Falun Dafa Minghui.org

Gledanje unutar nakon konflikta

(Minghui.org)

Jednog dana, kada sam stigao na grupno Fa učenje video sam samo jednog praktikanta. Pomislio sam da je to pomalo čudno, pa sam pitao vlasnika kuće, gospodina Chen, osobu koja je zadužena za grupno učenje: ,,Zar još niko nije dolazio?”

Odgovorio je: ,,Grupa za učenje je otkazana.”

Zatečen, pitao sam: ,,Ko je otkazao?”

,,Ti,” odgovorio je.

Zbunjen, pitao sam ga: ,,Kada sam to rekao?”

Provokativno je odgovorio: ,,Zar nisi rekao da više nije bezbedno jer sve više ljudi dolazi da uči Fa?

Objasnio sam: ,,Ali nisam tražio da se otkaže grupa. Mislio sam na mesto gde se čuvaju materijali za objašnjavanje istine, da ne bi trebalo da bude previše ljudi. Znaš da moramo obratiti pažnju na bezbednost.”

Rekao je: ,,Kako mogu da odlučim koje ljude zadržati, a koje vratiti? Tako da sam otkazao grupu.” Razgovor se završio.

Pre nedelju dana, nakon što smo završili sa čitanjem, neko je izvadio svoj mobilni i pokazao nam fotografije mladih praktikanata kako rade vežbe. Pohvalili smo mlade praktikante na fotografijama i prosledili telefon. Tek na putu do kuće sam shvatio da to nije uredu. Kako može neko doneti mobilni na Fa učenje? Drugo, niko nije znao unapred da će biti donet. Učitelj nam je rekao da nije bitno da li je nečiji telefon uključen ili ne, jer se može iskoristiti kao uređaj za prisluškivanje. Imati telefon na Fa učenju nije bilo sigurno.

Zatim sam ukazao na promene koje su se desile u našoj Fa grupi od prošle godine i predložio da se grupa podeli na manje grupe. U našoj grupi su jedino ostali gospodin Chen i gospođa Liu.

Kada me gospodin Chen pozvao da učim Fa sa njim, sve više praktikanata nam se pridruživalo grupi. Oni su dolazili i odlazili zadovoljni. Da smo znali da će se ovo desiti, ne bi smo prebacivali ljude u druge grupe. Sve ove promene su bile urađene radi bezbednosti naše Fa grupe.

Taj dan sam morao da odem malo ranije. Nisam očekivao da nakon što odem, na osnovu onog što sam rekao, da će gospodin Chen odlučiti da otkaže Fa grupu.

Nakon što sam saznao šta se dogodilo, počela je da me boli glava, u srcu sam osećao bol. Osetio sam da sam uradio nešto pogrešno. Šta više, izneverio sam gospođu Liu. Bilo mi je žao što nije mogla da uči sa drugima. Takođe sam osetio da se proširio jaz između gospodina Chen i mene. Pitao sam ga: ,,Šta je sa gospođom Liu?”

Odgovorio je: ,,Uči Fa sa gospođom Ye. Dobro je da uče zajedno.”

Kazao sam: ,,Moram je naći i izvinuti se.”

Kazao je: ,,Ne moraš je videti. Nije dobro da ideš na druga mesta.”

Bio sam šokiran šta je rekao: ,,Ali ja nikad to nisam uradio.”

Znajući da ide kući kod gospođe Liu da uče Fa, pomislio sam da se možda boji da ću uticati na njih ako se pojavim. Kada sam ga pitao kako da je kontaktiram ako mi bude zatrebala, predložio mi je da idem kod gospođe Ye. Nakon što sam čuo ovo, osetio sam se blokirano i nisam bio u stanju se probiti po ovom pitanju.

Bio sam iznenađen da sam se našao u ovoj situaciji. Učitelj je tražio od nas da gledamo unutra kad naiđemo na konflikt. Osetio sam da mora da imam šinšing probleme. Nakon što sam se smirio i počeo da gledam unutra, pažljivo sam sagledao šta je bilo rečeno pre dve nedelje. Shvatio sam da mi je ton bio agresivan. Jasno sam video vezanost za pokazivanje kroz govor i zameranje kroz moj stav. Nisam kultivisao moj govor ili brinuo o tuđim osećanjima.

Uperio sam prstom na druge praktikante jer nisu obraćali dovoljno pažnje na bezbednost i nastavio da okrivljujem gospodina Chen da ovaj problem nije uzeo dovoljno ozbiljno, što je povredilo njegova osećanja. Osetio sam duboko žaljenje. Mi kultivišemo Istinitost – Blagost – Trpeljivost. Gde je moja blagost, a kamoli trpeljivost? Ovo je bila moja greška što sam bio ovakav. Bilo mi je zaista žao ostale praktikante.

U mnogim slučajevima, praktikanti koji su bili proganjani od Komunističke partije Kine (KPK) nisu posvetili dovoljno pažnje bezbednosti.

Iz ovih slučajeva smo izvukli ozbiljne pouke, ali praktikanti i dalje često zanemaruju pitanje sigurnosti. Obratiti pažnju na sigurnost je dobro, a i to je zahtev od Učitelja. Naglasio sam važnost ovog pitanja, ali moj ton je bio agresivan, superioran i pun prigovora. Nisam obraćao pažnju na kultivaciji govora, brigu o osećanjima drugih praktikanata i efikasnost komunikacije. Umesto toga sam okrivljivao druge praktikante, što je prouzrokovalo da mi zameraju.

Prisećajući se proteklih nekoliko decenija, ‚bio sam uronjen u kulturu Komunističke partije. Bio sam zatrovan ovom kulturom i dugo sam radio posao šefa. Razvio sam veliki ego, i nisam popuštao u svađi.

Kada sam nailazio na konflikte, prva misao mi je bila zaštiti sebe, što je naravno bilo sebično. Takođe sam video svoje loše osobine karaktera: zavist, takmičarski mentalitet, prigovaranje ili kritikovanje drugih, pokazivanje, i loše raspoloženje.

Razvijajući tako veliki ego, bio sam daleko od osobe koja je obzirna prema drugima. Nije ni čudo što sam imao problem da razvijem blagost.

Na površini je izgledalo da sam zaista zabrinut za centar za proizvodnju materijala kao i za sigurnost praktikanata, a opet duboko u sebe, plašio sam se ako se nešto loše desi da će to uticati na mene. Moj motiv je bio nečist. Brinuo sam o sebi. Nije ni čudo što drugi praktikanti nisu voleli to što sam rekao.

Svi znamo da je u kultivaciji potrebno napustiti sebe, imati blagost i na taj način kultivisati nesebično biće. Ali u mom slučaju, ego je ometao moju kultivaciju.

Učitelj je koristio sva sredstva da bi razotkrio moje vezanosti. Iako nisam uvek dobijao Učiteljeve nagoveštaje, pod vođstvom Dafe sam se promenio od nekog ko je uvek gledao van do postepenog gledanja unutra povodom mojih problema.

Moj ego je bio baš poput crnog luka koji se ljušti sloj po sloj, a moja sebičnost je takođe bila eliminisana u slojevima. Međutim, još uvek osećam da je kultivacija veoma bolna.

Ponekad sam zavideo onim praktikantima koji su imali manje vezanosti od mene, jer sam često imao poteškoće u kultivaciji usled brojnih vezanosti. Ovo je takođe zahtevalo veći napor Učiteljev. Međutim, istinski verujem, bez obzira koliko je nekome teška kultivacija:

,, Sa Učiteljem i Fa koji su ovde, čega imaš da se bojiš?” Predavanje u Sidneju )

Pod Učiteljevom zaštitom i vođen Dafom, prošao sam od nekog kome nije bilo jasno kako da se kultiviše do znati kako se kultivisati na stazi nesebičnosti. Kada se vezanost rasplamsa, postanem odlučan da je uhvatim i eliminišem umesto da je nesmetano puštam.

Uz Učiteljevu pomoć, sreo sam se sa gospodinom Chen u kući gospođe Liu. Nakon zajedničkog čitanja, iskreno sam govorio o svojim osećanjima. Gospodin Chen je takođe istakao svoje vezanosti, kao čuvanje obraza, samo zaštita, strah i nedovoljna trpeljivost.

Promenivši mišljenje, gospodin Chen se dogovorio za grupno Fa učenje. Sada smo u mogućnosti da delimo razumevanje u skladnoj i prijateljskoj atmosferi, i naš šinšig se nastavlja uzdizati.

Želim da se zahvalim Učitelju na njegovoj milosti spašavanja. Cenićemo ovu svetu priliku, nastavićemo gledati unutra, marljivo se kultivisati u grupi, i odužiti se Učiteljevoj blagosti.