Falun Dafa Minghui.org

O „kultiviranju govora“

(Minghui.org)

„Kultiviranje govora“ je oduvijek važan dio kultivacije.

Čitajući Zhuan Falun shvatio sam da je nama, kao praktikantima u periodu Fa- ispravljanja, „kultiviranje govora“ drugačije od perioda osobne kultivacije koje se odnosilo samo na stvaranje karme. Naše „kultiviranje govora“ uključuje širenje Fa, potvrđivanje Fa i pomaganje Učitelju da ispravi Fa.

Učitelj je rekao:

„Kao kultivatori, mi se moramo mjeriti s Fa standardima kada odlučujemo hoćemo li nešto reći. Ako nešto treba reći, to nije problem sve dok je u skladu sa xinxing standardom praktikanta, mjereno s Fa.“ (Zhuan Falun)

Stoga, što je s neprikladnim stvarima? Je li u redu i dalje ih gajiti u umu? Definitivno nije. Ako ne eliminiramo takve stvari, zasigurno će izlaziti na površinu. Moramo ih jasno identificirati i eliminirati. To je istinska kultivacija. U suprotnom se radi samo o tome da smo odabrali šutnju.

„Kultiviranje govora“ također znači da bismo trebali ispraviti sve negativne misli koje gajimo. Na taj način ispravljamo vlastite univerzume i nebeska tijela koja svatko od nas predstavlja. S tog stajališta, značenje „kultiviranja govora“ je jezgrovitije u periodu Fa- ispravljanja. Zbog toga praktikanti moraju obratiti više pažnje o tom pitanju.

Budući da „kultiviranje govora“ predstavlja ispravljanje svake pojedine misli, ono također uključuje potpuno negiranje uređenja starih sila. Prosvijetlio sam se u činjenicu da mnoge misli jednog kultivatora ne dolaze iz njegovog vlastitog ja. Naprotiv, one dolaze od uređenja starih sila, uključujući misli koje potječu iz ljudskih predodžbi, karme misli ili vanjskih smetnji. Stoga, ako želimo potpuno negirati uređenja starih sila, potrebo je prvo početi s preispitivanjem svake misli. Potrebno je filtrirati i analizirati svaku misao, gledajući je li u skladu s Fa. Potrebno je svaku mjeriti u skladu s Fa i negirati te dezintegrirati svaku neispravnu misao.

„Kultiviranje govora“ je vrlo važno procesu negiranja uređenja starih sila. Ako u tome budemo uspješni, moći ćemo izbjeći brojne teškoće, smetnje pa čak i progon starih sila.

Prosvijetlio sam se i u činjenicu da je potrebno eliminirati sve misli i riječi koje su prouzrokovane vezanostima, a to uključuje i međusobno dijeljenje komplimenata, kritiziranje drugih iza njihovih leđa, žalbe o nedostacima kolega praktikanata i razmjena neprikladnih šala iz običnog društva. Neke od tih stvari su proizvod partijske kulture, a neke su uredile stare sile.

Kad je riječ o šalama, neki praktikanti ismijavaju druge. To je ozbiljan problem. Neki praktikanti smatraju da takve šale nisu ozbiljna stvar, ali ne shvaćaju da ismijavanje drugih uzrokuje karmu. Stoga si ugađaju i ne postavljaju nikakva ograničenja na govor. Usuđuju se govoriti sve i svašta, a to je oblik raskalašenog, demonskog ponašanja.

Ismijavanje drugih, miješanje istine s neistinom, zaštita samoga sebe uz povrjeđivanje drugih, distorzija istine i iritiranje drugih, natjecateljski govor i govor mržnje – sve to uzrokuje karmu, ali također ima negativan utjecaj na sposobnost potvrđivanja Fa. To također narušava sliku o Dafa učenicima. Ako nismo u stanju kultivirati govor, kako ćemo onda postići ispunjenje?

Na koji način onda „kultivirati govor“? Moramo dobro učiti Fa i imati duboko razumijevanje Fa. Što bolje razumijemo Fa, više ćemo biti u stanju kultivirati govor.

Nadam se da će svi kolege kultivatori obratiti pažnju na „kultiviranje govora“ i da nećemo sebi stvarati dodatne teškoće u kultivaciji.

Ovo je moje shvaćanje na trenutnoj kultivacijskoj razini. Molim, dobrodušno mi ukažite ako ste primijetili bilo kakve nepravilnosti.