Falun Dafa Minghui.org

Raditi dobro i verovati u sebe

(Minghui.org)

Nedavno sam pročitao predavanja Učitelja Li sa Fa konferencije u Njuorku, 2016. godine, i dalo mi je mnogo nade i inspiracije da radim bolje u svojoj kultivaciji i misiji objašnjavanja istine.

U ovom predavanju, Učiteljev ton je bio strog, i rekao je da je ,,krajnje zabrinut” za učenike Dafe koji ne rade dobro i ne shvataju svoju kultivaciju i misiju ozbiljno.

U jednom trenutku Učitelj kaže:

,,Drugi mogu dobro da se kultivišu, zašto ti ne možeš?” Fa predavanje na Fa-konferenciji u Njujorku 2016.

Ove reči su me zaista inspirisale. Zaista, zašto ne mogu dobro raditi? Zašto ne počnem danas i držim se standarda najboljeg učenika Dafe? Mogu to, samo me moj način razmišljanja spečava. Mnogi praktikanti vežbaju svakodnevno i naporno rade šta bi trebalo da rade, i već su dokazali da je moguće dobro i naporno raditi svaki dan. Zašto da ne budem i ja takav? Zašto ne počnem danas i dobro radim? Znam da je moguće i Učitelj očekuje od mene da radim dobro, kao što su i drugi radili.

Dakle, nakon što sam pročitao ovo, radim bolje i držim se standarda ,,Drugi mogu dobro da se kultivišu, zašto ti ne možeš?” Mnogo sam se promenio nakon čitanja ovog citata, i nadam se da ću ovo moći da podelim sa drugima da ih inspirišem da se probiju iz samo ograničavajućeg načina razmišljanja i ne verujući u sebe. Ako Učitelj veruje da možeš raditi dobro, onda i možeš. Dakle, podstaknimo sebe sa ovim rečima i držimo se standarda koji nam je dao Učitelj.

Ovo je moje razumevanje, i zahvaljujem Učitelju što mi je pružio ovu nadu i ohrabrenje da se mogu kultivisati dobro do kraja.