Falun Dafa Minghui.org

Južnoamerička konferencija za razmjenu iskustava blagoslovljena Učiteljevim pozdravima

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Argentine, Bolivije i Čilea okupili su se u Buenos Airesu u nedjelju 15. septembra, na Fa konferenciji za razmjenu iskustava. Praktikanti su prezentirali pisana iskustva o uvidima na putu Dafa kultivacije koja su inspirirala i ostale praktikante da se bolje kultiviraju.

Učitelj Li Hongzhi, osnivač Falun Dafa, poslao je pozdrave i opomene praktikantima koji su prisustvovali Fa konferenciji u Južnoj Americi:

„Spiritualna praksa kultivacije u Dafa razlikuje se od onih u drugim praksama i religijama, zato što vi, kao Dafa učenici, imate misiju da spašavate živa bića na vašem putu prema duhovnom savršenstvu.“

„Nadam se da ćete više učiti Fa, da ćete učiniti više da se spozna istina i da ćete svi dobro raditi na svome putu duhovne kultivacije.“ Pozdrav Južnoameričkoj Fa konferenciji

Južnoamerička Fa konferencija održana 15. septembra 2019. u Buenos Airesu u Argentini.

Osamnaest praktikanata različite životne dobi i porijekla, podijelili su svoja iskustva o glednju unutar sebe i pronalaženju i uklanjaju vezanosti. Oni su također govorili o objašnjavanju istine te o vlastitom poboljšavanju kroz podizanje svijesti o progonu Falun Dafa u Kini koji traje već 20 godina. Iskustva su bila iskrena i dirljiva te su mnoge kolege praktikante dovela do suza.

Praktikanti dijele iskustva na konferenciji

José Raúl Rodríguez Rangel je ranije bio ljekar na Kubi. Prije dvije godine, dok je prisustvovao sastanku u Argentini, članovi porodice su ga obavijestili da se ne može vratiti na Kubu. Kubanska policija ga je tražila jer je objavio članak koji je bio kritičan prema komunizmu. Dakle, morao je ostati u Argentini i, kao stranac koji u Argentini boravi ilegalno, raditi raznovrsne poslove. U trenutcima svog najvećeg očaja sreo je praktikanta koji ga je prije dvije godine upoznao s Falun Dafa. José je počeo čitati učenja i raditi vježbe. Praksu je čak predstavio i svojim prijateljima na Kubi.

José je zatražio azil iako je znao da nikada ranije nije bio odobren azil ni jednom Kubancu u Argentini. U maju mjesecu je dobio obavještenje da mu je odobren status azilanta. Primijetio je da je datum sa kojim je izdato ovo odobrenje bio 13. maj. „Bio je to Učiteljev rođendan, a Učitelj mi je dao poklon", rekao je. Njegovi su mu prijatelji sa Kube rekli da je imao nevjerojatnu sreću. José je odlučan raditi tri stvari dobro, u skladu s Učiteljevim željama.

José Barro, umirovljeni sudija iz Argentine zahvalio se Učitelju Liju što ga je naučio kako da, gledajući unutar sebe, prihvaća različita mišljenja. Učeći Falun Dafa shvatio je da je, prije nego što je počeo prakticirati Falun Dafa, bio veoma sebična osoba.

Ana Gonzalez se s Falun Dafa prvi puta srela u završnim godinama svog srednjoškolskog obrazovanja. Prije toga se pitala o svrsi života i osjećala se izgubljeno. Počela je piti alkohol i dijagnosticirana joj je depresija. Jedan od njenih ljekara joj je preporučio Falun Dafa i njeno stanje se potpuno promijenilo. Konačno je shvatila smisao života, kako razlučiti ispravno od pogrešnog i kako stalno popravljati sebe te otpuštati svoje vezanosti. Ana je u svom iskustvu napisala: „Da nije bilo Falun Dafa, danas bih bila poput mnogih drugih mladih ljudi, radeći stvari koje ne bih trebala raditi i ne bih imala nikakvu svrhu u životu.“ Ona želi da što bolje iskoristi preostalo vrijeme i bolje radi na svom putu kultivacije.