učiniti da to svi vide, a cilj će biti da ih se on riješi. Kad ih vidite, morate im ukazati na njih. Ako im ne ukažete na to, to je zato što imate vezanost straha da ćete povrijediti druge."

(Podučavanje Fa na Međunarodnoj Fa konferenciji u New Yorku 2004)

Učitelj je također rekao:

„No dajte da vam dam primjer: Kad Učitelj vidi vezanosti neke osobe, on ih namjerno izlaže tebi i daje ti da ih vidiš kako bi mogao osobi ukazati na njih. Hoćeš li mu onda reći o njima? Pošto svaki od vas kultivira Zhen-Shan-Ren, trebao bi biti dobra osoba u svakoj prilici. Ako vidiš njegove mane i vidiš kad se ne može pomaknuti naviše, zašto mu ljubazno ne ukazati na njih?"

(Podučavanje Fa na konferenciji u Kanadi)

Kad smo svjesni praktikantovog problema i ljubazno ukažemo na njega, ispunjavamo zahtjev Fa dok se kultiviramo. No ne bi trebali to raditi do ekstrema. Ne možemo se osloniti na druge da ukazuju na naše probleme za nas. Također ne bi trebali odbiti gledati unutar sebe tijekom sukoba.

Učitelj nam je dao jasne instrukcije:

„Ne kažem da ne možete ukazati na probleme drugih ljudi. Ono što kažem je da ukupna kultivacijska forma Dafa učenika mora takva gdje svaka osoba gleda unutar sebe! (aplauz) Ukupna okolina Dafa učenika ne smije biti takva gdje se ljudi poboljšavaju kritizirajući se i okrivljujući se međusobno! (aplauz) Dakle kao vaš učitelj, mogu vas samo ohrabriti da gledate prema unutra i da, kad se problemi pojave, pokušate sami pronaći svoje mane. Kad bi svi to mogli, to bi bilo najbolje. Kad osoba ne može prepoznati problem, naravno da nije krivo ukazati mu na to. No kada ukazujete na nešto, to mora biti učinjeno s ljubaznom namjerom. Vi kultivirate suosjećanje, stoga morate imati ljubazne namjere. Stoga morate biti svjesni obje stvari i biti u mogućnosti raditi oboje. Mislim da ćete onda moći mnoge probleme riješiti s lakoćom."

(Podučavanje Fa u Los Angelesu)

Često kolege praktikanti koji trpe od „karme bolesti" ne podnose kritike dobro. To je dijelom zbog njihovog oslabljenog fizičkog stanja. Stoga, kad ih podsjećamo na određene probleme, trebali bi se ponašati prema Učiteljevom Fa: „dok radite, vaš ton glasa, ljubaznost vašeg srca i vaše rasuđivanje može promijeniti srce osobe dok zapovijedi nikad nisu mogle. "

(„Budite bistre glave", iz Esencijalnog za daljnje napredovanje)

Trebamo koristiti pozitivne riječi i biti ohrabrujući i puni nade. Mislim da je ovo moć ljubaznosti.
Dok pomažemo drugima trebali bi također pomno paziti na naš ushit, težnju i nestrpljivost. Naš lokalni praktikant je jednom dodao misao „zahtijevanja praktikantovog trenutnog oporavka" dok je slao ispravne misli. Ja osobno mislim da je ovaj zahtjev bio manifestacija njegove težnje i nestrpljivosti.

Učitelj je rekao:

„Bez obzira što se dogodilo, nitko ne bi trebao biti povrijeđen iznutra. Svaki učenik bi trebao samo misliti na pomaganje kao Dafa učenik koliko je u mogućnosti, i ne treba se uzbuđivati zbog ničega. Čak i ako ne možeš pomoći toj osobi svejedno bi se trebao suočiti s tim problemom s ispravnim mislima. Nemoj postati vezan za to tako da to gledaš na ljudski način, ne čini te probleme gorim u svom umu, gledaj jako ispravno kako se to odnosi na sve drugo, nemoj to gledati kao nešto jako važno i budi jako miran."

(Podučavanje Fa u San Franciscu, 2005.)

Kad kolega praktikant pokaže dobro kultivacijsko stanje, ne bi trebali postati revnosni. Kad njegovo kultivacijsko stanje nije tako dobro, ne bi trebali biti nestrpljivi. Poboljšanje ili nazadovanje praktikantovog površnog kultivacijskog stanja ne bi trebalo utjecati na nas. Trebali bi se jednostavno fokusirati na ono što radimo, gledati unutra, ispraviti sami sebe i dobro se kultivirati u procesu. Na taj način doista pomažemo praktikantima.

2. Gledanje prema unutra za članove obitelji

Praktikanti koji su dio iste obitelji imaju veliku odgovornost jedno prema drugome. Oni su u ključnoj poziciji da utječu jedno na drugo.

a. „Čuvanje obraza"

Neki praktikanti se još brinu da ako ih drugi vide da imaju problem tijekom dužeg perioda vremena u kultivaciji da će postati predmet izrugivanja. Stoga, kad god se u obitelji dogodi problem „karme bolesti" članovi obitelji ne žele reći nikome. Oni jednostavno kod kuće šalju ispravne misli i gledaju unutra. Inače, gledanje unutar sebe i slanje ispravnih misli unapređuje našu kultivaciju i dio su onoga što moramo raditi kako bi se uzdigli. No, kad gledamo iznutra sa snažnom vezanosti da sačuvamo obraz, to je u stvari prikrivanje naših vezanosti.

b. Ovisnost

Ispravne misli kolega praktikanata su bez sumnje od velike pomoći onima koji prolaze kroz poteškoće. Svejedno, član obitelji praktikanta treba biti oprezan da ne postane ovisan o pomoći drugih praktikanata tako da razvije vezanost ovisnosti. Kad drugi praktikanti dolaze slati ispravne misli članovi obitelji izražavaju svoju sreću. Kad ne mogu doći, članovi obitelji postaju očajni, beznadni ili čak ogorčeni.

Trebali bi biti svjesni da svaki učenik mora dobro raditi tri stvari. Moramo harmonizirati svoju obitelj i društveno okruženje jer se Dafa kultivacija odvija u običnom ljudskom društvu. Svatko je zauzet i ima mnogo odgovornosti. Normalno je da netko bude nedostupan. Bilo da su praktikanti u mogućnosti da šalju ispravne misli za druge ili ne, kao članovi obitelji i kultivatori, trebali bi raditi dobro ono što trebamo raditi.

c. Napustiti emocije

Kad članovi naše obitelji trpe od karme bolesti jako teško je ostati nedirnut. Jednom kad je praktikanti dirnut, postat će emocionalan i preuzeti ljudsku perspektivu. Stalni rad na oslobađanju od sentimentalnosti je upravo proces kroz kojeg kultivator treba proći u svojoj kultivaciji.

Učitelj nam je dao savjete:

„Kao kultivatori, trebalo bi biti na čisto s ovim i ne možete biti okaljani vrstom koncepata koji obični ljudi imaju o rodbinskim odnosima. Smatraj ga živim bićem i spasi ga kao što bi spasio bilo spasio bilo koje drugo živo biće. Tada, kad razgovaraš s njim, rezultat će biti drugačiji – garantirano. Nemoj prvo pomisliti na njega kao obitelj. Umjesto toga, kad s njim razgovaraš kao da je netko tko treba biti spašen, bit će drugačije. U stvarnosti, svjesna strana njegovog bića je svjesna da "Ti i ja smo obitelj u ovom životu, no u mom sljedećem životu bit ću u nečijoj drugoj obitelji.". Srž njegovog bića to zna. Kad doista imaš ispravne misli dok ga spašavaš, njegove istinske misli će moći govoriti i neće više biti okaljan osjećajima običnih ljudi."

(Podučavanje Fa u Los Angelesu)

Mislim da je pomaganje kolegama praktikantima s karmom bolesti i objašnjavanje istine rođacima slično jer nam pomaže da se fokusiramo na našu vezanost sentimentalnosti. Moramo napustiti osjećaje običnih ljudi. U suprotnom nećemo moći doista pomoći našim kolegama praktikantima.

3. Gledanje prema unutra za vrijeme iskušenja

a. Jasno razumijevanje

Naravno, moramo otplatiti svoje dugove. Međutim kada karma bolesti utječe na praktikanta do te mjere da ne mogu izvršavati tri stvari moramo shvatiti da je to bez sumnje djelo starih sila. To apsolutno nije „eliminiranje karme" niti su to Učiteljevi aranžmani. Svejedno, to se ne odnosi na nove praktikante.

Praktikant sa iskušenjem bi također trebao shvatiti da mora da ima duboko ukorijenjenu vezanost inače se zlo ne bi imalo na što vezati kako bi izvršilo progon. Treba se gledati prema unutra i naći fundamentalnu vezanost i uporno i bezuvjetno slijedi Učitelja.

Učitelj nam je rekao:

„Zašto ne zastaneš i razmisliš o tome: zašto te netko ometa? Zašto je u mogućnosti da te ometa? Je li to zato što imaš vezanost ili zato što imaš nešto što ne možeš otpustiti? Zašto ne pogledaš samoga sebe? Pravi razlog leži u tebi samom i to je jedini razlog zašto može iskoristiti tvoj propust."

i

„Kad se pojave problemi, kad osjećaš da nešto nije u redu trebaš gledati u samoga sebe! Pogledaj gdje si bio u krivu i dozvolio zlu da iskoristi tvoje propuste. Ako si bio u krivu trebaš to prepoznati i biti bolji"

(Podučavanje i objašnjavanje Fa na Metropolitan New York Fa konferenciji)

Još jedan problem vrijedan spomena je da gledanje prema unutra može pomoći praktikantima da izbjegnu progon zla. Međutim, svrha gledanja prema unutra nije da bi se izbjegao progon zla. Svrha gledanja prema unutra je da bi se ispravili u Fa. Dobro obavljanje tri stvari je normalno kultivacijsko stanje Dafa učenika u vremenu Fa-ispravljanja.

b. Proboj sa Ispravnim Mislima

Ispravne misli praktikanta koji prolazi iskušenja su jako važne kad se probija progon zla.

Učitelj nam je rekao:

„Drugi cilj se odnosi na samu osobu: kako dobro se kultivirala osoba koja pokazuje karmu bolesti? Je li sposoban to izdržati sa jakim ispravnim mislima dok je u takvom stanju? Smatra li se doista bogom i uopće ne obraća pažnju na bilo što od toga?"

(Podučavanje Fa u San Franciscu, 2005)

Fa-ispravljanje je iznimno ozbiljno. Kad si započeo kultivaciju Učitelj je u to vrijeme učinio za tebe sve što je trebalo biti učinjeno. Sad je na tebi da se boriš kroz testove sa ispravnim mislima. Učitelj ti može pomoći kad su tvoje ispravne misli upotrijebljene."

„No bez obzira koliko su Fa principi jasno objašnjeni, to neće učiniti kultivaciju ništa lakšom i zahtjevi čak mogu postati stroži. Na primjer, jedna manifestacija je da nije dovoljno dobro ako je netko jedva shvatio nešto: Mora biti ispravan u obje stvari, mislima i djelima."

(Podučavanje Fa u Los Angelesu)

Smatram da ispravne misli ne bi trebale biti samo u našem razumijevanju nego bi trebale kompletno negirati aranžmane starih sila kroz naša djela. Osoba treba dobro održavati xinxing, obratiti pažnju na kvalitetno učenje Fa, raditi vježbe i slati ispravne misli.

Molim dopustite mi da zaključim ovaj članak Učiteljevim riječima:

„No želim ukazati na bit: bez obzira na situaciju, imajte ispravne misli i postupajte ispravno i neće biti testa koji nećete moći proći."

(Podučavanje Fa u San Franciscu, 2005)