Falun Dafa Minghui.org

Postaviti se ispravno i negirati smetnje starih sila

(Minghui.org)

Nakon što me komunistički režim progonio zbog vežbanja Falun Dafe 2001. godine, primetio sam da sam razvio strah i da imam mnogo negativnih misli.

Stalno sam se brinuo hoće li stare sile iskoristi moje nedostatke i ponovo me progoniti. Bio bih zabrinut kada bi policija dolazila da me uznemirava. Kako bi trebao da reagujem na njih ako se pojave? Sa ovim razmišljanjem, gledao sam na stvari negativno, i brinuo se o mogućem lošem ishodu.

Nedavno sam shvatio da je ovo još jedan oblik progona. Bio sam zarobljen u poziciji da me progone, ostavljajući da se osećam ranjivim i nesposobnim da išta uradim.

Nisam imao jasno razumevanje svoje uloge tokom ovog posebnog perioda istorije. Bio sam zaglavljen između faze lične kultivacije i pasivnog priznavanja aranžmana starih sila, tako da su one to mogle da iskoriste kao izgovor da se umešaju u moju kultivaciju, i stvaraju probleme da bi me testirali.

Nedavno sam dobio dublje razumevanja Učiteljevog Fa predavanja:

,,Do 20. jula, 1999 ja sam već gurnuo sve učenike od pre 20. jula na njihove pozicije—gurnuo sam vas na vaše najviše pozicije.” Turneja predavanja Fa po Severnoj Americi

Prelaz od lične kultivacije do Fa ispravljanja

Shvatam da je naša kultivacija prešla sa lične do kultivacije u Fa ispravljanju. Učitelj nas je već gurnuo na prvobitne pozicije, mesto gde pripadamo, Gospodari i kraljevi Novog kosmosa. Naša misija je da pomognemo Učitelju da ispravi Fa i spasi živa bića.

Odnos između Dafa praktikanata i živih bića je pružiti spasenje i dobiti spasenje. Ne bi trebalo da ih progone i da trpe zbog progona. Te stare sile, međutim, izabrale su da se odupru Fa ispravljanju. Činili su zlodela i uništili bezbroj bića. Kako mogu da testiraju Dafa praktikante? Zar mi koji smo Gospodari i Kraljevi Novog kosmosa ne bi trebalo da ih eliminišemo? Kada shvatimo Fa predavanja i postavimo sebe na pravo mesto, biće kraj progona.

Razmišljao sam kako dostići standard Novog kosmosa? Učiteljev Fa mi se otkrio:

,,Takođe smo rekli da kad bi svako od nas odgajao svoje unutrašnje biće, preispitivao svoj šinšing, tragajući za uzrocima loših postupaka da bi sledeći put postupio bolje; kad bi pre nego što nešto preduzme najpre pomislio na druge, ljudsko društvo bi se popravilo, a etički standardi ponovo bi porasli. Duhovna civilizacija takođe bi napredovala, kao i javna bezbednost. Možda uopšte ne bi bilo policije. Ljudima ne bi trebalo nametati vlast, pošto bi svako disciplinovao sebe i preispitivao se. Zar vam se ne čini da bi to bilo sjajno? Poznato vam je da se zakoni usavršavaju i popravljaju; ipak, zašto ljudi i dalje čine loše stvari? Zašto se ne vladaju po zakonima? Jer se njihovim srcima ne može nametnuti zakon. Kad ih niko ne vidi, oni će i dalje postupati loše. Kad bi svako odgajao svoje unutrašnje biće, bilo bi sasvim drugačije. Ne bi bilo potrebe da se pravda nameće.” Džuan Falun

Iz ovog Fa predavanja, osećam da su stare sile bile poput policije koja bi kaznila prekršioce zbog nepoštovanja zakona. Kada Dafa učenici prikazuju vezanosti, to je kao kršenje zakona u očima starih sila, koje bi nas kaznile stvarajući nam prepreke. Stare sile su smatrale da patnjom kroz nevolje možemo otpustiti vezanosti. Oni nisu uspeli da shvate da takva ,,kazna” ne može promeniti srce ili omogućiti praktikantima da ispune standard Novog kosmosa.

Mi se kultivišemo u Falun Dafi, ,,Dafa – Veliki Put univerzuma” ( O Dafi, Džuan Falun ) Mi se aktivno kultivišemo i gledamo u sebe. Bez starih sila da nas kontrolišu, mi bismo i dalje želeli da ispunimo standard i radimo bolje svaki put bez ikakve spoljne prinude. Sa mehanizmom gledanja unutar, sve je automatski i osigurava da se budući kosmos nikad neće degenerisati ili raspasti, i da će se zauvek ispraviti i usavršiti.

Energija Fa ispravljanja je kao što je Učitelj pominjao u jednom od svojih predavanja: ,,visoka peć.” Fa je toliko moćan i neizmeran da će se sve negativne misli, poremećenosti ili zle stvari biti odmah uništene. Ono što treba da radim je da uronim u Fa, i moćna snaga Fa će da uradi svoj posao da me promeni.

Nakon što sam stekao jasno razumevanje Fa, svoju ulogu u Fa ispravljanje i moj odnos sa starim silama, više se nisam osećao ranjivim kada se suočim sa smetnjama zla. Sada imam samopouzdanje u ispravne misli kada je u pitanju spašavanje živih bića.