Falun Dafa Minghui.org

Uvidi nakon čitanja „Kanadskoj Fa konferenciji“

(Minghui.org)

Ubrzo nakon sudjelovanja na aktivnostima vezanim za obilježavanje 20. godišnjice od početka progona Falun Dafa u Kini, saznao sam da je Učitelj objavio novi članak „Kanadskoj Fa konferenciji“ . Pročitao sam ga čim sam stigao kući.

Učitelj je rekao:

„Uradite dobro ono što je još preostalo da se uradi i krenite ka budućnosti kultivacijskim putovanjem u kojem nema žaljenja.“

Shvaćam da svi mi ponekad griješimo na putu kultivacije jer i dalje gajimo vezanosti. Svi imaju nešto zbog čega žale ili nešto što nisu uradili dovoljno dobro. Međutim, od sada pa na dalje, trebali bismo cijeniti preostalo vrijeme i nadoknaditi sve gubitke. Vrijeme je da budemo marljiviji, a posebno oni praktikanti koji su se tek vratili kultivaciji i dali ozbiljne zavjete nakon što su bili skrenuli i pošli devijantnim putom.

Osim marljivosti u ispunjavanju tri stvari također je vrijeme da sve otpustimo i razriješimo konflikte s kolegama praktikantima. Vrijeme je da istinski pogledamo u sebe i ispravimo same sebe.

Učitelj se nada da će se svaki praktikant dobro kultivirati. Nije bitno je li druga osoba u krivu, na nama je da im ne zamjeramo i da smatramo da se radi o situaciji koja nije fer. Ako i dalje nismo u stanju uzdignuti se iznad međusobnih konflikata, onda samo gubimo vrijeme i tratimo prilike za poboljšanje koje je Učitelj uredio za nas.

Učitelj je rekao:

„Želim vam puno prosvjetljenja i uspjeha!“

Trebali bismo cijeniti ovaj vremenski period i tragati unutar sebe za vezanosti koje i dalje gajimo. U preostalom vremenu trebamo uložiti trud da spasimo što više živih bića i ispunimo zahtjeve postavljene za Dafa učenike u vremenu Fa – ispravljanja.