Falun Dafa Minghui.org

Moja kultivacijska razina se povisila recitiranjem Fa

(Minghui.org)

Već dugo vremena nisam u stabilnom kultivacijskom stanju jer sam se previše opustila i nosila se sa situacijama poput obične osobe, umjesto poput praktikantice.

Situacija se počela poboljšavati tek kad sam svake večeri počela čitati iskustva na Minghui.org. Nakon čitanja bih u mislima prešla preko svih situacija koje su se dogodile toga dana. Uspoređujući vlastito ponašanje s ponašanjem praktikanata čija iskustva sam čitala shvatila sam gdje bih se mogla poboljšati. Iako sam napredovala to ipak nije bilo dovoljno.

Počela sam učiti Fa napamet i svakog jutra sam recitirala Zhuan Falun i čitala sam Učiteljevu poeziju i ostale članke. Zhuan Falun sam učila napamet odlomak za odlomkom. Čim bih naučila jedan odlomak krenula bih dalje, čak i bez ponavljanja prijašnjeg odlomka.

Misli su mi lutale kad sam tek počela učiti Fa na pamet i samo sam memorizirala riječi. Tada sam rekla samoj sebi da je moja glavna svijest ta koja mora upiti učenja. Količina nije važna. Tada sam se usredotočila na učenje svake pojedine riječi napamet i to je išlo sporije. Svaka riječ bi se oslikala ispred mojih očiju kad bih je izrecitirala. Osjetila sam da se svaka stanica mog tijela asimilira s Dafa. Misli mi tada više nisu lutale.

Učenje Fa na pamet ukazalo mi je na vezanosti

Učitelj mi je razotkrio vezanost za ljubomoru dok sam taj dio knjige učila na pamet. Shvatila sam koliko je ljubomora zapravo opasna. Ona može prouzrokovati da osoba postane nerazumna, da gaji negativne misli te da izgubi suosjećanje. Dobila sam nove spoznaje Učiteljevog Fa.

Učitelj je rekao:

„Zavist je vrlo ozbiljna, jer se izravno radi o pitanju možemo li se kultivirati do Ispunjenja ili ne. Ako zavist nije uklonjena, sve misli koje si kultivirao, postat će veoma slabe i krhke.“ (7. Lekcija, Zhuan Falun)

„Ja danas govorim praktikantima da ne ustraju tako tvrdoglavo u neznanju. Cilj koji namjeravate postići je kultivirati se prema višim razinama, tako da se morate osloboditi zavisti. Zbog toga sam izdvojio i posebno objasnio to pitanje.“ (7. Lekcija, Zhuan Falun)

Kad god se suočim s konfliktima, sjetim se Učiteljevih riječi:

„U našoj se školi kultivira s ciljem da ti sam stvarno dobiješ gong…“ ( 8. Lekcija, Zhuan Falun).

Više ne želim biti ona stara ja koja se uzruja kad se drugi prema njoj nepravedno ponašaju. Više ne osjećam da sam za bilo što zakinuta i uvijek se uspijem sjetiti da sam praktikant. Uspijevam identificirati vezanosti koje se pojave kad nastanu konflikti i eliminiram ih. U cijelom procesu dobivam male naznake od Učitelja.

Imala sam lošu naviku da previše mozgam u situacijama kad nisam imala o ničemu konkretnom za razmišljati. Postavljala sam si pitanja kako najbolje riješiti ovu ili onu stvar. Razmišljala sam o svemu i svačemu i čak sam se dva puta spotaknula i pala jer sam bila toliko zadubljena u misli.

Um mi je puno jasniji i čišći otkad sam počela napamet učiti Fa, a to radim čak i dok hodam. Sada sam završila s učenjem Hong Yin III napamet.

Usredotočim se na svaku pojedinu riječ da mi misli ne bi lutale u procesu memoriziranja. Ta strategija mi je zaista pomogla da osnažim glavnu svijest.

U procesu učenja pjesme „Čast ne dozvoljava gledanje unatrag“ ( iz Hong Yin III) pročitala sam stih: „Zašto je ljudski život uvijek tako težak?“ Otada više ne promatram „teškoće“ ljudskim predodžbama i ne izbjegavam ih kao ranije. Procjenjujem svoje teškoće u skladu s principima Fa.

Nakon učenja Fa napamet također sam uspjela identificirati probleme koji su bili prisutni za vrijeme učenja Fa svih ovih godina. Često bi se dogodilo da sam usredotočena na količinu i na brzinu učenja, ali nisam uspijevala istinski internalizirati Fa. Zbog toga nisam shvaćala dublja značenja riječi.

Učitelj je rekao:

„To su dva razloga zbog kojih gong, usprkos prakticiranju, ne raste: bez poznavanja Fa na visokim razinama, ne može se kultivirati; bez kultivacije prema unutra, bez kultivacije xinxinga, gong ne raste. Postoje samo ova dva razloga.“ (1. Lekcija, Zhuan Falun)

Ako se ne koncentriramo na riječi dok čitamo Učiteljeve knjige tada pokazujemo nepoštovanje prema Učitelju i prema Fa. Unutarnja značenja Fa na različitim razinama neće nam se na taj način predočiti. Fa je moguće internalizirati jedino ako se uči iskreno i Fa će tada biti glavna vodilja u kultivaciji.

Učenje Fa napamet je promijenilo moje kultivacijsko stanje. Ranije nisam znala kako istinski gledati unutar sebe, ali sada znam. Nisam znala ni kako se kultivirati, ali sada znam. Sada znam na koji način razgovarati o progonu kad objašnjavam istinu. Kvalitetno učenje Fa mi je zaista pomoglo da budem puno učinkovitija u svemu. Praktikant će biti u stanju othrvati se ljudskim predodžbama i kročiti putem prema božanskom samo ako bude dobro učio Fa.