Falun Dafa Minghui.org

Francuska: Falun Gong praktikanti održali skup podrške novom zakonu za suzbijanje trgovine ljudskim organima

(Minghui.org)

Od početka 2019. godine članovi Nacionalne skupštine Francuske su predstavili 29 prijedloga zakona koji se odnose na reviziju francuskog zakona o bioetici, koji se revidira svakih sedam godina. Ove dopune zakona traže od vlade da osnuje odjeljenje za registraciju transplantacije ljudskih organa, praćenje izvora organa iz stranih zemalja i izricanje odvraćajuće kazne u svrhu suzbijanja trgovine ljudskim organima.

Ima sve više i više dokaza pronađenih posljednjih godina koji otkrivaju Kinu kao glavni izvor trgovine organima i uzimanje organa od ljudi bez njihovog pristanka.

Falun Gong praktikanti u Parizu su, 1. oktobra, organizovali skup na trgu ispred Nacionalne skupštine, tražeći od članova Skupštine da podrže novi zakon kako bi se zaustavila nasilna žetva organa u Kini. Falun Gong praktikanti su najveća grupa zatvorenika savjesti koja se našla na meti prisilne žetve organa od strane kineskog komunističkog režima.

Falun Gong praktikanti demonstriraju izvođenje vježbi i drže skup ispred Nacionalne skupštine Francuske.

Nekoliko članova Skupštine je predstavilo prijedloge zakona za izmjenu protokola o doniranju organa u važećem Zakonu o bioetici, čiji je cilj zaustavljanje trgovine organima, i podrška osnovne etike i morala.

Francuska je prva zemlja u Evropi koja je predložila da vladin organ mora registrovati i voditi evidenciju transplantacije organa koja se obavlja u stranim zemljama. Ako zakon bude usvojen, Francuska će postati vodeća zemlja u međudržavnoj saradnji u upravljanju transplantacijom organa.

Ostali prijedlozi uključuju sastavljanje crne liste krijumčara ljudskim organima i strožije kazne za procesuiranje pojedinaca koji zarađuju trgovinom organima. Od 24. septembra je diskutovano o 29 prijedloga amandmana zakona i o njima se glasalo u Skupštini.

Hervé Saulignac, član skupštine i zastupnik departmana Ardèche, je izjavio da je vrlo važno informisati Francuze o onome što se događa u Kini.

"Mislim", rekao je, "da postoje organi uzeti bez pristanka davaoca. To nije regulisano nikakvom etikom ni moralom. Ne možemo podržati takvo ponašanje. Time se krše naše vrijednosti."

Članica skupštine Josiane Corneloup je rekla da je glavni razlog njenog prijedloga da se uspostavi sistem registracije za praćenje svake transplantacije organa koje francuski državljani dobiju u inozemstvu to što su brojni slučajevi pokazali da su kineski praktikanti Falun Gonga ubijeni kako bi im se uzeli njihovi organi u svrhu prodaju za transplantacijske operacije.

Glasovi podrške nastojanju Falun Gonga za okončanje zločina ubiranja organa

Gospodin Harold King

Gospodin Harold King, koji predstavlja organizaciju 'Ljekari protiv prisilne žetve organa (DAFOH)', je govorio na skupu, apelirajući na francusku vladu da preduzme efikasne mjere kako bi pomogla zaustaviti zločine prisilnog otklanjanja organa koji su počinjeni u Kini.

Fiorella Luna, predstavnik ETAC u Francuskoj

Na skupu je govorila Fiorella Luna, predstavnica organizacije za 'Okončanje zloupotrebe transplantacija u Kini' (ETAC), Francuska. Dala je do znanja da su izvori ljudskih organa u Kini uglavnom zatvorenici savjesti, Falun Gong praktikanti i vjerovatno neki ujgurski muslimani.

"Svrha ubistva tih ljudi", rekla je, "je uzimanje njihovih organe da bi ih prodali kineskim građanima i stranim putnicima koji čekaju na transplantaciju organa. Donošenjem novog zakona o bioetici će spriječiti francuske državljane da učestvuju u trgovini organima, jer će to biti jaka prepreka takvim aktivnostima. Sistem registracije će također pomoći u definisanju legitimiteta i etike transplantacijskog turizma organima."

Gospodin Momen, koji radi za Francuski parlamentarni odbor, je rekao da će se zahvaliti Falun Gong praktikantima ako amandmani budu usvojeni.

Gospodin Momen, koji radi za Francuski parlament, se zaustavio na skupu i iznio svoje mišljenje. „Bez obzira na sve, trgovina organima je nehumana. Za ljude iz bilo koje zemlje, bilo koje vjere, uključujući praktikante Falun Gonga, njihovo ubijanje da bi se njihovi organi prodali predstavlja nehumano ponašanje", rekao je.

Zatim je još kazao: „U Kini je većina žrtava pljačke organa odabrana zbog njihovog vjerovanja. Također sam saznao da ljudi prodaju svoje organe zbog siromaštva u nekim drugim zemljama. Takvo ponašanje kupovine i prodaje organa mora biti zabranjeno."

Izjavio je i da članovi Skupštine trebaju usvojiti amandmane kojim se proglašava nelegalnom trgovina ljudskim organima radi ekonomske dobiti. On također smatra da oni također moraju otvoreno osuditi ovaj zločin. Gospodin Momen je još dodao: „Zbog ovoga, ja cijenim vaš trud“, misleći pri tome na neumorne napore praktikanata Falun Gonga u podizanju svesti o zločinima žetve organa u Kini.

Bivši senator se zaustavio na skupu. Rekao je novinaru da vjeruje da je važno pratiti porijeklo organa kako bi se odlučilo da li su donirani dobrovoljno, i da nisu uzeti od onih koji su mučeni i ubijeni zbog prodaje njihovih organa.