Falun Dafa Minghui.org

Rešavati nesporazume kao kultivator

(Minghui.org)

Duži period nisam hteo da napišem članak za deljenje iskustva jer nisam bio siguran
da se mogu jasno izraziti. Hteo sam da se poboljšam samo čitanjem članaka drugih praktikanata.

Jednog dana dok sam meditirao, pojavila se misao da želim da napišem članak o praktikantima koji su zastranili u Fa. Uz ovu jednu pomisao, osetio sam da već imam dobro napisan članak u glavi. Kada sam uključio kompjuter, ponovo bih počeo da sumnjam u svoje veštine pisanja.

Uspeo sam da otklonim sumnju i da krenem da pišem. Nisam očekivao da će mi članak u glavi pokazati rečenice jednu za drugom! Iznenađujuće, završio sam pisanje bez prekida.

Dok sam pisao došao sam do novog razumevanja kultivacije. Ali i dalje mi je nedostajalo samopouzdanje, jer je moje pisanje bilo slabo, a moja kultivacija previše nerafinisana.

Bojao sam se da će članak koji sam napisao, zbog slabog obrazovanja, biti gubljenje vremena mog i tuđeg. Zato nisam pisao članke već nekoliko godina.

Tek kada sam sa praktikantkinjom razmenio svoje razumevanje vezano za nevolje oko bolesti, kazala je da treba to da napišem. Odmah sam joj rekao da ne umijem da pišem dobro i odbacio tu ideju.

Nekoliko dana kasnije, setio sam se da mi je jedan praktikant predložio da prvi put snimim sebe, a zatim napišem ono što sam kazao.

Jednog dana, konačno sam skupio hrabrost i uključio računar i napisao članak za deljenje iskustva. Nisam očekivao da ću završiti u jednom dahu, ali ipak jesam. Ovo mi je dalo puno samopouzdanja. Želim da kažem kolegama praktikantima koji jedino čitaju Minghui sajt da uzmu olovku u ruke i napišu iskustvo. Sve dok je zasnovano na Fa, praktikantima će biti korisno da čitaju i poprave se kao celina. Sa toliko ljudskih vezanosti, naći ćeš neke od njih u procesu pisanja. Čak i ako tvoj članak nije objavljen, barem ćeš uočiti vezanosti i gledati unutra i poboljšati se.

Ostali nesporazumi

Zbog mog radnog vremena, nisam često bio u kontaktu sa praktikantima, tako da nije bilo puno mogućnosti da sa njima komuniciram. Minghui Weekly mi je bio komunikacija sa praktikantima. Svaki članak koji bih pročitao, razmišljao bih koliko je dobro stanje autorovog članka i upoređivao sa svojim, kako bih pronašao svoje nedostatke.

Smatrao sam da bi praktikanti koji iskuse nevolje zbog bolesti trebalo da pronađu svoje greške i prosvetle se u svoje nesporazume.

Takođe sam primetio da su u drugim vrstama problema, mnogi praktikanti gledali na situaciju površno, što je dovela do nesporazuma. Na primer, pre nekoliko godina, bili smo srećni zbog dva praktikanta koji su se venčali. Ali ubrzo nakon toga, reči razočarenja je bilo na obje strane. Kada sam čuo za to, znao sam da moram nešto da poboljšam kod sebe, ali u to vreme još uvek nisam znao kako da gledam unutra.

Ova navika kritikovanja ili žaljenja kolega praktikanata je trajala nekoliko godina, što je dovelo do nesporazuma. Praktikanti bi trebalo da prepoznaju ovaj problem i eliminišu ga.

Korišćenje ljudskih predstava u pomaganju drugima

Za praktikante koji su postali prijatelji, lako pobrkaju svoj odnos kada dele kultivacione probleme. Umesto da pomažu jedni drugima da prođu test u skladu sa Fa, oni pokušavaju da reše probleme kao obični ljudi.

Ima jedna praktikantkinja čije je okruženje za kultivaciju kod kuće bilo loše. Imala je puno problema. Drugi praktikanti, jedino su je mogli saslušati, nisu mogli otvoreno i iskreno da razgovaraju sa njom niti joj dati bilo kakve sugestiju. Kada bi to uradili, rekla bi da ne znaju koliko je njena situacija teška ili da stvari vide iz svoje perspektive. Umesto toga se osećala potišteno. Dugo godina je imala poteškoće da prebrodi istu nevolju i nije mogla da se poboljša.

Pokušao sam nekoliko puta bezuspešno da razgovaram sa ovom praktikankinjom. Nisam pokušao da razumijem njen način razmišljanja, pa se distancirala od mene. Kasnije su tri praktikanta uspela da je kontaktiraju, da saslušaju njeno žaljenje i pokušali su da joj pomognu sa nekim idejama.

U stvari, naša polazna tačka da pomognemo ovoj praktikantkinji je bila pogrešna. Zar nije poteškoća na koju praktikant naiđe korak na merdevinama koje vode ka božanstvu? Namere praktikanata su bile dobre, ali kako oni mogu pomoći? Nije li pogrešno slušati praktikantovo žaljenje, ali to zavisi od toga da li je njihovo razumevanje zasnovano na Fa ili ne.

Nakon slušanja njenih žalbi, jedna praktikantkinja je razumela kako se ona oseća. Smatrala je da praktikantkinja nema solidnu kultivacionu osnovu. Uglavnom je prijateljski saosećala sa praktikantkinjom i izmišljala razne ideje kako bi je podsetila da više uči Fa i radi vežbe. Obe praktikantkinje nisu otpustile određen događaj, pa su upale u nesporazume običnih ljudi, a da toga nisu bili svesne. Nije postojao čist odnos između njih dve kao između božanskih bića na nebu.

Svi praktikanti su vrlo ljubazni i razumeju druge, ali ako zaista žele da nekome pomognu, najvažnija stvar je pomoći osobi da gleda unutra. Praktikant koji pomaže mora obratiti pažnju na svoje misli, gledati unutra, i eliminisati sentimentalnost prema drugom praktikantu. Mislim da je ovo od ključnog značaja, ali neki praktikanti to ne praktikuju, jer mnogi na konflikt gledaju površno i sa strane.

Rezultat je upravo poput ,,izbora tima” iz kulture Komunističke partije. Praktikanti koji pokušavaju da pomognu su podeljeni u dva tima, pri čemu svaki tim razume jednu stranu sukoba. Prvobitno je bio porodični sukob i nesporazum, ali sada je to postao nesporazum u koji su mnogi praktikanti uvučeni. Zlo je sretno što ovo vidi. Ovo bi takođe mogao biti razlog zašto naša regija u celini nije dobro radila u potvrđivanju Fa.

Kultivacija govora

Nadam se da će praktikanti o ovom pitanju razmisliti smireno. Sada je ovo prilika, viša nego ikada, da se eliminišu bilo koja ljudska prestava koja stvara takve nesporazume. Smatram, ako ne mogu poboljšati sebe u ovom slučaju, onda radije ne bih pomogao ni drugima kako ne bih dopustio da nesporazum postane veći.

Da li praktikanti imaju simptome bolesti ili šinšing konflikte, nije korisno da više ljudi bude saosećajno. Previše praktikanata koji dodaju svoje vezanosti ili ljudske predstave otežaće mu da se smiri i uči Fa. Ako praktikant ne može pogledati unutra, imaće više nesporazuma koji će ojačati njegovu karmu misli.

U ovim situacijama, želeo bih da predložim praktikantima koji čuju kada se neko žali: molim vas obratite pažnju na kultivaciju govora i ne privlačite ljude da stvar čini još složenijom.

Misli i reči svakog kultivatora nose energiju, i možemo komentarisati nešto pogrešno bez saznanja o celoj slici. Trebali bismo se zapitati: ,,Da li će ovo biti dobro za mene i celu grupu? Da li će to omesti druge praktikante?”

Mi smo praktikanti, pa se usredsredimo na solidnu kultivaciju. Treba da se fokusiramo kako da ubrzamo sopstveno unapređenje. Imamo li vremena ili energije da se uključimo u naše ili tuđe porodične sukobe? Ne bismo se trebali mešati u te ,,nesporazume”!