Falun Dafa Minghui.org

Istinski verujem u postojanje božanskih bića

(Minghui.org)

Čitajući Učiteljeve pesme, osećao sam da me svaka reč dira u srce. Bio sam šokiran, posebno od reči kao što su: stvoritelj, božanska bića, ateizam i teorija evolucije.

Kao da mi se probudilo izgubljeno pamćenje. Čuo sam glas koji mi govori: ,,Bio sam božansko biće koje je sišlo na ovaj svet.” Bila je to jasna i jednostavna misao. Reflektovalo se na moj cilj u životu, kao i značaj kultivacije. Odgovorilo mi je na tri suštinska pitanja čovečanstva: ,,Ko sam ja? Odakle dolazim? Gde idem?

Ljudske predstave: Prepreka za kultivatora

Razlog koji sam izneo gore navedeno je da želim govoriti o istinskom verovanju u postojanje božanskih bića. Mislim da reći ,,ne verujem u to” zaista ometa nečiju sposobnost da se kultiviše.

Neko ko ne veruje, može svakodnevno čitati Fa, ali ga zapravo ne razume. Možeš raditi vežbe Dafe, ali jedino kao gimnastiku. To može da znači da praktikant možda ne razume šta je kultivacija, i da ne zna kako da se kultiviše - a da to ipak ne shvati.

Većina praktikanata Dafe je doživela moć Dafe. Ipak, mnogi su to radili, a da istinski ne rade – ovo je problem ljudskih predstava.

Kad sam smireno razmislio o tome, shvatio sam da u prošlosti nisam imao jasnu predstavu o božanskim bićima. To mi je bilo nejasno. Manifestacija je bila da sam učeći Fa, osetio da je to dobro i da je svaka rečenica istinita. Ali kada bih jednom odložio knjigu i susretno se sa svakodnevnim problemima, nisam imao misli praktikanta, i često sam sve tretirao sa ljudskim predstavama.

Drugi primer je bio kada sam se suočio sa progonom, iako znam da zlim ljudima upravljaju demoni, ali duboko u sebi i dalje sam video kako ljudi progone ljude. To nije bilo istinsko verovanje.

Učitelj kaže:

,, Za velika prosvetljena bića, biti čovek nije svrha života; ljudski život nije ti dat da bi bio čovek, već da bi se vratio svom prvobitnom biću. Ljudska bića se puno muče. Velika prosvetljena bića misle da je bolje mučiti se što više, jer se na taj način otplaćuju dugovi. Takvo je njihovo mišljenje.” ( Predavanje četiri, Džuan Falun )

Odsustvo prave kultivacije

Međutim, ponekad se borim sa patnjama namerno ili nenamerno. Nije li ovo takođe manifestacija istinskog ne verovanja u moć Dafe?

Imao sam veliku sreću što sam se susreo sa Dafom 1996. godine. Međutim, nisam istinski verovao, pa čak sam i odustao od kultivacije nekoliko godina. Ali Učitelj nije odustao od mene. Čak me je zaštitio i dao mi mogućnost da se ponovo počnem kultivisati.

Kada razmišljam o prošlosti, pitam se, šta me je nateralo da trpim progon i odustanem od kultivacije? Šta me je činilo nesposobnim da se kultivišem kao kada sam svojevremeno počeo? Što sam se toliko plašio Komunističke partije Kine (KPK)? Moje razumevanje je da jedan od glavnih uzroka je da duboko u sebi nisam istinski verovao u postojanje božanskih bića. Buda priroda u meni je još uvek bila duboko zatrpana ljudskim predstavama.

Odrastao sam u društvu koje je promovisalo ateizam i teoriju evolucije. Od malih nogu, s obzirom na indoktrinaciju od strane KPK, ovi koncepti su bili utisnuti u mene. Kada sam prvi put pročitao Džuan Falun, bio sam uzbuđen i verovao sam. ,,Vau, božanska bića zaista postoje!” U to vreme sam zaista verovao u postojanje božanskih bića, i divio im se. Međutim to je bila samo Učiteljeva snaga i moć Dafe.

Moja vera je bilo ograničena na mojim osećajima i nisam racionalno shvatao. Ljudske predstave mi se nisu promenile. One su samo bile smrznute pod snažnim spoljnim silama Fa, i tako privremeno nisu mogle da kontrolišu moj um. Nisam razmišljao o tome da eliminišem fundamentalne vezanosti, tako da to nije bila kultivacija u pravom smislu. Stoga su me gotovo neizbežno srušile stare sile.

Otpustiti sumnje

Naravno, Učitelj može sve to promeniti s obzirom na njegovu beskonačnu mudrost, to je Učiteljeva milost. Zaista sam doživeo velike gubitke i naučio velike lekcije. Kada sam konačno shvatio da ne verujem u postojanje božanskih bića, pitao sam se zašto i kako mogu u to verovati. Delimično je bilo smetnje od misaone karme, ali mislim da je morao postojati proces istinskog razmišljanja o tome. Od tada, zaista pokušavam da učim Fa iz srca a ne samo da čitam. Počeo sam učiti Fa sa ciljem da postanem biće na visokom nivou. Počeo sam da mislim o tome i sumnja me nije mogla nadjačati. Postepeno sam počeo da vidim dublja značenja Fa.

Mislim da je ne verovanje u postojanje božanskih bića je zaista veliki problem, i učenje Fa je jedini način da se kroz to probijemo. Učitelj nam je dao mnoge primere koji će nam pomoći da ga prođemo. Međutim, ranije dok sam čitao Fa tretirao sam ga kao znanje, a ne kao Fa. Pa nikad nisam obraćao dovoljno pažnje na ove primere.

Razmislimo o tome: Ako zaista ne verujemo u postojanje božanskih bića, zašto bismo onda bili spremni da trpimo da bismo postali jedno od njih? Kako bismo onda imali motivacije da se kultivišemo i eliminišemo naše vezanosti? Kako bismo postupali prema belom papiru i crnim slovima poput onih u Fa i kako bi smo imali poštovanje prema Učitelju i Fa?

Ako smo zaista odgovorni za svoju kultivaciju, mi bi trebali imati hrabrosti da se upitamo da li zaista verujemo u postojanje božanskih bića. Ako shvatimo da postoji bilo kakva sumnja, tada bi se trebalo usredsrediti na razbijanje sumnje, i to će biti početak verovanja. Kroz učenje Fa sve više i više, rezultat će biti da istinski verujem iz dubine srca.