Falun Dafa Minghui.org

Minghui web stranicu osjećam kao moj dragocjeni dom

(Minghui.org)

Ove godine je 20. obljetnica od osnivanja Minghui web stranice. Za mene, ovu web stranicu osjećam kao moj dom. To je svjetionik u najmračnijim danima progona, pružajući mi smjernice, hrabrost i inspiraciju na mom kultivacijskom putu.

Svjetionik

Kada je 20. srpnja 1999. počeo progon protiv Falun Gong, to je jednostavno bilo poražavajuće. Bio sam izgubljen i nisam znao što da radim. Jednog dana, dobili smo primjerak tjednika Minghui Weekly. Naš lokalni koordinator rekao nam je da je ovo časopis koji su praktikanti objavili za praktikante.

Svi su bili oduševljeni da ga čitaju. Imao je opsežne informacije iz cijelog svijeta, od pravedne podrške političkih ličnosti mnogih nacija i ljudi iz svih društvenih slojeva, do praktikanata u inozemstvu koji su obavljali razne aktivnosti u svrhu suzbijanja progona u Kini; od najnovijih izvještaja o progonu, do poticajnih priča o kultivaciji praktikanata u Kini.

Svaki smo tjedan čeznuli da primimo najnovija izdanja Minghui Weekly. Čitanje Minghui Weekly je poput sudjelovanja na konferenciji o razmjeni iskustava. To povezuje Falun Gong praktikante iz cijelog svijeta i pomaže nam da učimo, poboljšavamo se i unapređujemo se zajedno kao grupa.

Minghui.org je jedina web stranica kojoj je Učitelj povjerio objavu Njegovih novih članaka. Posebno smo revnosni u čitanju Učiteljevih novih učenja svaki put kad su objavljena. Ona nas vode kako se suočiti s progonom i kultivirati se. Ova Fa učenja uveliko su učvrstila naše uvjerenje i pouzdanje u kultivaciju. Shvatili smo da je naša misija da se dobro kultiviramo, objašnjavamo istinu i spašavamo živa bića.

Naš najdragocjeniji posjed

Većina članaka za dijeljenje iskustava sa Minghui stranice sadrži citate iz Učiteljevog Fa učenja. Obično sam kopirao citate i studirao ih kad god sam mogao. Učeljeva Fa učenja su poput ogledala. Oni odražavaju moje nedostatke, prosvjetljuju me i ispravljaju moje misli i djela.

Kad smo bili u zatvorskom centru, kolege praktikanti su se potrudili da nam proslijede Fa učenja, članke i Minghui Weekly. Toliko smo ih cijenili. Osobito Fa učenja, pamtili smo ih i držali u svom srcu. Kad god smo imali slobodnog vremena, učili smo Fa napamet i gledali unutar sebe, tražeći vezanosti koje još nismo uklonili.

Učitelj je rekao:

„Ovo je nešto što često kažem: jednom kad preuzmete Dafu, sve na šta naiđete—dobro ili loše—to je dobra stvar (Aplauz) jer se desila samo zato što se kultivišete u Dafi.“
(Predavanje Fa u San Francisku, 2005)

Kad sam bio mučen do stanja paralize i u kritičnom stanju, pustili su me iz zatvora, jedva živog. Studirajuci Fa i radeći vježbe, oporavio sam se.

Ispunjavanje moje odgovornosti

Učiteljeva učenja su me inspirisala:

„Svaki učenik Dafe na putu potvrđivanja Fa do kraja koristi svoje sposobnosti i upotrebljava stručnost i znanje stečeno u običnom društvu u svojim nastojanjima da potvrdi Fa, spasi živa bića i objasni činjenice, i zbilja mu dobro ide.“
(Predavanje Fa na konferenciji u Vašingtonu 2003)

Kolege praktikanti učinili su tako dobro svojim sposobnostima i znanjem kako bi potvrdili Fa. Ali što sam ja učinio?

Počeo sam ručno pisati pisma za objašnjavanje istine i slao sam ih poštom osoblju u pravosudnom sustavu. Sav je sadržaj bio inspiriran člancima sa Minghui stranice, uključujući osnovne činjenice o Falun Gongu, mirni apel 10.000 praktikanata u Pekingu 25. travnja 1999. godine, kao i činjenice o prevari sa samozapaljivanjem na trgu Tiananmen.

Budući da sam zbog mučenja izgubio sposobnost hodanja, kolege praktikanti pomogli su mi slati poštu ili distribuirati pisma. Ne mogu se sjetiti koliko sam pisama napisao tijekom proteklih godina. Ne bih mogao učiniti ništa od toga da nisam imao pristup Minghui web stranici ili Minghui Weekly.

Stjecanje računalnih vještina

Bio sam jako inspirisan kolegama praktikantima starije dobi ili ograničenog obrazovanja koji su naučili koristiti računalo i tiskali materijale. Nisam imao izgovor da ne naučim koristiti računalo. Osjetio sam da bih trebao osobno posjetiti Minghui web stranicu tako da bih olakšao teret praktikantima koji su morali tiskati Minghui Weekly za mene.

Kupio sam računalo i mukotrpno naučio kako ga koristiti, korak po korak. Kad sam napokon uspio posjetiti Minghui web stranicu i ugledao Učiteljevu sliku, plakao sam kao beba. Osjećao sam radost i sreću. Doista sam osjećao da je Minghui web stranica moj dom u ljudskom svijetu!

Tijekom godina objavio sam nekoliko članaka o dijeljenju iskustava na Minghui. Također sam preuzeo i tiskao mnoge članke i letke kako bih ih razdijelio i proširio informaciju o progonu.

Pored toga, dostavio sam brojeve telefona počinitelja kako bi ih kolege praktikanti mogli nazvati i objasniti istinu.

Uz poplavu tužbi protiv Jianga Zemina 2015. godine, također sam podnio pritužbe i pomogao nekolicini drugih kolega praktikanata da podnesu svoje pritužbe.

Često šaljem ispravne misli kako bih eliminirao smetnje prije nego što posjetim Minghui. Ponekad tražim Učiteljevu pomoć da me odvede „kući”. Doista cijenim priliku da posjetim Minghui!

Predlažem da kolege praktikanti u Kini, koji imaju financijsku potporu za kupovinu računala, i sami posjete Minghui. To doista pomaže da nastavite slanje ispravnih misli i koračate dobro putem kultivacije Fa-ispravljanja.

Želim izraziti duboku zahvalnost kolegama praktikantima koji rade na web stranici. Sve što radite je dragocjeno.

Također želim zahvaliti Učitelju što nam je pružio ovu dragocjenu platformu u ovom povijesnom razdoblju, kako bismo se zajedno marljivo kultivirali i poboljšali.