Falun Dafa Minghui.org

Vratiti se kultivaciji i otrgnuti se progonu

(Minghui.org)

Skoro tri godine su prošle od mog povratka Dafa kultivaciji. Prethodne tri godine su bile najsrećniji, ali istovremeno i najteži period mog života. U poređenju sa kolegama praktikantima, znam da i dalje nisam tamo gde bi u kultivaciji trebalo da budem. Ali s Dafom i uputstvima Učitelja sam uspeo da se otrgnem od sredine u kojoj sam bio pod konstantnim nadzorom i sada vodim normalan život i radim tri stvari na dostojanstven način.

Povratak kultivaciji

Dafu sam počeo vežbati pre progona. Kad je progon počeo, postepeno sam izgubio kontakt s lokalnim praktikantima. Tek s vremena na vreme sam čitao Džuan Falun i izgubio sam se u životu običnih ljudi. Međutim, Učitelj nije odustao od mene. Na jednom događaju 2019, čuo sam za pokret istupanja iz Komunističke Partije Kine i njenih organizacija. Usled straha se nisam usuđivao da pitam druge o detaljima. Počev od 2012, imao sam čudne snove. U jednom, kog se živo sećam, jednog jutra sam izašao iz kuće i ugledao gomile policajaca koji pucaju u ljude, a ja sam bio sledeći na redu da budem ubijen. Na drugoj strani sam ugledao zlatan put, koji vodi u daljinu. Rekao sam sebi da se ne bih predao ni po cenu života, a onda sam potrčao prema zlatnom putu ne osvrćući se nazad. U nekoliko drugih snova sam takođe bio suočen sa smrti i svaki put sam rekao sebi: „Ja sam učenik Učitelja i praktikant Dafe“. Onda sam se budio iz sna.

Ti snovi su se nastavili sve do 2015, kad sam počeo da sanjam o ispitima, na kojima sam uvek imao problema sa pitanjima. Kad sam shvatio da u snovima nisam položio prijemni za fakultet, osetio sam neku vrstu hitnosti i kajanja. Posle nekoliko takvih snova, odjednom sam shvatio da će vreme za kultivaciju isteći i da će uskoro uslediti finalni ispit. Nekoliko meseci kasnije sam konačno upotrebio softver za probijanje internet blokade i dobio informacije koje ranije nisam imao. Shvatio sam da sam puno zaostao u kultivaciji. U to doba nisam mogao da shvatim šta je prava kultivacija i pronađem svoje vezanosti. Često sam čitao Džuan Falun posle posla, dok sam štampao flajere koje ću podeliti u mom kraju. Učenje nije bilo s dovoljno fokusa i padao sam u san čitajući.

Tokom prvih nekoliko meseci od povratka u kultivaciju, uhapšen sam, zatvoren i poslat u centar za ispiranje mozga, a kod moje kuće je izvršena premetačina. Nakon što sam oslobođen, na poslu sam dobio otkaz. Mesna zajednica i lokalna policija su me stavili pod nadzor. Imao sam osećaj da me je „odjednom spopalo stotinu poteškoća” (Hong Yin). Kroz intenzivno učenje Fa, naredne godine sam se postepeno prosvetlio u pravo značenje kultivacije, i moje ispravne misli su ojačale. Poslao sam pisma lokalnim zvaničnicima koji su me poslali u centar za ispiranje mozga da im objasnim istinu. U najmanju ruku, hteo sam da znaju da nastavljam da vežbam i da je Falun Dafa ispravna škola kultivacije. Nadao sam se da ću objašnjavanjem istine moći da ispravim greške iz prošlosti.

Sada ću ispričati kako sam kroz učenje Fa i gledanje unutar konačno uspeo da prebrodim pritisak konstantnog nadzora KPK.

Osloboditi se kamera za nadzor

Onog dana kad sam otpušten iz centra za ispiranje mozga, ljudi iz lokalne Službe 610, Javne bezbednosti, policije i mesne zajednice, došli su da me obiđu i upitaju da li ću nastaviti da vežbam Falun Gong. Odgovorio sam samopouzdano i dostojanstveno: „Da, nastaviću da vežbam čak i ako me budete pitali deset hiljada puta i uhapsite me na licu mesta.“ Nasuprot očekivanom, oni su rekli: „U redu, onda možeš vežbati kod kuće“. Nekoliko dana kasnije su postavili kameru za nadzor ispred moje kuće. U tom periodu sam imao jaku vezanost za strah. Svaki put kad bih došao kući, najpre bih oprezno pregledao okolinu, i tek kad bih se uverio da se ne dešava ništa neobično, ušao bih u kuću. Pošto nisam imao ispravnih misli koje se mogu dobiti isključivo kultivacijom, moj život je bio težak.

Rekao sam sebi: „Ne mogu živeti ovako, pod nadzorom!“

Učitelj je rekao:

„Istorija čovječanstva ne postoji da bi [ljudi] smatrali da je njen konačni cilj biti čovjek, niti je istorija čovječanstva igralište, stvoreno da bi zlo prikazalo svoju opakost. Istorija čovječanstva je ustanovljena za Fa-Ispravljanje i samo Dafa učenici su dostojni da ovdje prikažu svoj sjaj.” (“Evropskoj konferenciji za razmjenu iskustava 2005”, Bitno za marljiv napredak III)

Pretražio sam Minghui.net u potrazi za člancima o kamerama za nadzor, i kako da se izborim sa njima, ali sam malo toga pronašao. Onda sam pregledao sajtove običnih ljudi i opet nisam mogao pronaći puno definitivnih zakona o ovoj temi. Zato sam odlučio da konsultujem advokata, koji je poznavao moju situaciju. Takođe sam mu rekao da sam nastavio da vežbam Falun Gong i da želim da saznam zakone u vezi s tim. Posle sastanka mi je dao neke sugestije.

Sledeći te sugestije, istražio sam neke zakone o zaštiti privatnosti. Pošto je hodnik moje zgrade pripadao svim stanarima, vlast nije imala prava da postavi kamere koje narušavaju privatnost stanara. I tako sam poslao kopiju zakona Mesnoj zajednici i rekao im da planiram da uklonim kameru. Kad sam uklonio kameru, niko iz Mesne zajednice nije došao da se žali. Kasnije je policija postavila drugu kameru. Ja sam uklonio i nju, obavestivši policiju i rekavši im da prestanu da postavljaju kamere.

Posle toga nisu nastavili i pitanje kamera je bilo rešeno. Tokom ovog proces, lokalni policajac je često dolazio u moj kraj. U početku sam imao otpor prema njegovom prisustvu. Ali kasnije sam postepeno uspeo da ga tretiram kao prijatelja i počeo sam da pričam s njim. Znao sam da je njegovoj svesnoj strani poznato ko sam ja i šta je Falun Gong, i zato smo postali prijatelji. Na primer, ranije je snažno, agresivno, kucao na moja vrata. Kasnije bi zakucao tri puta i sačekao da mu otvorim.

Prevazići situaciju s praćenjem i nadzorom

Pored nadzornih kamera, nekoliko agenata je bilo stacionirano kod ulaza u moju kuću 24 sata. Nadzor je bio najjači tokom 19 Kongresa KPK, i trajao je 20 dana. Tokom tog vremena, 18 agenata se smenjivalo. Takođe su me pratili autom kad sam vozio. Odlučio sam da im objasnim istinu ispred svoje kuće, budući da su bili tako uporni.

Nakon jutarnjeg učenja Fa, ručka i slanja ispravnih misli, došao bih u hodnik gde su čekali i pokušao da započnem razgovor s njima. U početku sam imao strah i pričao sam samo o tome kako su njihovi postupci protivzakoniti. Ovaj pristup je kod njih proizvodio otpor. Kasnije sam se oslobodio svog straha i direktno sam govorio o Falun Gongu. Ništa ne bi rekli, samo su se kretali hodnikom gore-dole da mi ne bi bili previše blizu. Ali pošto ipak nisu mogli otići, ja sam nastavljao da govorim i ponekad sam im pokazivao video snimke s mog telefona. Ni reč ne bi rekli, ali se više nisu opirali.

Kroz direktan kontakt s ovim agentima, shvatio sam da je većina iz ruralnih krajeva i da su počeli ovim da se bave u odsustvu boljeg posla. Nekoliko njih je jedva čekalo da sazna o Falun Gongu. Usled mog ograničenog nivoa kultivacije, nisam uspeo da ih ubedim da napuste KPK. Svi su se složili da sam dobar čovek, i znam da je to pozitivan rezultat mojih napora da nadoknadim svoje greške iz prošlosti. Kad sam prvi put uhapšen, u meni nije bilo ni trunke samilosti i samo sam se nadao da će ih uskoro stići kazna. Ovo je bilo usled vezanosti za mržnju i osvetu.

Posle nekog vremena, Učitelj je priredio da dobijem priliku za posao daleko od mog mesta stanovanja. Ali uskoro su me opet pronašli i dodelili mi agente. Ali pošto sam im objasnio istinu, oni su počeli da nalaze opravdanja pred pretpostavljenima i da me gube sledeći me na ulici. Kasnije su organizovali drugu grupu agenata da me prate. Da bih im izmakao, pešačio sam po pola dana, ali ipak nisam uspeo da ih izgubim. Rekao sam sebi: „Ovo mora da je test koji moram proći. Nema načina da ga zaobiđem.“

Prišao sam agentima i zatražio da govorim s njihovim šefom, što je prema mom kasnijem saznanju bio zamenik načelnika lokalne policijske stanice. Nakon razgovora s njima, shvatio sam da nije toliko loš kako sam mislio, i tako ćaskajući smo postepeno postali prijateljski raspoloženi jedan prema drugom. Uskoro sam mogao da radim na svom novom poslu i živim život bez uznemiravanja od strane agenata. Baš kako je Učitelj rekao: “Ako uspete, baš kao onaj umorni putnik, ugledaćete „senku vrba, cvast cveća i mesto da se glava položi.”!” (Džuan Falun)