Falun Dafa Minghui.org

O pitanju požude i straha

(Minghui.org)

Nedavno sam započeo proces povratka marljivoj kultivaciji i otkrio sam nekoliko stvari koje bi mogle pomoći razumjeti vezanosti požude i straha, kako ih ispravno ukloniti i smetnje koje mogu izazvati. Odlučio sam da podijelim ovaj proces i ono u što sam se prosvijetlio, kao proces moje kultivacije, da "cementiram" ono u što sam se prosvijetlio, ali i da pomognem kolegama praktikantima, koji se možda bore sa sličnim problemima.

U vezi požude, Učitelj je rekao da je to prva stvar koja se mora ukloniti u kultivaciji. Drevni ljudi su požudu smatrali nečim osobito prljavim, a ona može voditi ka drugim vezanostima i uzrokovati mnogo smetnji u kultivaciji. Demon požude je nemilosrdan i ugrabiti će svaku priliku da iskoristi nedostatke u nečijem xinxingu. Starim silama je također lako koristiti demona požude, kao alat za izazivanje smetnji u nečijoj kultivaciji.

U mojem procesu uklanjanja vezanosti za požudu, ja nisam ni bio svjestan da je to tako prljavo, kad sam se počeo kultivirati u Dafa. Dok sam bio u osnovnoj školi, u mojoj zemlji su nas učili da je "dodirivanje vlastitog tijela radi seksualnog užitka nešto prirodno i svi to rade. Slobodno istražujte vaše tijelo." To je posljedica pada moralnih vrijednosti društva i kad sam se počeo prosvjetljivati koliko su prljave takve misli, nisam mogao vjerovati da je učitelju bilo dopušteno da izgovara takve gluposti 15-godišnjacima u mojoj zemlji.

U svakom slučaju, ono što sam primijetio prilikom pokušaja da uklonim svoju vezanost za požudu, bilo je da kada sam odolio požudnim mislima i usredotočio se na slanje ispravne misli "Mie" ("eliminirati" na kineskom) da eliminiram smetnju, to je vrlo često bilo zamijenjeno osjećajem straha i strepnje. Strah od "ponovnog podlijeganja vezanosti", ali i strah "da će božanska bića odozgo, smatrati me manje vrijednim zbog takvih mojih misli."

Otada sam se prosvijetlio, da to nisu moje vlastite izvorne misli, već su to misli koje su se formirale kako sam odrastao, tj. formirane su postnatalno, nakon rođenja. One ne pripadaju mom istinskom ja. Stoga se zaista nemam čega sramiti ili se bojati, sve dok radim najbolje što mogu da obuzdam i eliminiram takvo uplitanje demona požude, mojih vlastitih želja (za koje kažem da, prema vlastitom shvaćanju, one ne pripadaju vašoj istinskoj prirodi) i uplitanje starih sila.

Da bi eliminirala svako uplitanje požude, osoba mora biti uvijek oprezna da prepozna takve misli kao vanjske i da one ne pripadaju njenom istinskom ja. Učitelj nas uči da je svako biće rođeno u prostoru Zhen-Shan-Ren (Istinitost-Suosjećanje-Strpljivost) i u prostoru univerzuma, usvajajući karakteristike univerzuma. Pa kako bi se takve bazične, prljave misli poput požude i seksualne želje mogle oblikovati u umu? Vjerujem da to ovisi o tome kako je netko odgajan i kako je obrazovan. Mene nisu nikada podučavali, dok sam odrastao, da je pogrešno upuštati se u takve misli i ponašanja, pa sam stvorio jake predodžbe da je to "normalno". To su, naravno, svakodnevne ljudske predodžbe i nešto što bi čovjek trebao ukloniti u kultivaciji.

Činjenica da strah često zamjenjuje požudu i da požuda može voditi do drugih vezanosti, kao što su ljubomora i mentalitet isticanja sebe, je nešto čega također treba biti svjestan i eliminirati to. Učitelj je rekao po pitanju straha:

"Istina je da je gubitak ove životne prilike te neispunjavanje stvarne svrhe dolaska na ovaj svijet još užasnije nego biti previše vezan za sram pri suočavanju s drugima. Kultivacija je kultivacija, svrha je odbacivanje vezanosti, stajanje na kraj lošem ljudskom ponašanju i svim vrstama straha, među kojima je i ljudska vezanost straha od ovoga ili onoga. Zapravo ti si i krenuo stranputicom zbog svojih vezanosti i zbog straha, a sada kada se želiš vratiti, ponovno si sputan njime dozvoljavajući mu da blokira tvoj povratak.

Strah može prouzročiti nečije greške, i zbog straha osoba može izgubiti predodređenu priliku. Strah je smrtonosna zamka na putu ljudskog bića prema božanskome. Zbog njega si već počinio ogromne pogreške, a sada kada ih želiš ispraviti, bojiš se da će ljudi za njih saznati. Kultivacija je ozbiljna stvar. Ako gajiš takve strahove u sebi, kada će te oni prestati blokirati? Osobito oni učenici koji su prikrivali sve ove stvari te se naizgled bolje ponašali nego većina ostalih učenika, ako ne odbacite ovu vezanost i zaustavite vaše grješno ponašanje, riješite se svojih strahova, tada bez obzira koliko poslova Dafa učenika uradili, vi ih činite u svrhu zataškavanja stvari. Ako otpustite ove grijehe koje nosite i potiskujete u sebi, i vratite se na pravi put, tada će sve što učinite biti čisto i dio kultivacije Dafa učenika." ("Prođite smrtonosni test" u Bitno za marljiv napredak III)

Prema ovome, uviđam da u vlastitoj kultivaciji, puno puta u prošlosti nisam uspio proći test požude, a smetnje su manje kad se fokusiram na učenje Fa. Kad moj um uči Fa, izgleda da se demon požude ne usuđuje ometati me! Kad šaljem ispravne misli, uviđam da je smetnja ponekad tako jaka, da ona želi da spustim noge i potpuno se prestanem kultivirati! To je smetnja, jer prethodno nisam u potpunosti identificirao osnovni uzrok nedostatka, kojeg stare sile i demon požude koriste da uzrokuju smetnju, naime, bio sam "usamljen" i žudio za "druženjem" u obliku "supruge" ili "životne partnerice". Kolega praktikant je jednom rekao, koliko se sjećam iz naših prošlih telefonskih razgovora: "Ako si usamljen, dođi bliže Učitelju." Kad sam pokušao to učiniti, pozivajući Šifu-a (Učitelja/Oca) u mom umu, otkrio sam da me blokiraju sramota i strah. "Kultivacija je ozbiljna!" i moramo slijediti "Zakon bez propusta“.

Učitelj je još jednom rekao po pitanju straha:

"Ako kultivator može otpustiti misao o životu i smrti u bilo kojim okolnostima, njega će se zlo zasigurno bojati. Kada bi svaki učenik mogao to učiniti, zlo bi samo po sebi nestalo. Svi ste vi već svjesni principa uzajamnog–stvaranja i uzajamnog-sprječavanja. Ako niste uplašeni, faktor koji bi vas činio preplašenima će prestati postojati. Ovo se ne može nametnuti samo sebi, već je postignuto stvarnim i mirnim otpuštanjem toga." ("Eliminiraj svoju posljednju vezanost(i)" u Bitno za daljnje napredovanje II).

Ovaj članak je moje vlastito razumijevanje požude i straha i nadam se da može pomoći kolegama praktikantima koji se bore, kao što sam se i ja borio, da pronađu mir uma i snažne ispravne misli po pitanju eliminiranja vezanosti požude i straha.

Budući da je moja razina ograničena, molim vas da ukažite ako je nešto neprikladno rečeno.